JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
26 พ.ค. 62
2 . พนักงานการเงิน (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาวิภาวดี
• ดูแลด้านการเงิน-บัญชี • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก • โทรติดตามหนี้ • สรุปยอดโทร • ปฎิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
25 พ.ค. 62
3 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับวางบิลจากเจ้าหนี้ - จ่ายชำระหนี้สินและจัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน - Key ข้อมูลการจ่ายชำระเงินผ่านระบบ Cash Management - จัดทำทะเบียนคุมเช็ค - นำฝากเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร - รับเอกสารกา...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
25 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท

บริษัท ศิริแสงอารำพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ,ตามตกลง
25 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนทำเช็คจ่าย 2. เตรียมเช็คจ่าย, Post เช็ค, Due เช็ค 3. จัดทำประมาณการเงินสด 4. จัดทำบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี 5. ดูแลการรับ-จ่ายเช็ค 6. คุมยอดคงเหลือบัญชีที่จ่าย 7. ดู...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ติดตามทวงหนี้ - จัดทำเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
8 . ผู้ช่วยการเงิน (Accounting Assistant)
1.ตรวจเอกสารวางบิล Payment and Invoice 2.ทำใบสั่งจ่ายผรม (ดูแลในส่วนของเบิกเช้ค รับเช้ค) 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการเงิน HR และแผนกต่างๆในเรื่องการเบิกจ่าย 4.งานอื่นๆที่ได้ีับมอบหมายด้านการเงิน ...

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-35,000
25 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเงิน
1. ตรวจสอบรายงานรายได้ประจำวัน 2. ตรวจสอบ รายรับ (บัตรเครดิต,เงินสด,ใบวางบิล,ประกันสังคม) 3. จัดทำรายงานสรุป ประจำวัน ประจำเดือน (เชิงวิเคราะห์ได้) 4. ทำเอกสารเตรียมเกี่ยวกับรายจ่าย เช็ค เงินสดย่อย...

บริษัท ฟันสวย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
25 พ.ค. 62
10 . จนท.การเงิน
-สรุปแผนการใช้เงินประจำสัปดาห์ -ดูแลเงินสดย่อย-สรุปเงินสดย่อย -ติดตามเบิกเงินจากธนาคารและข้อมูลเล่มประเมิน -สรุปสถานะทางการเงิน -ติดต่อประสานงานธนาคารการเปิด-ปิดบัญชี

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกการเงิน (Financial Section Head)
•In charge of whole processing of the finance accounting of GL, AR, AP, costing and Taxing •Team work with internal and external department •Finish monthly closing processing and management reportin...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการการเงิน
1.ควบคุมการรับ - จ่าย และจัดทำรายงานการรับ - จ่าย เพื่อควบคุมเงินสด ไม่ให้เกิดปัญหาเงินสดไม่พอจ่ายชำระ 2.ดำเนินการรับวางบิล 3.ดำเนินการทำเช็คจ่าย ทั้งการจ่ายผ่านระบบ Cash Management ของธนาคารและผ่าน...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (ด้านจ่าย)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย ก่อนจัดทำเช็ค และระบบ Cash Connect 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจน...

บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ
- จัดทำเอกสารบิลขาย - จัดทำเอกสารวางบิลประจำเดือน/ตามรอบบิลให้ Sale - ออกเอกสารลดหนี้/เพิ่มหนี้ และการขอเพิ่มวงเงินร้านค้า - ออก CN - Bank Reconcile - งานอื่นๆ ตาม ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโต้ เพอร์ฟอร์แม็น พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน (สายการเดินทาง)
1.ดูแลการเก็บเงินในเขต กทม. 2.ติดตามและทวงถามยอดหนี้คงค้าง 3.สรุปรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
25 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน
- จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment voucher) - ดูแลเอกสารสำคัญทางการเงิน อาทิ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่ายและเช็คค้างจ่ายและสรุปเสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบั...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
25 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- จัดทำงบการเงิน (ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ) - จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย - จัดทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกลงระบบบัญชี - ออกใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, วางบิล, รับเช็ค, จ่ายเช็ค - ตรวจภาษีต่างๆ ตรวจส...

บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier)
1.รับผิดชอบตามระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง 2.จัดการทำบัญชีรับ-จ่ายเงินสดของบริษัท 3.การชำระเงินธนาคารและบัญชีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 4.ดูแลควบคุมเงินสด ตราประทับบัญชี และใบเสร็จรับเงินที่เกี่ยวข้อง 5....

Conch Building Material (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
19 . พนักงานธุรการการเงิน
- จัดทำและเปิดบิลส่งสินค้า - แจ้งยอดและติดตามการชำระเงินจากลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายเกี่ยวข้องภายใน - สรุปรายงาน และประมวลผลการทำงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.พี.เอ็ม เท็กซ์ไทล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
20 . พนักงานฝ่ายการเงิน
จัดการเอกสารการเงิน สวัสดิการ -ประกันสังคม -วันหยุด -ส่วนลดพนักงาน -เงินสะสม -งานเลี้ยงประจำปี -โบนัสประจำปี -ค่าล่วงเวลา -ประเมินผลงานปรับเงินเดือน-โบนัส ประจำปี

บริษัท เซ็นเตอร์โฟน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 พ.ค. 62
 พบ 134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ