JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน CFO Location : ห้วยขวาง
- วิเคราะห์งบการเงิน+บริหารการเงิน+วางแผนกระแสเงินสดขององค์กร - วิเคราะห์ผลการดำเนินการขององค์กร เสนอแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนิน - บริหารกำกับดูแลกิจการ + บริหารการจัดการภาษี - บริหารความเสี่ยง +...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 100,000 - 150,000 Baht
23 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและการลงทุน
- วิเคราะห์ด้านการเงิน วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ซื้อขายทองคำแท่ง (Trader)รับสมัครด่วน !
-แจ้งข้อมูลข่าวสารการลงทุนด้านทองคำให้กับลูกค้า -รับคำสั่งซื้อขายทองคำจากลูกค้า และ บันทึกข้อมูลในระบบ -เวลาปฏิบัติงานที่เปิดรับ ณ ขณะนี้ * กลางวัน เวลา 8.30-17.30 น. * กลางคืน เวลา 16.00-24.00 น....

บริษัท จีแคป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . Business Developmnet Supervisor
ร่วมวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเช่า พื้นที่เช่าให้สอดคล้องกับกลุ่มของลูกค้าในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเช่าพื้นที่ภายในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
Funding - จัดทำข้อมูล ประสานงานกับสถาบันการเงิน ผู้ลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาแหล่งเงินทุน และสินเชื่อ Compliance - ควบคุม ดูแล ให้บริษัท ปฎิบัติได้ตามเงื่อนไขสัญญาการเงิน เสนอแนะ ...

บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกการลงทุน
1.พิจารณาและหาผลิตภันฑ์การลงทุนภายใต้กรอบอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด 2.จัดทำข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และบริหารการลงทุนไม่ให้เกิดค่าความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของเงิน...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . Marketing Officer /Remittance Officer กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
Marketing Officer •เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Wealth Management) •ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินของธนาคาร เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต เงินฝาก กองทุน ป...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
200 อัตรา
22 พ.ค. 62
8 . Cost Analyst
Report to Cost control manager Subordinate : officer - To anaylst cost from packing operation, material, outsourcing - To coordinate with customer to negotiation of unit cost - To coordinate wit...

KDI Services and Technologies Company Limited (Isuzu Grop)
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiating
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ส่วนลงทุน
-จัดทำข้อมูลด้านการเงินและการลงทุน เพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานการเงินและการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุน -จัดทำแผนงาน และและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ...

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 62
10 . Financial Analyst
Job Summary & Purpose • Prepare Sales & GP reports by Category and by Branch on a daily, weekly and monthly basis for supporting related departments. • Monitor and analyze weekly Sales & GP trend a...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 35,000-80,000
21 พ.ค. 62
11 . นักวิเคราะห์การเงิน/ธุรกิจรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน 2. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน และติดตามผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ 3. วิเคราะห์ผลประกอบการประจำเวลา ราย BUSINESS UNIT 4. วิเคราะห์ BUSINESS...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
12 . นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)รับสมัครด่วน !
1.หาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของระบบการเงิน เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทและตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ทั้งด้านการขายและให้เช่าผลิตภัณฑ์ รวมถึง การลงทุนของบริษัท 2.กำหนดแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลและการ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
13 . Financial Adviser /Investment Consultant
บริการวางแผนและให้คำแนะนำทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย - ให้คำปรึกษา และวางแผนระบบการเงิน การลงทุนแบบองค์รวม สำหรับบุคคลทั่วไป หรือ องค์กร โดยใช้เครื...

บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด IFCG
เงินเดือน Financial Advisor (Prime) 15,000-30,000 บาท, Financial Advisor (Standard) 15,000-25,000บาท
21 พ.ค. 62
14 . บัญชีต้นทุน
1.รับผิดขอบด้านการคิด Cost ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร 2.ควบคุมกระบวนการโดยรวมของการคิดต้นทุน 3.ตรวจสอบข้อมูลวัตถุดิบ ค่าแรงต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการผลิต ...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 62
15 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาหาดใหญ่
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน / การลงทุน และประกันชีวิตแก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง(มีโบนัสประจำปีและปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน)
21 พ.ค. 62
16 . Financial Advisor/ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด)
• เป็นที่ปรึกษาการเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนและจัดการการเงินส่วนบุคคล เช่น การวางแผนการลงทุน เกษียณอายุ ภาษี กองทุนการศึกษาสำหรับบุตร และให้ข้อ...

Prudential Life Assurance (Thailand ) Public Company Limited
21 พ.ค. 62
17 . พัฒนาธุรกิจสาขา พัทยาและศรีราชา(ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiate
17 พ.ค. 62
19 . นักวางแผนทางการเงิน / Financial Planner
วางแผนทางการเงิน

บริษัท บิ๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000+
17 พ.ค. 62
20 . Finance Analyst
- Financial statement analysis - Medium & long term cash flow projection & analysis - Project feasibility including financial modelling - Design appropriate financial solution corresponding to ...

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
16 พ.ค. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ