JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางแผนบริหารบริหารด้านการเงินให้มีสภาพคล่อง 2.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 3.ออกใบแจ้งหนี้ ใบตรวจรับมอบงาน ใบรับเงินให้กับทางลูกค้า 4.ติดตามทวงถามค่างวดงานกับลูกค้า 5.ประมาณการรายรับ - รายจ่ายของบริ...

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานยอดการรับจ่ายเงิน 2.บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3.ทำ Cash Flow บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ 5.ติดตามหนี้ค้างชำระที่เ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 พ.ค. 62
3 . Finance Manager
กำหนดนโยบาย วางแผน พยากรณ์ บริหาร และ ควบคุมทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณ และ แผนธุรกิจขององค์กรตามที่ได้กำหนดไว้ , จัดหาเงินทุนหมุนเวียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดำเนินงานแล...

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
-จัดทำตรวจสอบติดตามเอกสารภายใต้สินเชื่อโครงการ หลังจากปิด Project Finance แล้ว -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระหนี้ในประเทศ ตามระบบการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ -จัดเก็บข้อมูลระบบลูกหนี้ทั้งในประเทศ และต่างประ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
5 . ผู้จัดการส่วน
1. บริหารจัดการสาขาให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด 2. วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคนของสาขา 3. ควบคุมและจัดระบบงานสาขาให้ได้ตามมาตรฐาน 4. ให้บริการข้อมูลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า 5...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
เงินเดือน 35,000+++
25 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลและพัฒนาการบริหารเงินสด รับ-จ่ายของบริษัทให้มีสภาพคล่องเป็นไปตามนโยบาย ของบริษัท 2. ร่วมจัดหาและนำเสนอแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและจัดสรรเงินทุนเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุ...

Navee Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
ดูแลบริหารส่วนงานด้านการเงินของบริษัทฯ ทั้งหมด

บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบเอกสารการจ่าย,ทะเบียนเช็คจ่าย 3.ตรวจสอบการชำระลูกหนี้,จ่ายหนี้ 4.ตรวจสอบรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร Bank reconcile 5.ตรวจสอบCash flow 6.ตรวจสอบเอกสารการชำระเงินต่างประ...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตราด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าส่วนการเงิน
1.ติดตามสถานการณ์ค่าเงิน วิเคราะห์ เพื่อบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) 2.วางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน การลงทุน รวมถึงการจัดหาเงินทุน 3.ศึกษา จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรับ-...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
-ควบคุมเงินสดย่อย - ตรวจสอบเอกสารจ่ายเงินตามเงื่อนไข - จัดทำและวางแผน Cash Flow เสนอผู้บริหาร - จัดทำกระแสเงินสดเสนอผู้บริหาร - จดทำงบประมาณประจำปี พร้อมรยงานเปรียบเทียบ - จัดสรรเงินทุนหมุ...

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการรับเงินจากคนไข้ตามสิทธิต่าง ๆ ที่มารักษาที่โรงพยาบาล - จัดทำรายงานการรับเงินที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้โปรแกรมคำนวณ HIMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ติดตามหนี้ค้างชำระเบื้องต้น - ปร...

โรงพยาบาลเมืองพัทยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
12 . Account & Finance Deputy Manager (51645)
1. Documents financial transactions by entering account information. 2. Recommends financial actions by analyzing accounting options. 3. Summarizes current financial status by collecting information...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 65,000
24 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการส่วนลูกหนี้และสินเชื่อ (ประจำคู้บอน)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจความถูกต้อง และลงนามในบิล กรณีลูกค้ามารับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า, ส่งขนส่งไปต่างจังหวัด, พนักงานส่งสินค้าจัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.) ตรวจความถูกต้อง และลงนามใบลดหนี้ และเข้าไปลบเลขท...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายการเงิน
-ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ -เข้าใจกระบวนการบันทึกบัญชีและเข้าใจกระบวนการปิดงบการเงิน -จัดทำรายงาน Cashflow (Cash-in-flow / Cash-out flow) -ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็ครับ -จัดทำรายงานกร...

บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์ทำงาน
24 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager)รับสมัครด่วน !
1. รับรู้และเข้าใจเป้าหมาย ภารกิจ แผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และแผนกลยุทธ์ของทุกส่วนงาน 2. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 3. กำหนดนโยบายทางด้านการเงินกับ ผู้บร...

บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท
24 พ.ค. 62
16 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน รับสมัครด่วน !
-ดูแลงานด้านการเงิน(รับ-จ่าย) -ดูแลระบบลูกหนี้ ระบบสัญญา ระบบเงินกู้ยืมและระบบ Ba,LC

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
17 . หัวหน้า/ รองผู้จัดการ /ฝ่ายการเงิน
ดูแลฝ่ายการเงินทั้งระบบ

บริษัท ไท -โย เพนท์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารรับ การติดตามลูกหนี้รับชำระตามครบกำหนด นำเช็คและเงินสดเข้าบัญชีทุกวัน 2. ตรวจสอบเอกสารจ่าย เรื่องการจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน และการจ่ายเช็ค รอบการจ่ายเช็คของบริษัท 3. ตรวจสอบเอกสารรับว...

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด
24 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนกการเงิน/ผู้จัดการแผนกการเงิน
ด้านการเงินรับ -ควบคุม ตรวจสอบ รายการรับให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา -ควบคุม ตรวจสอบงานติดตามหนี้ของการเงินรับ -ตรวจสอบประมาณการรับชำระประจำสัปดาห์ -รับเช็ค, เงินสด ของรายได้ทุกประเภท ก่อนนำเข้าบ...

Aroma Group
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานทะเบียน
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแผนกทะเบียนรถยนต์ 2.นำเสนอข้อคิดเห็นและปัญหาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 3.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและนำเสนอปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลและคว...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ