JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ SMEs
- วางแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพของลูกหนี้ในสายงานธุรกิจ SMEs - วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น และรวบรวมแนวทางปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย - เจรจา ดูแล ติดต่อประสาน...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 30,000
26 พ.ค. 62
2 . Management and financial reports Division Manager
Job description - preparing reports, budgets, commentaries and financial statements - undertaking financial administration - liaising with managerial staff and other colleagues - supervising a tea...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
3 . Finance Analystรับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ต้นทุน และ การวิเคราะห์Budget 2.วิเคราะห์สัดส่วนรายได้ ต่อ ค่าใช้จ่าย 3.สร้างหลักการด้านอนุมัติงบ และ ระงับ งบลงทุน 4.สร้างหลักการ Allocate งบการเงิน 5.จัดการด้าน Monitor ของงบประมาณให้...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
4 . วางแผนกำกับมาตรฐานงานขาย (Sales Governance Planning)
รับผิดชอบรับในการสนับสนุนการวางนโยบายความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกฝ่ายงานภายใต้สายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า ทั้งในรูปแบบ Proactive (การสุ่มหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น) Control & Monitoring (การวิเค...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (พัฒนาธุรกิจ) สาขานนทบุรี เซ็นทรัลปิ่นเกล้า สมุทรสาคร
รับผิดชอบกำกับดูแลทีมพัฒนาธุรกิจสาขาในด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันภัย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ธนา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขามหานาค สาขาเยาวราช
รับผิดชอบช่วยงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(พัฒนาธุรกิจ) ดูแลส่วนงานธุรกิจด้านเป้าหมายเงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันภัยต่างๆ และจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และให้บรรลุเป้า...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
7 . บริการธุรกิจ (Teller) สาขาเซ็นทรัลพระราม 3
รับผิดชอบในการให้บริการงานด้านปฏิบัติการของสาขาในงานด้าน Teller ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร อย่างถูกต้อง และแนะนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร • ดูแลและให้บริการงานดัง ต่อไปนี้ o ง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
8 . พัฒนาธุรกิจ (RM) สาขาสุขสวัสดิ์
รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในการจัดทำแผนก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 62
9 . Thanachart Open House เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ/สินเชื่อรถยนต์ โซนนครปฐม กาญฯ
"Thanachart Open House” เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ/เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ ประจำโซนกาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร วันอังคารที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 09.00-15.00 น. พบกันที่ ธนาคารธนชาต สาขานครปฐม ลักษณะ...

ธนาคารธนชาต
หลายอัตรา
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่งานสัญญาและนิติกรรมเครดิต (นครชัยศรี จ.นครปฐม)
จัดเตรียมเอกสารสัญญาเครดิต (Credit Contract) และจัดทำสัญญาเครดิตตามคำอนุมัติเครดิต การจัดทำเอกสารด้านนิติกรรม เอกสารจดจำนอง และจดทะเบียนหลักประกันลูกค้าและ/หรือทรัพย์สินของธนาคารที่สำนักงานที่ดินในพื้...

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
11 . งานบันทึกข้อมูลสินเชื่อ (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- บันทึกและตรวจทานข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อ - บันทึกและตรวจทานการตั้ง/เพิ่ม/ลดวงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ - บันทึกและตรวจทานข้อมูลหลักประกันประเภทต่างๆ - ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อ ...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
12 . งานเบิกใช้สินเชื่อไม่หมุนเวียน (ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ)
- ดำเนินการพร้อมดำเนินการเกี่ยวกับสินเชื่อเงินให้กู้ยืม - ดำเนินการพร้อมกำกับดูและเกี่ยวกับธุรกรรมการเบิกใช้วงเงินกู้ทั่วไปและวงเงินให้กู้ร่วม (Syndicated Loan) - กำกับดูแล ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการควบคุมคุณภาพการขายประกันภัย
- กำกับดูแล บริหารจัดการงานควบคุมคุณภาพประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์คุณภาพการขายประกันภัยทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - แก้ไขปัญหา พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการขายประกันภัย

กรุงศรี ออโต้
21 พ.ค. 62
14 . บริหารจัดการข้อมูล (MIS Collection) ฝ่าย Collection Development and Support
บริหารจัดการด้านข้อมูลทั้งหมดของธนาคารรายย่อย (Retail Banking) ที่เกี่ยวกับลูกค้า ตลาด ประวัติการชำระ ประวัติการติดตามหนี้และผลการดำเนินงาน โดยจัดให้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย และสามารถใช้ได้ง่า...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
15 . Financial Advisor
บริษัท เติมพอร์ท จำกัด เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพ "ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน" โดยการเข้าร่วมโปรแกรม Financial Advisor (FA) ซึ่งเป็นโครงการที่ บริษัท เติมพอร์ท จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกั...

Termport. Co. Ltd.
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 15,000 - 100,000
19 พ.ค. 62
16 . Compliance Officer
Covering the regulatory compliance support for the Business Units listed below:- • Advise Business Unit on regulatory compliance matters • Monitor compliance with regulatory requirements • Facilita...

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ back office หน่วยงานบริหารเงิน (Treasury)
บันทึกบัญชีตามคำสั่งซื้อขายเงินตราต่างประเทศจากหน่วยงาน​ Front Office ส่ง​ SWIFT Message เพื่อยืนยันการชำระราคา​ และจัดทำรายงานส่งให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ