JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานส่งสินค้า / สต็อก / แพ็คสินค้า
- จัดเตรียมสินค้าตาม order - แพ็คสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - ติดรถส่งสินค้าเพื่อส่งสินค้าและขึ้นของจากโกดัง

Enyx Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,500-13,000
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์โลจิสติกส์ (วังน้อย อยุธยา) TBL
- รับผิดชอบโครงการและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นการทำงานต่างๆในองค์กร เพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนากระบวนการทำงาน - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานขนส่งและคลังสิ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานขับโฟร์คลิฟท์ CBD รับสมัครด่วน !
-จัดส่งสินค้าสำเร็จรูป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วโดยคำนึงความปลอดภัย ในทรัพย์สินบุคคลรอบข้าง -จัดวางสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ -บำรุงรักษายานพหนะให้อยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . พนักงานขับรถบรรทุกรับสมัครด่วน !
• ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
5 . ผู้ช่วยจัดรถขนส่งสินค้า
1.วางแผนเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าในแต่ละวัน 2.ประสานงานกับแผนกต่างๆในการผลิตและคลังสินค้า/จัดส่ง 3.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ 3.อื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

Unique Industrial Pack Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
6 . Export-Import Planning Staff (Chonburi)
-Update plan,coordinate with truck control,control yard operation and control export&import shipment (Night shift) -Contact terminal for process return container to port ,send fax & e-mail confirm sh...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
7 . พนักงานขับรถ
-ขับรถยกสินค้า -ขับรถส่งสินค้าตามขนส่งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล -ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างวัฒนสยาม
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - จัดส่ง (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control) และงานด้าน GMP, 5ส, Safety ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม การโอนสิน...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป/พิจารณาจากประสบการณ์
20 พ.ค. 62
9 . พนักงานขับรถส่งของรับสมัครด่วน !
-ขับรถส่งสินค้าตามสาขาของบริษัทฯ -ยกของจัดเรียงสินค้าที่ต้องนำส่ง -ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามใบเบิกและส่งมอบให้ตรงตามเอกสาร -ดูแลรักษาความสะอาดรถและอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้่เสมอ

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,000 +ค่าเที่ยว+ค่าล่วงเวลา
20 พ.ค. 62
10 . Checker/ Operative (จังหวัดภูเก็ต)รับสมัครด่วน !
1. เช็คสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2. จัดเตรียมงาน 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดีเอชแอล ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
20 พ.ค. 62
11 . พนักงานจัดส่งสินค้า
1. ตรวจเช็คสินค้าในการรับและส่งสินค้า 2. ช่วยผู้ขับรถในการเดินทางส่งสินค้าและกำหนดเส้นทาง 3. ช่วยจัดแพ็คสิ่งของสินค้าส่งนอก

Diary Group (2007) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
20 พ.ค. 62
12 . พนักงานขับรถหัวลากขนส่งสินค้า
- ขับรถหัวลาก รับ - ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - อื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาสภาพรถหัวลาก

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
13 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- เคลียร์สินค้าที่ตกค้าง - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานภายในหน่วยงาน - ลงสินค้าจากรถรับสินค้าที่รับจากลูกค้า - จัดเก็บสินค้าตามจุดชี้บ่งต่างๆ - จัดเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง -...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน รายวัน+เบี้ยเลี้ยง
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลและประสานงาน(หัวหมาก)
- คีย์ข้อมูลงานขนส่ง - ประสานงานกับคลังสินค้า - ตรวจสอบเอกสารต่างๆเกี่ยวกับบัญชีและวางบิล - ดูแลรับผิดชอบตารางกะพนักงานขับรถ - สรุปค่าใช้จ่ายการดูแลงาน

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000บาท/เดือน
20 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่วางแผนงานขนส่งรับสมัครด่วน !
- วางแผนจัดเที่ยวรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด - ติดตาม ควบคุม ดูแลรถขนส่งสินค้าให้ส่งถึงปลายทางตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ...

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15-18K
20 พ.ค. 62
16 . พนักงานขนส่ง
1. จัดเตรียม วางแผน ควบคุม การจัดส่งสินค้า เอกสาร ฯลฯ 2. บำรุงรักษา สินค้า อุปกรณ์ ยานพาหนะ 3. จัดส่งสินค้า ติดตั้ง สอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000
20 พ.ค. 62
17 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
- มีหน้าที่ออกใบสั่งงานพร้อมโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ

บริษัท คอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เซอร์วิส จำกัด CONTAINER TRANSPORT & SERVICE CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
18 . Warehouse & Part Operation Officer
- Controlling and reporting stock movement. - Record and report transportation. - Spare part tranfer control from Beko external warehouse. - RMA Summary report & request credit note process. - Up...

Beko Thai Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
19 . ขับรถหัวลาก
- ขับรถ Container ไปส่งตามสถานที่ต่างๆในเขต กทม และ ปริฆณฑล - ดูแลความสะอาดของรถ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จำกัด
เงินเดือน 28,000-32,000
20 พ.ค. 62
20 . พนักงานขับรถส่งผ้ารับสมัครด่วน !
ขับรถส่งของในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

บริษัท พาร์ทเนอร์ชิพ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ แอนด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
20 พ.ค. 62
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ