JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 276 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Transport Supervisor (ประจำสาขาบางพลี)
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ค. 62
2 . Operation Supervisor (ประจำสาขากำแพงเพชร)
1. ควบคุมดูแลขนส่ง จัดทำเอกสารการขนส่งต่างๆ 2. ประสานงานกับลูกค้าและผู้รับเหมา 3. วางแผนการใช้รถประจำวัน และส่งรายละเอียดรถขนส่งให้กับลูกค้า 4. จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย รายได้งานขนส่งและนำเสนอในที่ป...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
3 . Transport Supervisor (ประจำสาขาสัตหีบ)
- ควบคุม ตรวจสอบแผนงานขนส่งได้ถูกต้องในแต่ละวัน - ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำเอกสารขนส่ง การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ - จัดทำรายงานขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและร...

บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 พ.ค. 62
4 . Logistic Manager
• Lead and give advice at an expert level on all things related to warehousing/logistics/supply chain and transportation services. • Manage warehouse and delivery costing, budgeting and forecasting ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 45,000-75,000 บาท ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
26 พ.ค. 62
5 . Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการควบคุมและดูแลงานของแผนกคลังสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วย 1.ควบคุมและดูแลการรับเข้าวัตถุดิบ (Raw material) 2.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ (Raw material) 3.ควบคุมและดูแลการปฎิบัติงาน...

บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
26 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการคลังสินค้า(คลังเย็น)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 1.ดูแลควบคุมการบริหาร คลังสินค้าห้องเย็น 2.ตรวจสอบรายการสินค้าเข้า-ออก 3.สรุปรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์ 4.รับงานอื่น ๆ จากผู้บังคับชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือประสบการณ์ทำงาน
26 พ.ค. 62
7 . Store Leader
ภาพรวมของงาน เรียนรู้และเติบโตพร้อมไปกับการค้นหาศิลปะแห่งการเป็นผู้นำที่ Apple Store คุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจค้าปลีกของเราอย่างทะลุปรุโปร่งผ่านการฝึกอบรม ประสบการณ์ตรง และการให้คำปรึกษาในฐานะ...

Apple Inc.
26 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาพัทยาเหนือ
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขากัลปพฤกษ์
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 พ.ค. 62
10 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาแม่สอด
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง (Section Manager - Store OCS) หลายสาขา
• ดูแลรับผิดชอบแผนก OCS • สนับสนุนการปฎิบัติการจัดสินค้าเพื่อเตรียมงานส่ง ประกอบด้วย ส่วนงานหยิบสินค้า งานจัดแพ็คสินค้า และงานธุรการประสานงานจัดส่ง

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และจัดส่ง
-วางแผนงานระบบการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป และระบบการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามโซนต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัด -กำกับดูแลการทำงานของพนักงานฝ่ายทั้งหมด -ติดตามและดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้าให้ถูกต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
26 พ.ค. 62
14 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ ควบคุมรับเข้า จ่ายออก เปิดใบขอซื้อวัตถุดิบ ควบคุมดูผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมสูตรการผลิต - ดูแลวัตถุดิบSafety stock พัฒนาระบบภายในแผนกคลังสินค้าควบคุม - ตรวจสอบ STOCK CARD ติดตาม...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการคลังสินค้า
- บริหารกระบวนการทำงานของคลังสินค้า ความปลอดภัย - บริหารควบคุมความแม่นยำของสินค้าคงคลัง พร้อมรายงาน - ควบคุมประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่งในการจัดส่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย - พัฒนาการทำงานเป็นทีม และบริ...

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกขนส่ง
- วางแผนควบคุมการจัดส่ง - วางแผน พัฒนา ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านขนส่ง - วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า/หัวหน้าฝ่ายคลังรับสมัครด่วน !
• ใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น EXCEL ฯลฯ สำหรับรวบรวบข้อมูล สถิติงานคลังสินค้า และมีความรู้เรื่อง BAR CODE • สามารถบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มีประสิทธิภาพ (FIFO) • ควบคุม ตรวจสอบ ...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
18 . Assistant Operation Manager (Bangna-Trad 19)
-Lead warehouse operation management to ensure that meet the customer target and achieves the company goals - Monitor inbound and outbound processes and warehouse activities. - Track goods flow and ...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน company structure and expereinces
26 พ.ค. 62
19 . Logistics Analyst
Job Responsibilities: • Work within Logistics and Distribution processes using appropriate tools to collect and analyze data, processes and activities to assess process efficiency and logistics costs...

Berli Jucker Logistic Co., Ltd. (BJC Group)
เงินเดือน company structure and expereinces
26 พ.ค. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ประจำสาขาเพชรเกษม)
1.กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน ของคลังสินค้า เพื่อมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุม ดูแล การบริหารงานลงสินค้า งานสร้างตำแหน่งเก็บสินค้า งานโอนสินค้าชำรุด งานแปรสภาพสินค้า ง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
 พบ 276 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ