JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 321 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีบริษัท
-จัดทำภาษี ภ.ง.ด 1,3,53,50,51,90,91 มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประกันสังคมปิดงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีได้ -เอกสารบัญชีในองค์กร -งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย

Next Trip Holiday Co., Ltd
เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นไปตามความสามารถและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป - ตรวจสอบและกระทบยอดบัญชี - รวบรวม/จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอก-ภายใน

Siam Daikin Sales Co.,Ltd.
20 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บัญชีเจ้าหนี้ ติดตามการ ชำระ บัญชี ของลูกค้าซื้อแบบเครดิต - คลังสินค้า key สินค้าเข้า Stock - ออกใบกำกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ลูกค้า - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ออกเอกสาร ต่างๆ ให้แก้ ลูกค้าเช่นใบรับมั...

บริษัท มิวสิก คอนเซพท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย -จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ใบแจ้งการโอนเงิน,ใบสาคัญเงินโอน -บันทึกข้อมูลประจำเดือนเข้าสู่ระบบ -ติดตามและทำรายงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท ชาร์เตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
-มีชุดพนักงาน -มีโอที

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.เอ. เอ็นเทค
เงินเดือน 12,000 บาท
20 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง-ประจำสำนักงานใหญ่อาคารธาราพัฒนาการ )
1. จัดทำเอกสารทางบัญชี 2. ติดต่อเอกสาร ตรวจจ่าย ติดตามใบลดหนี้กับซัพพลายเออร์ 3. บันทึกภาษี 4. งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -18.00 น.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
7 . Admin Staff ( สัญญา 6 เดือน )
• Check all inventory transactions entered by warehouse on daily basis and contact involved person to take action in the case of wrong keying to ensure accuracy transactions entered. • Park and Post ...

BRAND’S Suntory (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
20 พ.ค. 62

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
20 พ.ค. 62
9 . ธุรการบัญชี
- เข้าโรงงานเพื่อเก็บข้อมูลทำรายงานสรุปส่งผู้บริหาร - สามารถทำงานภาคสนามทนต่ออากาศร้อนภายในโรงงานได้ - และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- งานด้านรายจ่าย: จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน, ตรวจสอบการสอบยันยอด - งานด้านรายรับ: ตรวจสอบบิลส่งสินค้า, จัดทำใบวางบิลลูกหนี้ - งานด้านภาษี: รายงานภาษี, จัดทำแบบยื่นชำระภาษี

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน
1.ออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีและการเงิน เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ 2.รวบรวมเอกสารต่าง ๆ และนำส่งให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรงตามกำหนด 3.จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นระบบระเบี...

Rawlplug-TMAX Corporation Limited
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.ดูแลและจัดทำงานเอกสารของแผนกบัญชีการเงิน 2.ประสานงานทั่วไป 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.บันทึกรายการบัญชีทั่วไป 2.บันทึกรายได้จากการขาย 3.ทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย 4.บันทึกสินค้าคงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม อินเตอร์ คอมเมิร์ซ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
14 . ธุรการบัญชี
1. รับวางบิลและจัดเตรียมเอกสารเพื่อรอทำจ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบ...

บริษัท 168 พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี(บริษัทในเครือ) นั่งประจำออฟฟิศหาดใหญ่ รับสมัครด่วน !
ดูแลงาน สาขาหาดใหญ่ ติดตามหนี้ของสาขาหาดใหญ่ 1.-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 2.-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
20 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ( 15,000 - 25,000 บาท )รับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
20 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (เริ่มงานได้ทันที)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เเละ สต็อคสินค้าของบริษัท 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 3. จัดทำใบสำคัญจ่าย-รับ เเละสมุดรายวันในโปรเเกรม Express 4. จัดทำตรวจเช็ค Statement ในการรับ-จ่าย 5. ทำงานวันจันทร์...

บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
20 พ.ค. 62

บริษัท ทรานส์ ไทย เรลเวย์ จำกัด
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62

บริษัท อินซ์ เมดิคอล จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
20 พ.ค. 62
20 . Accountant and Human Resources
- Record accounting transactions monthly - Prepare payment vouchers, cheques, bank transfer, account reconciliations, and monthly statements of cash and other office’s expenses, including rents, util...

The K International Company Limited
เงินเดือน 35,000 - 40,000
20 พ.ค. 62
 พบ 321 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ