JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีบริษัท
-จัดทำภาษี ภ.ง.ด 1,3,53,50,51,90,91 มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประกันสังคมปิดงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีได้ -เอกสารบัญชีในองค์กร -งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

Next Trip Holiday Co., Ltd
เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นไปตามความสามารถและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . Accounting Officer เสรีไทย 29
ดูแลงานบัญชีภาษี สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย ทำเงินเดือนพนักงาน รวบรวมเอกสารเพื่อจัดส่งให้สำนักงานบัญชี คุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
20 พ.ค. 62
3 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62
4 . สมุห์บัญชี
-ดูแลควบคุมบัญชีทั้งระบบ -ปิดบัญชีทุกเดือน -ยื่นภาษีตามงวดบัญชี

บริษัท สินพัฒนะอิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 พ.ค. 62
5 . Taxation Specialist (2 Years Contract) ประจำที่นิคม 304 ปราจีนบุรี
1. Managing all tax issues. 2. Reviewing and managing all tax filing/transactions. 3. Reviewing documents and preparing all tax reports. 4. Identifying outstanding tax invoices from vendors. 5. Ma...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
20 พ.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป

อาร์.ที.เคการบัญชี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
20 พ.ค. 62
7 . สมุห์บัญชี
- ปิดงบการเงินประจำเดือน (งบดุล/งบกำไรขาดทุน / งบต้นทุน) - ปิดงบการเงินประจำปี จัดทำแบบ ภงด.50 / สบช.3 - จัดทำประมาณการครึ่งปี ยื่นกรมสรรพากร ภงด.51 - ดูแลบัญชีด้านภาษ๊ ตรวจสอบคำนวนภสษี/จัดทำแบบนำส...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ้ัท
20 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำบัญชีตามระบบของราชการกรมสรรพากร, กระทรวงพานิชย์ และหน่วยงานราชการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มานาการบัญชี
เงินเดือน ตามนโยบายบริษัท
20 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ทำเอกสารการจ่ายเงิน - Cash Flow - ภาษี ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30 - สามารถปิดงบการเงินได้ - ทำบัญชีต้นทุนได้

NSC Steel Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี/หญิง(รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น)
-จัดทำบัญชี -คีย์บัญชี -จัดทำภาษี/ยื่นแบบ ** รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนา และที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น !!

บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 16,000 up
20 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP /บัญชี ARรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งบัญชีเจ้าหนี้ AP - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ - บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน - จัดทำรายง...

SBP Timber Group Co., Ltd.และบริษัทฯ ในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีขายและภาษี
ตรวจสอบการทำ Invoive ขายให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีขายและจำนวนภาษีจากระบบให้ถูกต้องครบถ้วน ,ดึงรายงานภาษีขายประจำเดือนมาตรวจสอบ , ส่งรายงานภาษาีขายให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อทำการยื่นแบบ ภ...

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 พ.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี / ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (สำนักงานสาทร)
- สถานที่ทำงาน ณ สำนักงานสาทร (อาคารชาร์เตอร์สแควร์) - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express, Quickbook, Xero - จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, และประกันสังคม ให้บริษ...

JWS International Company Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
14 . ธุรการบัญชี
บันทึกบัญชี สมุดรายวัน จัดทำเอกสารทางด้านบัญชี , งานด้านภาษี งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว แพลน จำกัด
5 ตำแหน่ง
20 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL & Tax Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน เพื่อประกอบการตรวจสอบบัญชีประจำเดือนและป...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
20 พ.ค. 62
16 . 财务经理 ผู้จัดการภาษี Tax Manager
1.รับผิดชอบดูแลบัญชีต่างๆของบริษัท ,เงินทุน ,ต้นทุน ,การวางแผนค่าใช่จ่าย , ดูแลกระบวนการจ่ายภาษี 2. รับผิดชอบกระบวนการจ่ายเงิน กระบวนการที่มาของเงินทุน ดูแลควบคุมต้นทุน ,ดูแลการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3....

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน Negotiable / 面议
20 พ.ค. 62
17 . พนักงานบัญชี
- ทำแบบภาษีประจำเดือน ภงด. 1 3 53 ภพ.30 - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ทำแบบยื่นประกันสังคม - บันทึกบัญชีด้วยระบบ Formular - ปิดงบการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ท็อป การบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
19 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการเบิกจ่ายและสนับสนุน
• ตรวจสอบรายการเบิกจ่าย ความถูกต้องของประเภทค่าใช้จ่าย ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก ความถูกต้องของยอดเงินถูกต้องตามเอกสารและตามอนุมัติ • ตรวจสอบรายการเงินทดรองจ่ายและรายการเคลียร์ทดรองจ่าย ความถ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
19 พ.ค. 62
19 . พนักงานบัญชี
จัดทำแบบ ภงด1 ภงด2 ภงด3 ภงด53 ประกันสังคม รายงานภาษีซื้อขาย แบบภ.พ.30 ภงด51. ปิดงบการเงิน กรอกแบบ ภงด50 กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุกิจการค้า

บริษัท มาสเตอร์ แอ๊คเคาน์ แอนด์ ลอว์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร
ติดตามตรวจสอบงานด้านภาษีอากรและนำส่งแบบภาษี ตัดสต๊อกสินค้า จัดทำการบันทึกบัญชีต้นทุนพร้อมตรวจสอบและกระทบยอดให้ถูกต้อง ครบถ้วนน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ