JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 203 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีบริษัท
-จัดทำภาษี ภ.ง.ด 1,3,53,50,51,90,91 มูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประกันสังคมปิดงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีได้ -เอกสารบัญชีในองค์กร -งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

Next Trip Holiday Co., Ltd
เงินเดือน 15,000-25,000 ขึ้นไปตามความสามารถและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน จัดทำ ภงด 1 , 3 , 53 และประกันสังคม จัดทำ จัดทำ ภพ.30 จัดทำ สต๊อกสินค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี เวนดิ้ง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)
1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. จัดทำเงินสดย่อย 3. ติดตามทวงถามจัดเก็บเงินตามที่ได้มีการออกใบแจ้งหนี้ 4. จัดทำเอกสารการเงินรับ-การเงินจ่าย 5. จัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งสรรพากร 6. เช...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
22 พ.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีสัญญาจ้าง 9 เดือน (เงินเดือนสูง ต่อรองได้)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ทั้งด้านรับและจ่าย - ปิดบัญชีประจำเดือน - จัดทำงบการเงิน - ลงบันทึกบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี

SGS (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
22 พ.ค. 62
5 . Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ประสานงานรับสมัครด่วน !
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน กระทบยอดเงินสด-ธนาคาร • ประสานงานลูกค้า Supp...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000up
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเติมเงิน วุฒิ ปวช / ปวสรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ เช็คสถานะยอดการเติมเงินของลูกค้าวให้ถูกต้อง - เติมเงินให้กับลูกค้า ให้ถูกต้อง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ หรือ 1 เดือนหยุด 4 วัน / สามารถหยุดติดต่อ 4 วันได้ - ทำงา...

PASUGA STUDIO Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้โดยเฉลี่ย วุฒิ ปวช.รวม 14,000 - ปวส รวม 16,000 บาท
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านจ่าย) - สายธุรกิจสุรา
1.บันทึกรายการด้านรายจ่าย (PV) พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน 2.บันทึกภาษีให้ถูกต้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น 3.บันทึกรับเข้าสินค้า และตรวจสอบการรับเข้าสินค้าของคล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่ฉลองกรุง ซอย 18)
1.รับวางบิล ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน และจัดทำใบสำคัญการจ่ายเงิน 2.บันทึกข้อมูลการซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายของบริษัท 3.จัดทำรายงานภาษี รายงานการซื้อสินค้า และเจ้าหนี้สินค้าคงค้าง 4.จัดทำรายงานกระทบยอ...

บริษัท เนเชอรัล ไบโอ พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (สายงานพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ)
- ศึกษาและวิจัย ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การลงทุน เพื่อนำเสนอผู้บังคับ บัญชา - จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ เช่น ผลประกอบกา่ร ค่าใช้จ่าย ข้อมูล ทางการบัญชีของสาขา/หน่วยงานในต่างประเทศ - จั...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
-บันทึกบัญชีลูกหนี้(GL)และรายได้ประจำวัน -ทำรายการบัญชีฝ่ายขายรถใหม่ -จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางบัญชีและรายงานกระทบยอดบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำบัญชีและรายงานบัญชีตามที่ได้มอบหมายให้เสร็จทัน...

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
22 พ.ค. 62
11 . Collection Officer-จตุจักร (ประสานงานลูกค้า บัญชีรับ-จ่าย สัญญา 1 ปี) -KG
เพศหญิง และ ชาย อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี และ ปวส การเงิน หรือบัญชี และ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office,มีความชำนาญด้าน Excel , Power Poi...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 8,500-12,500
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ-จ่ายรับสมัครด่วน !
- บันทึกปรับปรุงรายการเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ - จัดทำใบสำคัญจ่าย เมื่อถึงกำหนดจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ผ่านระบบ Express - จัดทำบัญชีด้านภาษี (ภงด. 1, 2, 3, 53 / ภพ....

บริษัท มนูญเพ็ทช็อป เคจี กรุ๊ป 2018 จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
22 พ.ค. 62
13 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - จัดทำภาษีต่างๆ - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ - ปิดงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบ - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ให้ถูกต้องตามมาตรฐานงานบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบห...

บริษัท ชิคเก้น ไทม์ จำกัด (ร้าน BonChon Chicken)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ภงด3.53 ภาษีซื้อขาย - รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี - คีย์ค่าใช้จ่ายลงโปรแกรมExpress - ทำต้นทุน ขาดทุน กำไร

บริษัท เว็ลท์ลิ้งค์ กรุ๊ป จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-25,000
22 พ.ค. 62
15 . นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ ตรวจสอบ อนุมัติใบสำคัญจ่าย ของปตท.และบริษัทในเครือ -จัดทำ ควบคุม ดูแลการวิเคราะห์การบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฏระเบียบ -ตรวจสอบค่าใช้จ...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชีนิติ (ประจำโครงการต่างๆ )
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย ของนิติบุคคลคอนโด - ปิดงบ - ตรวจร่างงบประมาณ - เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกรรมการนิติบุคคล

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- รับเรื่อง จัดทำ พร้อมตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย - จัดพิมพ์เช็ค นำเสนอผู้บริหาร - รวบรวมรายการโอน-จ่าย - ตรวจสอบสลิป ส่งให้เจ้าหนี้ - ติดตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - เบิกจ่ายเงินสดย่อยประจำวัน

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย (สาขาสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบควบคุมงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก และบัญชีต่างๆ - ตรวจสอบการ Payment และการลงบัญชี - เช็คยอดเงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละวัน และนำส่งให AP กับ AR - เขียน Pay in slip เข้าธนาคารในแต่ละวัน - บันทึก...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ศรีนครินทร์)
ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. ** ดูแลงานบัญชีเพื่อนำส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชี ** ** ใช้ program บัญชี Express ** ------------------------------------ 1. จัดทำใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล 2. ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000 ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ทำงาน 6 วัน - ซอยประชาชื่น 30)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารด้านบัญชีต่าง ๆ ทั้งด้านรับ/ด้านจ่าย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี - งานด้านบัญชีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วัน

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 23,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
 พบ 203 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ