JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 327 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้

บริษัท ซินซุ่นหลี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
-จัดทำเอกสารเช็คยอดฝากขาย -จัดทำใบแจ้งหนี้ฝากขายและใบฝากสินค้า -ประสานงานกับลูกค้า,ติดตามสินค้าคืน -จัดทำรายงานประจำเดือน -ออกใบลดหนี้ -เคลียร์ยอดขาย

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ค. 62
3 . Accounting & Finance Officer (AP) รับสมัครด่วน !
• ตั้งหนี้+ ทำจ่าย เจ้าหนี้การค้า และบุคคลภายานอก • จัดทำรายงานภาษีซ์้อ / ภาษีขาย(ภพ.30) ภงด.1,ภงด.53,สปส.10-1 • จัดทำใบสำคัญทั่วไป รายการปรับปรุง พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน • กา...

บริษัท เอส เมดิคอล แคร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สามารถต่อรองได้
21 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้ (กาญจนบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร-เจ้าหนี้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไปด้าน AP - จัดเตรียม/ทำเอกสารรายจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบ ภพ.30 กับ สรรพากร - ตรวจสอบและจัดทำใบสำคัญจ่ายต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ - ตรวจสอบดูแลค...

INTEQC Group
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีตั้งหนี้ / บันทึกรายการ GL / บันทึกรับเงิน - ลงบันทึกบัญชีทั่วไป เจ้าหนี้ ลูกหนี้ - จัดทำภาษียื่นสรรพากร ภงด.1,3,53,90,91, และ ภพ.30 - จัดทำค่านายหน้า (Commission) - จัดทำเช็ค รับวางบ...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
- จัดทำเอกสารการรับเงินจากลูกหนี้ทุกช่องทาง เช็คยอดเงินฝากของแต่ละ ธนาคารกับใน Statement ทุกธนาคาร - บันทึกการรับเงินจากลูกค้า ทุกช่องทาง - ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้า,เอาเช็คเข้าธนาคาร - เก็บราย...

บริษัท เหลืองรัศมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท หรือตามความเหมาะสม
21 พ.ค. 62
8 . บัญชี
บัญชีลูกหนี้

Dealfresh
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
21 พ.ค. 62
9 . ***เจ้าหน้าที่บัญชี*** ประจำสำนักงานใหญ่: CW Tower ใกล้MRT ศูนย์วัฒนธรรม)
- ตรวจสอบรายได้จากการขายอาหารและบัญชีที่เกี่ยวข้อง จากระบบPOS เข้า SAP - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกค่าใช้จ่าย, ภาษีซื้อ จาก Invoice ที่เบิกใช้เงินสดย่อ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
21 พ.ค. 62
10 . **เจ้าหน้าที่บัญชี**( AP,AR )--ประจำสำนักงานใหญ่ ใกล้ MRT ศูนย์วัฒนธรรม :
1. บันทึกข้อมูลทางบัญชี 2. ลงรายการบัญชี ตามงบดุลและงบกำไรขาดทุน 3. จัดทำรายงานงานด้านภาษีอากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า 2. ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานขาย 3. ตรวจสอบเอกสารการขาย และจัดทำใบลดหนี้ให้ครบถ้วน 4. ติดตามรับชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือ ในกรณีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า - ดูแล และติดตามว่าลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลา - ตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าทั้งหมด พร้อมให้คำแนะนำก...

บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 28,000 บาท
21 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีวางบิลลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. ออกเอกสาร/บันทึกการตั้งหนี้-ลูกค้า และลูกหนี้ในเครือและอื่นๆ (ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน) 2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้/จัดมำใบสำคัญรับเงิน/พร้อมเอกสารการรับเงิน 3. ...

Bake A Wish (บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จำกัด)
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
21 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อ รับสมัครด่วน !
1. กำหนดกลยุทธ์ และแผนงานในแผนกสินเชื่อ ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัทฯ และกฎหมายในปัจจุบัน 2. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ตามผู้บังคับบัญชาบังคับบัญชา และติดตามผล 3. วิเคราะห์...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี – เจ้าหนี้
• ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร • บันทึกตั้งค่าใ...

บริษัท มัมโมรี่ส์ จำกัด
21 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1.จัดทำInvoice ขายในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งบันทึกบัญชี 2.จัดทำเอกสารวางบิลและเรียกเก็บเงินพร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ 3.สรุปยอดขายประจำวันและประจำเดือน 4.สรุปยอดลู...

บริษัท อามาด้า เอ็กซ์ตรีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000
21 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี ***สัมภาษณ์ทราบผลทันที***รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภ.พ. 30, ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51 - อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62

บริษัท ไท้เพ้งวาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
21 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้ (AR)
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ และดำเนินเรื่องใบแจ้งหนี้สำหรับการขาย ออกใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. เปิดใบเสร็จรับเงินจากรายการรับชำระเงินโอน, เช็ค บัตรเครดิตรวมถึงบันทึกข้อมูลในบัญชี 3. กระท...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
21 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
-สรุปยอดขายและยอดลูกหนี้คงค้างประจำวัน -จัดทำใบวางบิลเรียกเก็บเงินลูกค้า -จัดทำใบแจ้งหนี้ (Invoice) / ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) ทั้งลูกหนี้การค้า / เจ้าหนี้การค้า -จัดทำใบเสร็จรับเงิน (Received Vou...

บริษัท ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 62
 พบ 327 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ