JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 550 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ผู้ช่วย ผจก.ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีทั่วไป
-ตรวจสอบเอกสารการรับวัตถุดิบ, เอกสารการรับสินค้าทั่วไป -ตรวจสอบการยื่นแบบภงด.1, 3, 53 และภพ.30 -บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย -จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร -จัดทำทะเบียน...

บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
3 . Accounting and Reporting Specialist
•Prepare monthly financial reports, or other reports as assigned •Perform monthly close analysis •Develop procedures to ensure data and reports are reasonably complete and correct before uses •Deve...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
26 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วย ผจก ฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน - วางแผนจัดทำงบประมาณและตรวจสอบดูแลการใช้ให้เป็นไปตามแผน - การวิเคราะห์งบประมาณและต้นทุนการผลิต - การปิดงบบัญชีประจำเดือนให้ได้ตามเป้าหมายท...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
5 . Accounting Supervisor/Assistant (AR/AP) (ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4)รับสมัครด่วน !
- รวบรวม Report จากทางบัญชีและการเงิน - นำข้อมูลจากฝ่ายบัญชี - บัญชีมาจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งงบการเงินแยกแผนก - แยกบริษัท - จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ - เจ้าหนี้ประจำงวด ...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 60,000 (ตามประสบการณ์)
26 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศาลายา
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
26 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและธุรการ ประจำสาขาประชาอุทิศ
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขานครปฐม
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 พ.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกบัญชี(สำนักงานบางกระดี่ พระราม2 )รับสมัครด่วน !
ควบคุมการจัดทำบัญชี จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ควบคุมและตรวจสอบการับ-จ่ายเงิน, ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62
10 . บัญชีต้นทุน และ บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
สำหรับบัญชีต้นทุน-หน้าที่ความรับผิดชอบคำนวณต้นทุนการผลิตแยกเป็นรายเดือน,Updateข้อมูลให้ทันต่อสถานะการณ์

บริษัท ฮัวยี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000-35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกบัญชีสต๊อค (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
ติดตามและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับระบบสต๊อคประจำวันและประจำเดือน วางแผนการตรวจนับสต๊อคประจำเดือน จัดทำรายงานยอดสูญเสียวัตถุดิบเวชภัณฑ์

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
ด้านรับ -ควบคุม ตรวจสอบ รายการรับให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา -ควบคุม ตรวจสอบงานติดตามหนี้ของการเงินรับ -ตรวจสอบประมาณการรับชำระประจำสัปดาห์ -รับเช็ค, เงินสด ของรายได้ทุกประเภท ก่อนนำเข้าบัญชีบริ...

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
14 . Accounting Supervisor / Manager
-วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาและควบคุมงานของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย -ตรวจสอบเอกสารและจัดเก็บ -ตรวจสอบงบการเงิน -ปิดงบบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

FITWHEY Co.,Ltd.
เงินเดือน 40,000-60,000 บาท/เดือน
26 พ.ค. 62
15 . Senior Account
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใญ่90/57(โครงการPlex) ม.15 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง โรงงานปทุมธานี 9/9 ม.2 (คลอง9) ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 ตำแหน่ง

บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส แอนด์ พิลโล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2.ดูแลบัญชีการปิดบัญชีของบริษัทแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ดูแลจัดทำงบการ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
26 พ.ค. 62
17 . Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี 5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 7. จัดทำรายงานผลการดำเนิ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
26 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าบัญชี CN
1.ประสานงานกับเซลล์ 2.วางบิลค่าพื้นที่จัดงาน 3.ดูยอด SELL-IN และ SELL OUT 4.ดูต้นทุน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
26 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุมดูแล Petty Cash การจ่าย การตั้งเบิก และวิเคราะห์การบันทึกบัญชี 2. ควบคุมดูแลการจัดทํารายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 2,3,53/รายงานภาษีชื้อ-ขาย(ภ.พ.30) 3. ควบคุมดูแลการวิเคราะห์และตั้งหนี้จาก...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 62

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
เงินเดือน 60,000 Baht (Bonus 6 months)
26 พ.ค. 62
 พบ 550 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ