JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: งานบัญชี
 พบ 2,355 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader F/A & A/C
F/A & A/C

บริษัท เอ็มซี สยาม โลจีสติคส์ จำกัด
25 ส.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี/บุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น) 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก 3. ยื่นแบบ...

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR) **ด่วน**
บัญชีเจ้าหนี้ : 1 อัตรา 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
25 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
25 ส.ค. 62
5 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
25 ส.ค. 62
6 . หัวหน้าแผนกบัญชี /เจ้าหน้าที่บัญชี ตำแหน่งละ 1อัตรารับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชี ดูแลตรวจสอบงานด้านบัญชี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-5ปีขึ้นไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ดูแลบัญชีเจ้าหน้าหนี้/ลูกหนี้) - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารรายวันทางบัญชี - ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
2 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
25 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 2. บันทึกรายการสมุดรายวันเบื้องต้นไปยังประะเภททั่วไปทุกสิ้นเดือน 3. จัดทำใบวางบิล แนบใบส่งของ/ควบคุมการวางบิลลูกค้าและติดตามการรับชำระหนี้ 4. ตรวจเช็คใบเสร็จรับเงินก่อ...

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
25 ส.ค. 62
8 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. บันทึกค่าใช้จ่าย 2. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ส.ค. 62
10 . ธุรการรับสมัครด่วน !
1.รับวางบิลลูกค้า 2.รับเช็คลูกค้า 3.ตาม Speedy Cash 4.ทำ Acknowledge Receipt of Invoice 5.ตามหนี้ลูกค้า 6.ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตบุญ จำกัด
เงินเดือน 15,000+
25 ส.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี ด้านสต๊อค ประจำสาขาบางพลี รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำนักงาน 2. ดูแลและตรวจสอบโปรแกรม Access 3. จัดทำประวัติการซ่อมงานต่างๆ 4. จัดทำบัญชี Stock วัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์-ศุกร์ ห...

บริษัท เรกซ์แซม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
25 ส.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี , ผู้ช่วยพนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-ประสานงานเอกสาร -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ปิดบัญชีและออกงบทดลอง

บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
25 ส.ค. 62
13 . ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า (บัญชีทั่วไป)
- ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีให้ลูกค้าทางโทรศัพท์, email, Line และ Facebook - รับเรื่อง และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้า - ...

บริษัท สมาร์ท สกอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 22,000 บาท
25 ส.ค. 62
14 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)
- จัดการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในระบบบัญชี เช่น ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ออกใบกำกับภาษี รายการขายต่างๆ - ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้า การเบิกจ่ายสินค้า และ stock ...

N Soya Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
16 . Accounting & Finance (Asst. Manager or Manager)
- ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย - งานภาษีต่างๆ - ปิดบัญชีได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
17 . บัญชี ARรับสมัครด่วน !
-จัดทำใบสำคัญรับ -จัดทำเอกสารต่างๆในการรับเช็ค -จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้ -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:30-17:30น. วันเสาร์เลิกงาน 12:00น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+
25 ส.ค. 62
18 . บัญชีประจำซอยเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
- ทำเอกสารบัญชีทั้งหมด - จัดเก็บเอกสารบัญชี - ทำใบกำกับภาษี ทำบิลส่งสินค้าให้ลูกค้า - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่น การทำเงินเดือน เช็คเวลาการทำงาน เป็นต้น

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000
25 ส.ค. 62
19 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 62
 พบ 2,355 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ