JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: งานบัญชี
 พบ 2,760 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย -จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ใบแจ้งการโอนเงิน,ใบสาคัญเงินโอน -บันทึกข้อมูลประจำเดือนเข้าสู่ระบบ -ติดตามและทำรายงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท ชาร์เตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
20 เม.ย. 62
2 . Accounting Manager
Accounting Manager Key Roles and Responsibilities : Manage and operate all operating related cost for monthly closing process. Provide analytical insight into operational performance and budget...

Omron Automotive Electronics Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
20 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องงานด้านบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 2สอบทานงานยื่นแบบเสียภาษีต่างๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่นำส่ง 3.ติดตามและรายงานความเคลื่อนไหวตัวเลขทางบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเ...

บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
20 เม.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี พระราม9 ซอย45รับสมัครด่วน !
เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท ดูแลจัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด ตามเจรจาลูกหนี้ที่ค้างจ่าย ดูแลจัด...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
20 เม.ย. 62
5 . พนักงานการเงิน (ประจำกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ทำจ่าย โอนเงิน - ออกใบเสร็จ - ตรวจรายการโอนเงินประจำวัน

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,500
20 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)
1.จัดทำและบันทึกบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย-ทั่วไป 2.จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีต่างๆ 3.เปิดใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีต่างๆ

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 14,000- 18,000
20 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.รับเงินหน้าร้าน ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า 2.ทำงานเอกสารบัญชี 3.จัดทำรายงานทางด้านบัญชี การเงินได้ 4.มีความชำนาญในการใช้งานexcel ได้ดี 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วัชร มารีน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบและบันทึกรายการบัญชีรายได้/ค่าใช้จ่าย 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี 3. จัดทำแฟ้ม/เอกสาร บัญชีที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
20 เม.ย. 62
10 . ธุรการบัญชี
ช่วยงานด้านบัญชีกับบัญชีหลักบริษัท,จัดทำอินวอย,ใบเสร็จรับเงิน,จัดเก็บข้อมูลลูกค้า,ประสานงานทั่วไป

บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด
เงินเดือน 12,000.- ขึ้นไป
20 เม.ย. 62
11 . Accounting & Finance Staff
1. Costing and Inventory Account 2. Accounts receivable, Account payable and other accounts 3. Fixed assets control 4. TAX,VAT 5. Monthly and annual financial closing of the company 6. Accountin...

บริษัท ไทย ซันวา จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 เม.ย. 62
12 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
1.) ตรวจสอบเอกสารรับจ่ายก่อนบันทึกบัญชี 2.) ทำเอกสารนำส่งภาษี ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 3.) กระทบยอดบัญชีธนาคาร / ค้างรับค้างจ่าย 4.) ออกงบทดลอง ประจำเดือน / ประจำไตรมาส / ประจำปี 5.) อื่น ๆ ตามที่ผู้จ...

บริษัท เจ.ซี.พี. อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
13 . สมุห์บัญชี
-ดูแลควบคุมบัญชีทั้งระบบ -ปิดบัญชีทุกเดือน -ยื่นภาษีตามงวดบัญชี

บริษัท สินพัฒนะอิมปอร์ตแอนด์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 เม.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ลาดพร้าว80)
-ติดต่อรับเช็ค-วางบิล -จัดทำรวบรวมสรุปภาษีซื้อ-ขาย รวมถึงยื่นแบบ ภงด.3,53 ภพ.30 ได้ -กระทบยอดบัญชีเงินฝากได้ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน /AP/AR (ปฏิบัติงานลำลูกกาคลอง9)
- คำนวณและจัดทำต้นทุนการผลิตและต้นทุนบริการอื่นๆ -เสนอราคาและจัดทำสัญญางานบริการรวมถึงงานอื่นๆ -จัดทำงบประมาณProject ต่างๆเข้าสู่ระบบงานCosting -บันทึกชั่วโมงแรงงานพนักงานเข้าสู่ระบบต้นทุน -บันทึก...

บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
16 . Accountant
1.ตรวจสอบและบันทึกการรับสินค้า 2.ตรวจสอบรายการเบิก-จ่ายสินค้า 3.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ และสรุปต้นทุนสินค้า 4.บันทึกการตั้งหนี้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
20 เม.ย. 62
17 . Accounting & Financial Officer / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน - ทำงบดุล แล...

บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
20 เม.ย. 62
18 . Accounting Staff
-Record Sales, Purchase -Make payment voucher -Make disbursement petty cash and report -Report withholding tax -Por Por 30

บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด
สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1 อัตรา
20 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1.เตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล 2.ทำรายงานเก็บข้อมูลสต๊อก 3.ตรวจนับสต๊อก 4.ตรวจนับทรัพย์สิน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
20 . ACCOUNTING MANAGER
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2) ควบคุมดูแลลูกน้องภายในแผนก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-65,000Baht
20 เม.ย. 62
 พบ 2,760 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ