JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
ประเภทงาน: งานบัญชี
 พบ 2,412 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Cost Accountantรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำ Pre - Calculation 2. ตรวจสอบการคำนวนต้นทุนและสรุปยอดขายของสินค้าประเภท R&D, DEV, NPD 3. ตรวจสอบการปิดงานที่ผลิตเสร็จในระหว่างเดือน (End Job Production Order) 4. ควบ...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
2 . General Accountantรับสมัครด่วน !
1.บันทึกรายการสินทรัพย์ และรายการที่โอนเป็นทรัพย์สิน และคำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่าง ๆ 2.จัดทำรายละเอียดประกอบการขายสินทรัพย์ต่าง ๆ นับทรัพย์สินตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามผู้บังคับบัญชาหมอบห...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี/ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี (แผนกทรัพย์สิน)
•ความรับผิดชอบสำหรับการทำบัญชีของอาคาร ที่อยู่อาศัย / ผู้เช่าสำนักงาน / ขายปลีก / ผู้เช่าบริการ •ทบทวนบัญชีเจ้าหนี้. •ทบทวนบัญชีลูกหนี้. •ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินรายเดือน •ตรวจสอบและทบทวนกระแสเงิน...

บริษัท ซาวิลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้
22 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน (Internal Audit)
- รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหน้าที่ ดังนี้ -ปฏิบัติงานตรวจส...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกบัญชี รับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและบริหารจัดทำการเงิ...

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 ส.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ฝ่ายจ่าย)รับสมัครด่วน !
- จัดทำ voucher ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบสำคัญรายวัน - ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกบัญชี voucher - ควบคุมการรับ - จ่าย เงินสดย่อยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ - ตรวจสอบเอกสารประ...

บริษัท ดุสิต ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ ประสบการณ์
22 ส.ค. 62
9 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.ปิดงบการเงิน,วิเคราะห์และตรวจสอบรายการ 2.วางแผนและตรวจสอบภาษี 3.Update มาตรฐานการบัญชี และภาษี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการทำงบประมาณการปีถัดไป 5.ตรวจสอบประมาณการ...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
10 . Accounting Manager (1 year contract)
 Review Account Payable transaction  Bank reconciliation  GL reconciliation for account codes under responsibility  Inter-company reconciliation  To provide support data for deferred tax and ...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 50,000 THB
22 ส.ค. 62
11 . Accountant (สัญญาจ้าง 1 ปี) ทำงานบริษัทพลังงานแถวสาทร
1. Responsible for customer cash deposit booking, cash deposit reconciliation 2. Monitor outsourced service providers (AUS/NZ) performance when they produce report for EM such as aging report, overdu...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
22 ส.ค. 62
12 . Accountant (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ทำงาน BTS พร้อมพงษ์
- ทำเอกสารบัญชีต่างๆ - support team - ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
22 ส.ค. 62
13 . Accounting AR (สัญญาจ้าง 1ปี) อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
- Manage Day-to-day AR transaction (partner invoicing, collection, invoicing dispute resolution, etc.) - Coordinate with involved parties both internal and external to ensure the smooth flow of infor...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
22 ส.ค. 62
14 . AP and AR Accountant (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ปรับเป็นประจำ ทำงานแถว BTS อโศก
- หาบัญชี AP, AR - ทำงานสัญญาจ้าง 3 เดือน - มีโอกาสปรับเป็นประจำ

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
22 ส.ค. 62

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
16 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
- จัดการเรื่องบัญชีภาษีและการเงินของบริษัท ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบการเงิน - ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน ให้ถูกต้องครบถ้วนและเสร็จภายในทุกวันทำการที่บริษัทกำหนดของเดือนถัดไป ...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL/ Bank Reconciliation
• จัดทำบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท GL • ตรวจสอบบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท • ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท และกระทบยอด Statement Bank • บันทึกบัญช...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
18 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี 2. วางแผนภาษี 3. บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ 4. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ 5. ตรวจแบบที่นำส่งสรรพากร 6. ตรวจสอบ GL , ตรวจรับ-จ่าย 7. จัดทำรายงานสรุป...

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านบัญชี - การออกใบกำกับภาษีขาย - บันทึกรับชำระเงินจากการขายสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
1.รับวางบิลและเตรียมเอกสารชุดจ่าย 2.ภ.ง.ด.1,53,3 3.ทำเอกสาร INVOICE ใบแจ้งหนี้ 4.โปรแกรมบัญชี เบื้องต้น 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ทางบริษัทยังเปิดรับสมัครพนักงานอีกหลายอัตรา*** 1.พน...

บริษัท ไฟว.เจ.ทู.เอ็ม การ์เม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 2,412 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ