เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: งานบัญชี
 พบ 2,498 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Cost Controller (เกาะเต่า)
- ดูแลรับผิดชอบคนในบังคับในแผนกบัญชี - ทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
15 พ.ย. 61
2 . Senior Accountant (AP & AR)
1.ดูบัญชีทั้งระบบ 2.ปิดงบประจำเดือน-ประจำปี CPD license 3.จัดทำ payroll และประกันสังคมพร้อมนำส่ง 4.จัดทำภาษี ภงด.1,3,53 ภาษีซื้อ-ขาย และอื่นๆ ที่จำเป็น 5.จัดทำ Stock Report 6.ประสานงานก...

K.G.K. GEMS LIMITED
เงินเดือน 30,000-40,000 / month
15 พ.ย. 61
3 . พนักงานบัญชี-สต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีด้าน AR/AP -ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย -บันทึกภาษี -บันทึกข้อมูล รายงานการขายประจำวัน -จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีระกิจเจริญการค้า การค้า
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
15 พ.ย. 61
4 . หัวหน้าบัญชีต้นทุน
วางระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุน - ควบคุม วิเคราะห์ จัดทำค่าใช้จ่ายเกียวกับต้นทุน - จัดทำ วิเคราะห์ ต้นทุนผลิตและต้นทุนมาตรฐาน - ปิดงบบัญชีต้นทุน

บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
15 พ.ย. 61
5 . Chief Accountant หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Public Company / Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for overrall Accounting Functions ; Account Payable , Account Receivable , General Ledger, Cost Accounting , Monthly Closed Accounting P&L Statements , etc.... 2.) ทำงบกระแสเงินสด ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ
15 พ.ย. 61
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำใบหัก 2.ทำสต็อกสินค้า 3.ทำบัญชีบริษัท ฯลฯ 4.ดูแลเอกสารพนักงานขาย 5.จัดการเอกสารให้เป็นระบบ

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน (ตามความสามารถ)
15 พ.ย. 61
7 . Assistant Accounting Manager : Internal Audit (Large Sized Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
-Responsible for Accounting Risk Audit , Risk Assessment , Internal Control Design, and Audit Reporting for Large Sized Food Manufacturer ******** Food Experiences Required ********* ทำงาน 5 วัน วั...

Food People Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท - 70,000 บาทขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ) และสวัสดิการอื่นๆ
15 พ.ย. 61
8 . หัวหน้าส่วนบัญชี (พระราม9)
- จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่าย - ปิดบัญชีต้นทุนการขายสินค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำพระราม 9)
- จัดทำงบการเงินส่งบริษัทผู้ผลิตรถ เช่น บริษัท มาสด้า ไทยแลนด์,บริษัท มิตซู ไทยแลนด์ ,บริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ เป็นต้น - วิเคราะห์ผลต่างระหว่างงบการเงินที่นำส่งบริษัทผู้ผลิตรถกับงบการเงินของบริษัท โดยใช...

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีและกรมสรรพากร 2.จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 3.จัดเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบ 4.จัดหาข้อมูล ประสานงานพร้อมทั้งตอบข้อซักถามเบื้องต้นกับส่วนงานทั้งภาย...

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
11 . Finance & Accounting Executive/Manager
Managing overall Finance & accounting activities as detail follows; 1.Account payable -Checking account payable local in GL -Checking documents for payment Account receivable -Checking account re...

Sakura Tech (Thailand) Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-70,000
15 พ.ย. 61
12 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - ทำภาษี (ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.พ. 30) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สำนักบัญชีไทย จำกัด
เงินเดือน ต่อรองได้
15 พ.ย. 61
13 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
- ลงบัญชีเจ้าหนี้ปรุงรายการด้านเจ้าหนี้ - จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเข้าบัญชีและเตรียมจ่ายภายในกำหนดของทุกสัปดาห์ - ตรวจเช็คเอกสาร และรายละเอียดในการวางบิลแล้วจัดเตรียมเกี่ย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
14 . Account Assistance
- Record and control company expenses. - Arrange payment to supplier / vendors. - Support accounting work

Hyundai Engineering Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/Following company structure
15 พ.ย. 61
15 . Account Payable Supervisor (BKK)
1.จัดเตรียมเอกสารด้านการจ่าย 2.บันทึกรายการลงโปรแกรมบัญชี 3.จัดทำรายงานทางบัญชี และการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ปฏิบัติงานที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 23,000 - 26,000 + Service Charge
15 พ.ย. 61
16 . Chief Accountant
•Prepare monthly, quarterly and yearly management report, including analytical review. •Checking the completeness and correctness of supporting documents. •Checking the completeness and correctness ...

Promenada Shopping Mall (ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่)
1 อัตรา
เงินเดือน มากกว่า30,000
15 พ.ย. 61
17 . ผู้จัดการบัญชี
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ งานด้าน ARต่างประเทศ , AP ในประเทศ และAP ต่างประเทศ รวมถึงGL & Asset Bank Reconciliationต้นทุนและสโตร์ และด้านการเงิน เช่น ควบคุมการบันทึกลูกหนี้ (ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ) ...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
15 พ.ย. 61
18 . Fixed Asset Account (เกาะเต่า)
*รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท *ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน *ควบคมดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอนย้าย และการยืม ทรัพย์สิน ตลอดจนรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง *คำนวณและบันทึกบัญช...

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 + SVC
15 พ.ย. 61
19 . Assistant Account Manager (Fynn Condo)
- ดูแลรับผิดชอบในสายงานด้านบัญชี

บริษัท โมดีนา ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 40,000
15 พ.ย. 61
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านบัญชี (ด้านภาษี)

digital2home (บริษัท อะโพจี เวิร์ลดไวด์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 พ.ย. 61
 พบ 2,498 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ