เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: งานบัญชี
 พบ 2,485 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้(หยุดเสาร์-อาทิตย์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจรายละเอียดของใบกำกับซื้อภาษี - กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับ บัญชีแยกประเภท - ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม ในใบกำกับภาษี - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - ตรวจสอบจำนวนเงิน - ตรวจรายละเอี...

บริษัท เคซี ออโต้โมทีฟ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ธ.ค. 61
2 . Accountingรับสมัครด่วน !
1.จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี 2.ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินสด/เช็ค 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย พร้อมนำส่งกรมสรรพากร 4.ทำการโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 5.ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.5...

Ikegami Mold (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 61
3 . Office Staff
1.ออกเอกสาร จัดทำเอกสารด้านสำนักงาน โรงงาน รวบรวมส่งสำนักงานใหญ๋ 2.จัดทำเอกสารบัญชีพื้นฐาน 3.สรุปงานซื้องานขาย เอกสารสำคัญต่างๆ ของสำนักงานสาขา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Ikegami Mold (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 61
4 . บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ - เปิดบิล

บริษัท ตะวันเมทัล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
13 ธ.ค. 61
5 . IT Auditor / Senior IT Auditor
Responsibilities: •Assess the risk of IT related business operations and prepare the annual IT audit plan. •Develop audit procedures which address key audit risks and objectives for individuals IT...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
13 ธ.ค. 61
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส ด่วน !!!
- Responsible for auditing business operation process, the compliance with internal and external regulatory to be efficiency and effectiveness and the integrity of reporting including the safeguarding...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
13 ธ.ค. 61
7 . Accounting Manager
Core Responsibilities: - Manage and oversee the daily operations of the accounting department including business analysis, month/ end-year process, budgeting, AP/ AR/ GL, reconciliation, etc. - Moni...

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
13 ธ.ค. 61
8 . พนักงานรับชำระค่าบริการรับสมัครด่วน !
- รับชำระค่าบริการโทรศัพท์ Dtac - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆต่างๆของDtac - แนะนำโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า - เสนอให้ลูกค้าใช้บริการเสริมของ Dtac - ทำรายงานสรุปประจำวัน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาก...

บริษัท เลคคอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม (ช่วงทดลองงาน) ไม่ต่ำกว่า13,000 บาท +ผลตอบแทนพิเศษอื่น และปรับเพิ่มขึ้นหลังพ้นทดลองงาน
13 ธ.ค. 61
9 . เสมียน
-ดูแลเอกสารทุกอย่าง -เช็คสต๊อก ทำรับสินค้า-จ่ายสินค้า -ทำบัญชี -ประสานงาน -ตามหนี้สินบริษัท -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีค โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
12 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ลงบันทึกบัญชีทั้งระบบ - จัดทำ งบการเงิน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - จัดทำเอกสารทางด้านรับ และเอกสารด้านจ่าย - ตรวจสอบ เอกสารทางบัญชี ให้ถูกต้อง - จัดทำ งบก...

บริษัท ฟาติน แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
12 ธ.ค. 61
11 . พนักงานบัญชี
1.ลงบันทึกประจำวัน 2.ทำหัก ณ ที่จ่าย 3.ทำบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ 4.ออกบิล ใบกำกับภาษี 5.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
12 ธ.ค. 61
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีจัดเก็บเบี้ยประกันรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระตามช่องทางการขายที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบและยืนยันยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระกับนายหน้าและลูกค้าเพื่อการติดตามและทวงถามรายการค้างชำระ 3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการวางบิล...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 61
13 . ACCOUNTING MANAGER
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2) ควบคุมดูแลลูกน้องภายในแผนก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000-65,000Baht
12 ธ.ค. 61
14 . พนักงานบัญชี
1.ทำการเปิดบิล 2.ทำเอกสารภาษีซื้อและภาษีขาย 3.ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 4. ทำ ภ.ง.ด. 3, 53 และบัญชีลูกหนี้การค้า 5.จัดทำและจัดเก็บเอกสารทางบัญชี/เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ป.พิทักษ์ชัย จำกัด
12 ธ.ค. 61
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำงานบัญชีโดยทั่วไป และตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 61
16 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)รับสมัครด่วน !
- เปิดใบกำกับภาษีขาย-ซื้อ จัดทำใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน - ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนด - ติดตามสอบถามกำหนดการรับเงินจากลูกค้า และจัดงานให้แมสเซนเจอร์ไปวางบิลรับเช็คได้ตรง...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
12 ธ.ค. 61
17 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำรายการภาษีได้ทุกประเภท เช่น ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53,ภพ.30 2. จัดทำแบบประกันสังคม 3. สรุปงบการเงินได้

บริษัท สำนักงานกฎหมายและธุรกิจการบัญชี เนตินัย จำกัด
เงินเดือน 15,000-22,000
12 ธ.ค. 61
18 . บัญชีเจ้าหนี้/บัญชีจ่าย
1.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมNAV 2.จัดทำภาษีซื้อ 3.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
12 ธ.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี CN -บัญชีลูกหนี้
ตำแหน่งที่ 1 - ดูต้นทุนเปรียบเทียบราคาขาย - ตรวจสอบ CN - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ตำแหน่งที่ 2 - กระทบปิดยอดประจำวัน - ทำใบลดหนี้ ...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
12 ธ.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริหารจัดการหนี้
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ • ติดตามการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ และการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ • การตรวจสอบเอกสาร และวางบิลให้ทันกำหนดเวลา • ...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
12 ธ.ค. 61
 พบ 2,485 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ