JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน (Internal Audit)
รับมอบหมายงาน เกี่ยวกับส่วนงานตรวจสอบระบบงานดังนี้ - สนับสนุนการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ เช่น จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ สนับสนุนการจัดทำกระดาษทำการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
17 ก.ย. 62
2 . นักศึกษาฝึกงาน (Industrial Engineering)
- จัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางส่วนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
17 ก.ย. 62
3 . นักศึกษาฝึกงาน/Parttimeรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติตามงานคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม ควอลิตี้ เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
4 . พนักงาน Part-time/ Full time (แคชเชียร์/บารีสต้า)
- รับผิดชอบหน้าที่เกี่ยวกับงานขาย งานบริการลูกค้า แคชเชียร์ การจัดเรียงสินค้า ชงเครื่องดื่มในร้านกาแฟ - ดูแลเรื่องคุณภาพ และความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้างชั่วคราว 4 เดือน)
-คีย์เอกสาร -ดูแล จัดเก็บเอกสาร -แสกน ถ่ายเอกสาร -งานธุรการ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
6 . นักศึกษาฝึกงาน บัญชี
- ฝึกงานในสายงานที่ศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน วันละ 200 บาท
10 ก.ย. 62
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ