JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ STORE (Document) สัญญาจ้าง 119 วันรับสมัครด่วน !
1.ทำเกี่ยวกับระบบ SAP 2.สามารถใช้โปรแกรม MS.OFFICE (EXCEL) ได้เป็นอย่างดี 3.ทำงานด้านเอกสารที่รับผิดชอบได้

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,500
14 ก.ย. 62

บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
14 ก.ย. 62
3 . นักศึกษาฝึกงาน / Part - Time
1.จัดเก็บเอกสารของฝ่ายบริหารงานขาย 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีซูซุ กรุงเทพเซลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
4 . นักศึกษาฝึกงานในระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
บริษัท โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด เปิดรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี เข้าฝึกงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ช่วงเวลาฝึกงานตามที่ วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยกำหนด โดยสังกัดหน่วยงา...

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
15 ตำแหน่ง
เงินเดือน วันละ 250 บาท
13 ก.ย. 62
5 . นักศึกษาฝึกงาน
โดยฝึกงานตามแผนกต่างๆของบริษัท อาทิเช่น - Production - Industrial Engineer - Maintenance - Facility

Autoliv Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
20 อัตรา
12 ก.ย. 62
6 . นักศึกษาฝึกงาน (ภาษาจีน)
1. ล่ามภาษาจีน 2. งานธุรการและอื่นๆ (บริษัทไม่มีรถรับส่ง/ที่พัก)

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง
12 ก.ย. 62
7 . นักศึกษาฝึกสหกิจ สาขา Mechanical/ Electrical/ IT/Mechanics/Automation Urgently Required !
บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดเซลเซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษา และเพิ่มทักษะด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพให้...

Daicel Safety Systems (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
12 ก.ย. 62

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
11 ก.ย. 62
9 . พนักงานชั่งน้ำหนักรถ(สำหรับคนพิการ)
1.งานรับน้ำหนักรถ -บันทึกข้อมูลรถที่ชั่งน้ำหนักในระบบชั่งน้ำหนัก-พิมพ์ใบชั่งน้ำหนัก -บันทึกข้อมูลพนักงานขับรถในระบบเข้า-ออก-พิมพ์สลิปใบผ่านเข้า-ออก -กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการนำของเข้า-ออก 2.งานจัดทา...

Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Piece rates และ guarantee ที่ 9,240 บาท
9 ก.ย. 62
10 . นักศึกษาฝึกงาน ด้านเอกสาร (ซ่อมบำรุง)
1.เก็บข้อมูล 2.รวบรวมเอกสาร 3.อื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมาย

Bangkok Komatsu Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.ย. 62
11 . นักศึกษาฝึกงาน (ฝึก4เดือนขึ้น)
ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.ระดับปริญญาตรี - PC (Production Control ) 2 อัตรา - QA (Quality Assurance ) 1 อัตรา - QC ( Quality Control ) 1 อัตรา - Japanese Interpreter ...

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
12 อัตรา
เงินเดือน 150-200 บาท/วัน
9 ก.ย. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ