JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงานฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
1. จัดเรียงสินค้า 2. จัดเตรียมสินค้าตามใบเบิก 3. ดูแลและรับผิดชอบรายการสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 4. ควบคุมสต็อกสินค้าคงคลังให้มีเพียงพอ 5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดิอาทเมดิคอลกรุ๊ป จำกัด
13 ก.ย. 62
2 . Part-time Customer Relations & Marketing Support
1. ต้อนรับ และมอบบริการลูกค้าด่านหน้า และทางโทรศัพท์ 2. จัดตารางการทำงาน 3. ประสานงานระหว่างแผนก ระหว่างบุคคล 4. ให้ข้อมูล แก้ไขปัญหา แนะนำแนวทางให้กับลูกค้า 5. จัดแฟ้มประวัติลูกค้า ทำและจัดเก็บเอ...

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
เงินเดือน วันละ 800 - 1,000 บาท
9 ก.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ