JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 609 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ที.แดนทอง อินเตอร์เทรด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
2 . Purchasing Assistant Manager (English resume only)
- Coordinate with the related parties to collect requirement, conduct competitive bidding, negotiation and propose supplier selection. - Response for all raw material requirements and liaise with int...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
22 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.งานจัดซื้อสินค้าเพื่อขายจาก supplier ในประเทศ 2.เปรียบเทียบราคาขายของ supplier/ต่อรองราคา 3.งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
- ทำหน้าที่จัดซื้อ Material, Spare parts, - งานจ้างผลิตชิ้นงานตาม Design ทางด้านผลิตระบบสายพานลำเลียง การสร้างเครื่องจักร งาน Modify, Overhaul, Retrofitting, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารแล...

บริษัท เยอรมัน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามกระบอกเงินเดือนและประสบการณ์ความสามารถ
22 พ.ค. 62
5 . พนักงานจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing Officer) ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าวัตถุดิบ (เชื้อเพลิง) ให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวล 2. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบแจ้งต่อฝ่ายบัญชีและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผนใช้งาน และการจ่าย 3. ติดตามผลประเมินเกี...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ - ทีมจัดซื้ออาหาร
- จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนอาหาร และวัตถุดิบต่างๆ - บันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เช่น อย. - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม)
- จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า - เจรจาต่อรองราคา / ประสานงานกับซัพพลายเออร์ - เปิดใบคำสั่งซื้อ (PO) ตามรายการสั่งซื้อที่ได้รับการอนุมัติ - จัดทำรายงานและบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อใ...

Trax Intertrade Co., Ltd.
22 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 62
9 . Procurement Engineer / วิศวกรจัดซื้อ (งานโครงสร้าง-โยธา) ทำงานจันทร์-เสาร์
1. จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ-SUB กำหนด Lead Time 2. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ, ตรวจสอบสเปคเบื้องต้น

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
10 . จนท.จัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเปรียบเทียบราคา วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ งานสถาปัตย์ และงานโครงสร้าง

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุสำนักงานอาวุโส
- จัดซื้อสินค้าและบริการให้เป็นไปตามหลักจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้คุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการ เหมาะสมกับการใช้งานและทันกับระยะเวลาที่ต้องการใช้สินค้าในราคาที่เหมาะสม - สรรหาและประเมินศักยภาพแหล่งขายสิน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ - PAN Inter
→ จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านขนส่ง (Logistics) เช่น การเช่ารถ/การซื้อรถยนต์ หรือ จัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่ → จัดซื้อและจัดหาอะไหล่รถแต่ละประเภทหรือการซ่อมบำรุงรถแต่ละประเภท โดยดำเนินการให้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- การตรวจสอบใบขอซื้อ ก่อนการสั่งซื้อ - การขอราคาจากผู้ขาย - การทำข้อมูลเปรียบเทียบราคา - การเจรจาต่อรองราคา - การสั่งซื้อสินค้ารวมถึงการติดตามการส่งสินค้า - การแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าในเบื้อง...

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลงานด้านเอกสารทั้งหมดของ supplier ที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน - ตรวจสอบ ต่อรองราคา ขอราคาสินค้าจาก supplier - วางแผนการรับสินค้าจากคลังสินค้าของ supplier มายังคลังสินค้าของบริษั...

บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-Procurement
1.มีการสรรหาสินค้าใหม่ ๆ และวิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุนแผนกจัดซื้อ 2.วิเคราะห์แนวโน้วของสินค้าเพื่อสนับสนุนกระบวนการสรรหาเพื่อความเหมาะสม 3.สามารถเจรจาต่อรองในด้านราคา รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
22 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ-จัดส่ง
รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ และจัดส่ง

บริษัท สเปเชียล เทค ออโต้ รับเบอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 62
17 . Merchandiser / Marketing (Chinese or Korean Speaking) รามคำแหง60/4รับสมัครด่วน !
1.Sourcing oversea vendors and negotiation 2.Be the representative of overseas ODM/OEM (contract manufacturer) in Thailand 3.Coordination with ODM partners in overseas to produce/import 4.Gadget/Ki...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
Chinese 1 อัตรา,Korean 1 อัตรา,Eng 1 อัตรา
เงินเดือน 27,000 - 40,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์)
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอขายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า - ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ - (...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
19 . จัดซื้อต่างประเทศ
1. ดูแลเอกสารทั่วไป 2. ดูแลและประสานงานทั้งในและนอกบริษัท 3. สามารถทำงานตามคำสั่ง 4. จัดซื้อสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคากับ Supplier ต่างประเทศได...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จ.ชลบุรี
1.เปิดใบสั่งซื้อในระบบ AS400 (PO) ของบริษัทต่างๆในเครือ 2.ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ 3.บันทึกประวัติการซ่อมรถต่างๆและติดตามสินค้า 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
 พบ 609 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ