JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการอาคารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและจัดการทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด 2. ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุด) หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ 3. ดูแลผู้ใต้...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา (รับบริหารนิติบุคคลโครงการในเครือ Origin)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
- กำหนดนโยบายและแผนการพัฒนางานของฝ่ายจัดซื้อ - วางแผนการจัดซื้อจัดหาสินค้า,อุปกรณ์,เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอ - บริหารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง,ปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัต...

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการแผนก Fish&Seafood ประจำสาขา สุขสวัสดิ์
- รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
20 พ.ค. 62
4 . Operation Office Assistant Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนสำนักงานปฏิบัติการ
- สนันสนุนงานเตรียมการเปิดหน่วยงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ประปา การไฟฟ้า - เบิกค่าใช้จ่าย - จัดซื้อเกี่ยวกับงานเตรียมการ - ตรวจติดตามงาน ธุรการสนาม - ฝึกอบรมพนักงาน, คนงานที่ดูแลร...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าหน่วยธุรการ – CHA52 (สระบุรี)
→ ควบคุม สั่งงาน บริการและอำนวยความสะดวกภายในโรงงาน เช่น งานจัดซื้อ/พัสดุอุปกรณ์สำนักงานและสาธารณูปโภค → ควบคุมดูแลสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงานภายในโรงงานฯ → ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อยของโรงงาน ร...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายอาวุโส
1. จัดทำสัญญายืมภาชนะบรรจุ/ ตู้แช่/ตู้กดน้ำดื่ม ฯลฯ 2. จัดทำ Customer card ให้ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าตามที่ร้องขอ 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย, บันทึกภายใน, สัญญาแบบฟอร์มต่างๆ ,ใบเสนอราคา, เอกส...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ค. 62
7 . Purchasing Manager
1. Purchasing System 2. Store System 3. Coordinate to Head office (Japan) 4. Other Jobs

Thai Kakinuma Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 Position
เงินเดือน N/A
20 พ.ค. 62
8 . Import Officer
Regarding cosmetic products and equipment, A. FDA - Understand the rule and regulation FDA very well - Check ingredients and description on product label and apply to FDA to get certificate ...

Diva Supply Co., Ltd. (บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จำกัด)
เงินเดือน negotiable
20 พ.ค. 62
9 . Purchasing Manager
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ์NA
20 พ.ค. 62
10 . ผจก.ส่วนประสานงานราชการ
- ควบคุม , ดูแล จัดการบริหารโครงการ และประสานงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ประสานงานขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - ขออนุญาตงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ , ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น งานธุร...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000
20 พ.ค. 62
11 . Purchasing Manager (Tooling)
1.ควบคุม ดูแล ในขั้นตอนการแสวงหา และ คัดเลือกผู้ผลิต Tooling ภายในประเทศ 2.แสวงหาผู้ผลิต Tooling ภายในประเทศรายใหม่ๆ สนับสนุน Localization Project & New Model 3.สนับสนุนกิจกรรมลดต้นทุนของบริษัทฯ Cos...

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
12 . Purchasing Supervisor / หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
RESPONSIBILITIES : - Manage Spare part, construction project and new project activities in order to meet our quality requirement relating to competitive costs and analyze cost to purchase - Im...

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)รับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน ์N/A
20 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส 18,000+++ (+สวัสดิการอื่นๆ)รับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
20 พ.ค. 62
15 . Purchase Staff
1. คำนวณยอดการส่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบ负责原材料,包材,子部品的采购数量的核算 2. จัดทำใบสั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ负责采购订单的下单,物料的纳入日程和物料的跟催 3. รับผิดชอบการรับเข้าสินค้าผ่านระบบEXPRESS ERP负责到货物料的EXPRES...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ค. 62
16 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (โรงงานสมุทรสาคร)
1. ติดต่อประสานงานกับ supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาสินค้าใหม่ 2. ติดต่อประสานงานต่อรอง เปรียบเทียบทั้งราคาและคุณภาพของสินค้า 3. หา supplier รายใหม่ๆ 4. จัดเก็บทำบันทึกข้อมูลการซื้อทุก...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อสินค้า (Senior Buyer)
• Overall responsibility is for purchasing and search new supplier and contact supplier • Collected and analyze data of purchasing and planning process with purchasing – Food • Control and track sh...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (งานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ inkjet)
- มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ และจัดจ้างงานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (inkjet) - ต่อรอง และบริหารสัญญาการจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ - ติดต่อเชิงรุกกับแผนกอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นตามแผนงาน...

บริษัท ดี-คอนซีท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
-รับผิดชอบงานด้านวางแผนงานจัดซื้อ จัดหาจัดจ้างเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพทันเวลาและตรงตามความต้องการของทุกฝ่ายในองค์กรในราคาที่เหมาะสม -พัฒนางานจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับ...

บริษัท ไทยออสนอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ค. 62

บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
20 พ.ค. 62
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ