เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,462 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานต่างๆ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาร์.เอส.บี.(2017) จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามวุุฒิและประสบการณ์
15 พ.ย. 61

บริษัท ไทยเซ็นทรี (1995) จำกัด
1 อัตรา
15 พ.ย. 61
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ(Supply Chain)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานจัดซื้อสำหรับการผลิต 2. หาสินค้าจาก Supplier เปรียบเทียบราคา คุณภาพ 3. ประสานงานระหว่างภายในองค์กรและบริษัทคู่ค้า 4. เดินทางไปตรวจและคัดเลือกสินค้าด้วยตนเอง 5. ดูแลรับผิดชอบในการสั่งซื...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Import-Export)รับสมัครด่วน !
1.Import-Export 2.ประสานต่างประเทศ 3.ประสานงานShipping 4.ตรวจสอบเอกสารการนำเข้าต่างๆ 5.รับสินค้าเข้าในระบบ 6.Report Summary shipment 7.Support ข้อมูลต่างๆงานนำเข้า-ส่งออก

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
15 พ.ย. 61
5 . ธุรการ
- รับลูกค้า - ขาย - ทำเคลมประกันภัย - บริการ

บริษัท ป๊อป ออโต้กลาส จำกัด
เงินเดือน ปวช. 10,000 , ปวส. 10,500 มีค่าอาหารกลางวัน+เบี้ยขยัน+ค่าคอมมิชชั่น
15 พ.ย. 61
6 . จัดซื้อต่างประเทศจีน(เครื่องสำอาง)
• ติดต่อประสานงานกับทางโรงงาน • ตรวจเอกสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ • มีความรู้ด้านเครื่องสำอาง • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ซีเบล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 พ.ย. 61
7 . ธุรการประสานงานฝ่ายขาย
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายโครงการ เพื่อ นำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ 2. ติดต่อถึงลูกค้าทางโทรศัพท์ และไลน์เพื่อแนะนำพร้อมนำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ 3. ทำงานรับ-ส่งอีเมล์ ไลน์ Line เพื่อเสนอขายทางโ...

Thaihometown Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป+ค่าคอมฯ+เบี้ยขยัน (20,000 up++)
15 พ.ย. 61
8 . Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
15 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ดูแลและควบคุมการตรวจเช็คจำนวนของสินค้าคงคลังเพื่อจัดทำรายงาน รวมทั้งจัดเตรียม และบรรจุหีบห่อเพื่อนำส่งลูกค้าให้ได้ ถูกต้อง และครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด หน้...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
10 . Purchasing Supervisor
1. To ensure that all the purchase in : Right quality, quantity, time, source and price. 2. To maintain and control the inventory to ensure no over purchase. 3. To effectively deal with and manage v...

APM AUTO COMPONENT (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 2 / เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด 2 / เจ้าหน้าที่บัญชี 2รับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ - ติดต่อขอรายละเอียดวัตถุดิบและอะไหล่ต่างๆ จากผู้ขาย - จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และชุดยูนิฟอร์มตามที่หน่วยงานภายในร้องขอ - ติดตามการส่งมอบ - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการสั่ง...

Engineer Plastic Products Co., Ltd
6 อัตรา
15 พ.ย. 61
12 . ธุรการ
- พิมพ์เอกสาร ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี เอกสารเกี่ยวกับบัญชีและอื่นๆ

PEERACHAI COOLING TECH. Co., Ltd.
1 อัตรา
15 พ.ย. 61
13 . Contract Renewal AdministratorUrgently Required !
Contract Renewal Administrator - Telesales Maintenance Service for IT - Calculated price and contact client to present the company’s service - Contact Supplier and Subcontractor to find out the c...

Dimension Data (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-30,000
15 พ.ย. 61
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำกรุงเทพ)
1.งานโอนกรรมสิทธิ์ -ประสานงานกับฝ่ายขายในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า -จัดทำหนังสือมอบอำนาจปลอดจำนองและขายที่ดิน -จัดทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง -คำน...

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
15 . พนักงานธุรการ
- รับเรื่องประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน - งานธุรการด้านงานเอกสาร งานเบิกสินค้า การจัดอุปกรณ์สำหรับการเรียนแต่งหน้า - ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน การจัดห้อง อุปกรณ์โสตในห้องเรียน - งานอื่นๆที่...

บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 9,750-13,000 บาท
15 พ.ย. 61
16 . เสมียนโรงงาน ควบคุมคุณภาพ
-ติดต่อประสานงานภายในโรงงาน -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า -คีย์ข้อมูลภายใน -เปิดบิลต่างๆ -รับสินค้า -เช็คสินค้า

บริษัท นครชัยพลาสติก 1989 (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
15 พ.ย. 61
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม
- พิมพ์เอกสาร/คีย์ข้อมูล ถ่ายเอกสาร - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
18 . ธุรการนิติบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการนิติบุคคล รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงานเอกสารข้อมูลเจ้าของร่วม 2.ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุด 3.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือบริษัทฯ 4.อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ย. 61
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับชำระหนี้
ติดตามใบกำกับภาษีประเภทเงินสด จัดทำเอกสารวางบิลประเภทเงินสด โทรติดตามลูกหนี้เงินสด บันทึกและส่งผลการรับชำระหนี้

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 13,000
15 พ.ย. 61
20 . ธุรการคีย์ข้อมูล ประจำอาคารสาทรสแควร์
- คีย์ข้อมูลลงในระบบ, ดูแลเอกสาร, พับเอกสารใส่ซอง, คีย์บาร์โค้ด - ประสานงานภายในแผนก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ (8.15 - 17.15 น.) - สัญญาจ้าง 2 เดือน - ประจำอาคารส...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000
15 พ.ย. 61
 พบ 2,462 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ