JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี)
1. คำนวณน้ำหนักกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ 2. ออกเอกสารใบ Order เเละ Invoice 3. จัดทำรายงานค่าขนส่งกลุ่มปศุสัตว์ 4. จัดทำรายงานขาย 5. งานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ