JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการโรงงานFactory Manager
1.ดูแลควบคุมและบริหารการผลิต และหน่วยงานสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของผู้บริหาร 2.รับผิดชอบและควบคุมด้านกำลังคนให้เหมาะสม ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมต่อการผลิต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรรับเบอร์วู้ด 1998
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ