JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่การเงิน(Finance Officer)
บันทึกรายการโอนเงินจ่ายชำระหนี้ในระบบ Internet Banking ควบคุม ตรวจสอบและบันทึกรายการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร 1.จัดทำรายการโอนเงินในระบบ Internet Banking ตามใบสำคั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
22 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการต...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
23 . ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(Manager Planning )รับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
24 . ธุรการสำนักงาน/เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าทั่วไป(Purchase General Officer)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิด : ความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานจัดซื้อทั่วไป ขอราคาสินค้า จาก Supplier เพื่อให้เสนอราคา ส่งใบเสนอราคา ใบเปรียบเทียบราคาให้กับหน่วยงานที่ขอราคา เพื่อทำการสรุป ของพิจารณาอนุมัติการขอซื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
25 . ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Assistant Quality Control Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ด้านแผนงานบริหาร 1.1 ดูแลระบบ GMP/ISO กำหนดวิธีขั้นตอนในการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามน...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
26 . ช่างเทคนิค ประจำ Aroma Shop จันทบุรี
1.ตำแหน่งช่างเทคนิค หน้าที่ ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่อง อุปกรณ์เครื่องชงกาแฟ 2.มีความรู้และสามารถตรวจสอบในเรื่องของการชงกาแฟ และ สามารถชงและชิมกาแฟในระดับดี 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
27 . ช่างคุมงานก่อสร้าง
ควบคุมหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และแผนงานที่วางไว้ สั่งของเข้าหน้างาน ดูแลคนงานก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะโชคการช่างจันทบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
20 ส.ค. 62
28 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาจันทบุรีรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
29 . พขร.นายไทย รับนายที่อ.เมือง จันทบุรี เงินเดือน15,000++ โทร.ชมพู่ 0626016652 รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่งนาย - ดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจ.-ส. เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 โอที
20 ส.ค. 62
30 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับสมัครด่วน !
1.รับลูกค้าจากภายนอก ดูแลลูกค้าที่มารับบิรการ ด้วยอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส 2.ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือภายในสำนักงาน 3.จัดระเบียบ ข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามารับบริการภายในองค์กร 4.ให้คำปรึกษาแก...

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
31 . social media marketing
- จัดทำสื่อการตลาด online (กราฟฟิค) - ปิดการขายด้วยตัวเองได้ - ให้คำปรึกษาลูกค้าทาง online ทุกช่องทาง FB ,Line@ google และ youtube

บริษัท ซูซูกิ มหาราชจันทบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่เจาะเลือดรับสมัครด่วน !
1. เจาะเลือดลูกค้าที่เข้ามารับบริการ ภายในบริษัทฯ 2. ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ พร้อมถึงอธิบายรายละเอียดต่างๆได้ ตามที่ลูกค้าสอบถาม 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / โบนัส / โอที / เบี้ยขยัน / อื่น ๆ
20 ส.ค. 62
33 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจวิเคราห์สิ่งส่งตรวจ บันทึกผลและตรจาสอบความถูกต้องของผลตรวจวิเคราะห์ 2.ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 3.รับผิดชอบผล IQC และ EQA ที่ห้องปฎิบัติการเข้ารว่มโครงการ...

บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 62
34 . พนักงานสต๊อกสินค้า(ไอศครีม) สาขาจันทบุรี อยู่บริเวณด้านหลังโรงเเรมจันทนิมิตรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับสินค้าคงเหลือคลังสาขาและรถเซลล์ 2. เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า - ออกจากคลังสาขา 3. จัดเรียงสินค้าคลังสาขา 4. ตรวจสอบอุณหภูมิคลังสาขา 5. ตรวจนับและจัดเก็บไม้โปรโมชั่น 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอ...

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
19 ส.ค. 62
35 . Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เช่น งานไฟฟ้า งานปูน งานไม้ งานประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานเครื่องปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานเหล็ก งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และงาน ก่อสร้าง ระบบออกซ...

บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
36 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท จันทบุรีโกลบอลฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
37 . RESIDENT MANAGER รับสมัครด่วน !
Minimum 8-10 years executive level experience in Five Star Resorts/Hotels. Excellent track record of consistent tenure and achievement in a first class environment Well rounded backgroun...

บริษัท เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Excellent salary + package
19 ส.ค. 62
38 . ช่างติดตั้งแอร์
จัดส่งและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านลูกค้า

บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตึ้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
17 ส.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ