JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี)
1. คำนวณน้ำหนักกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ 2. ออกเอกสารใบ Order เเละ Invoice 3. จัดทำรายงานค่าขนส่งกลุ่มปศุสัตว์ 4. จัดทำรายงานขาย 5. งานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
2 . Agent Coordinator รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ เอ็ทน่าฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะน...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+Incentive
23 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกแปลงยางและงานโครงการ(จ.จันทบุรี)
1.) บริหารจัดการสวนยางพาราตั้งแต่กระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต 2.) กำกับดูแลพนักงานดูแลและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.) ควบคุมและตรวจสอบการทำงานโครงการภายในสวนยางพารา ...

บริษัท สวนยางสอยดาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
23 ส.ค. 62
4 . ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ตรวจสอบและลงบันทึกคุณภาพสินค้าสำเร็จรูป - เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพ GMP HALAL HACCP - วิเคราะห์และหาสาเหตุ พร้อมทั้ง...

บริษัท แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
5 . พนักงานขับรถ หน่วยรถเงินสด-แคชแวน (ภาคตะวันออก) มีใบขับขี่ประเภท2
- ขับรถ / ส่งสินค้า (6ล้อเล็ก) - ขนย้าย / ส่งสินค้าที่ขายให้กับร้านค้าตามที่ลูกค้าสั่งให้แต่ละร้านได้ถูกต้อง รวดเร็ว - ดูแลรักษาสินค้าในรถขณะขายไม่ให้สูญหาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (โซนจันทบุรี)
1. สนับสนุนสื่อโฆษณาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 2. รายงานสรุปผลการออกเยี่ยมร้านค้าให้แก่ผู้บังคับบัญชา 3. เข้าสำนักงานประมาณ 1 สัปดาห์ ต่อเดือน 4. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

CARLCARE SERVICE THA
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
23 ส.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี ประจำสาขาจันทบุรีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจนับเงินสดขายและเงินฝากเก็บจากพนักงานแคชเชียร์ และจัดทำเอกสารการโอนรายได้จากการขาย ให้ผู้จัดการสาขา และแจ้งยอดโอนให้แผนกการเงิน HO (Head Office) 2. ตรวจสอบและจัดส่งบันทึกข้อมูลการขายในโปรแกรม ...

บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
23 ส.ค. 62
8 . พนักงานร้านกาแฟ Lotus จันทบุรี
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
23 ส.ค. 62
9 . ธุรการคลังสินค้า
1.ตรวจรับสินค้า 2.จัดเก็บสินค้า 3.ทำข้อมูลการส่งสินค้า 4.เช็คสต๊อกสินค้า 5.บันทึกข้อมูลการรับ-ส่งสินค้า 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . บัญชีทั่วไป
- จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีด้านรายรับ,รายจ่าย - ออกใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ/ใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ - ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสต้อกสินค้าและวัตถุดิบ - ยื่นภาษีประจำเดือน ภงด.1,3,53...

บริษัท เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62

บริษัท ซีเอ็มเอ็ม คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000+
22 ส.ค. 62
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการ (สาขาโป่งน้ำร้อน จันทบุรี)
- ดูแลบริหารลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจรวมถึงยอดรายได้ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - บริหารทีมบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ดูแลและรับผิดชอบการ...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Ford EK Rayong)
1 อัตรา
เงินเดือน NA
22 ส.ค. 62
13 . สถาปนิกออกแบบบ้าน อาคาร
ออกแบบบ้านและอาคาร ออกแบบตกแต่งภายใน สามารถเขียนแบบ 3D ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะโชคการช่างจันทบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
20 ส.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll B-Plus)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กรในแต่ละปี 2. ออกแบบรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงานของระบบงาน HRD ที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี และจัดทำรายงานสรุปประจำเดื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าตำแหน่ง
20 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส(Sr. Costing Officer)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นทุนการผลิต เพื่อจัดทำรายงานต้นทุนการผลิตและรายงานประกอบประจำงวด ตรวจนับและจัดทำรายงานการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวด และนำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา 1.สุ่มตรวจนับสินค้า...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน(Finance Officer)
บันทึกรายการโอนเงินจ่ายชำระหนี้ในระบบ Internet Banking ควบคุม ตรวจสอบและบันทึกรายการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร 1.จัดทำรายการโอนเงินในระบบ Internet Banking ตามใบสำคั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
17 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า & สโตร์ (Warehouse & Store Manager)
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่คลังสินค้า และ สโตร์ การควบคุมพื้นที่คลังสินค้าให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการต...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
18 . ผู้จัดการ/รองผู้จัดการวางแผนการผลิต(Manager Planning )รับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมดูแลการปฎิบัตงานของแผนกวางแผนผลิต ให้เป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายขององค์กร ตั้งแต่ การวางแผน การปฎิบัติ การตรวจติดตาม และการทบทวน ลักษณะงาน โดยสั...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
19 . ธุรการสำนักงาน/เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าทั่วไป(Purchase General Officer)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิด : ความรับผิดชอบควบคุมดูแลงานจัดซื้อทั่วไป ขอราคาสินค้า จาก Supplier เพื่อให้เสนอราคา ส่งใบเสนอราคา ใบเปรียบเทียบราคาให้กับหน่วยงานที่ขอราคา เพื่อทำการสรุป ของพิจารณาอนุมัติการขอซื...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพ (Assistant Quality Control Manager)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ด้านแผนงานบริหาร 1.1 ดูแลระบบ GMP/ISO กำหนดวิธีขั้นตอนในการทำงานและระบบงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ให้เป็นไปตามน...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำ จ.จันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทเงิน(เดือนประจำ + ค่าตำแหน่ง + เบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 62
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ