JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาจันทบุรี
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
20 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน (จันทบุรี)
ทำหน้าที่ขายสินค้าและผลักดันยอดสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีกั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 พ.ค. 62
3 . พนักงานขายหน้าร้านผู้แทนจำหน่าย ( PC ) ประจำร้านโฮมเซรามิค จังหวัดจันทบุรี
• แนะนำสินค้าและขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ณ ร้านผู้แทนจำหน่าย • จัดเตรียมและดูแลสถานที่ขายผลิตภัณฑ์ • รายงานยอดขายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง • ให้คำปรึกษากับลูกค้าและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท

TOTO (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000
20 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม(FCR) ประจำจังหวัดจันทบุรี
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+Commission
20 พ.ค. 62
5 . Office Engineer
1.จัดทำเอกสารต่างๆของโครงการที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้องและเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 2.ขณะดำเนินการโครงการ แผนงาน ( แผนงานหลัก ) / ประจำเดือน / สัปดาห์ / ประจำวัน ) 3.การเตรียม ก่อนเริ่มงาน ( วัสดุ / อุ...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการ)
20 พ.ค. 62
6 . Project Engineerรับสมัครด่วน !
1. การจัดทำ Project Quality 2. ขณะดำเนินการโครงการแผนงาน ( แผนงานหลัก / ประจำเดือน / สัปดาห์ / ประจำวัน ) 3.การเตรียมก่อนเริ่มงาน ( วัสดุ / อุปกรณ์ / เครื่องมือ เครื่องจักร ) 4. การปฏิบัติงานในช่วง...

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท (ไม่รวมสวัสดิการ)
20 พ.ค. 62
7 . Surveyรับสมัครด่วน !
1. ตี LINE ระดับ OFF ต่าง ๆ 2. เคลียร์แบบระยะที่มีปัญหา เพื่อดำเนินการต่อได้ 3. เร่งรัดการตี Line งานระดับ ให้ทันต่อหน้างาน 4. ตรวจสอบ Line และระดับส่งงานให้กับ Consult

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 28,000 บาท
20 พ.ค. 62
8 . พนักงานเขียนแบบ (Draft Man)รับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบงานโครงสร้าง+สถาปัตย์ ด้วยโปรแกรม Auto cad 2.เขียนแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา งานรายละเอียด Shop drawing ต่างๆ 3.เขียนแบบงานด้านสถาปัตย์ งานรายละเอียด Shop drawing ต่างๆ

บริษัท อิทธิพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
20 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการสวน ปฏิบัติงานจังหวัดจันทบุรีรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตรภายในสวนและการจัดซื้อ 2.ดูแลพืชผลทางการเกษตรที่ทางบริษัททำการเกษตรไว้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง 3.จัดซื้อวัสดุการเกษตรเช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยากำจัดแมลงต่างๆ และบันทึ...

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 62
10 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ,ทำแบบร่าง, เขียนภาพ Perspective, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และรูปแบบ อาคารประเภทต่างๆ - เขียนแบบได้ รับ concept จากลูกค้าได้ - อ่านแบบ, ประเมินราคาค่าก่อสร้าง, ควบคุมกา...

บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 19,000 ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
11 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และต...

บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
20 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
บันทึกรายการโอนเงินจ่ายชำระหนี้ในระบบ Internet Banking ควบคุม ตรวจสอบและบันทึกรายการเบิก-จ่ายเงินสดย่อยประจำสัปดาห์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดรหัส ตัดจำหน่าย ตรวจนับทรัพย์ส...

บริษัท ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา ประจำโรงงานจันทบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ค. 62
13 . ช่างเทคนิคPM.(ประจำสาขาจ.จันทบุรี) รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม -ดำเนินการซ่อมเครื่องของลูกค้าให้พร้อมใช้ ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,500 ไม่รวมOT./Incentive
17 พ.ค. 62
14 . พนักงานร้านกาแฟ Lotus จันทบุรี
- ดูแลเรื่องการชงกาแฟ, ตอนรับลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านกาแฟ - ให้บริการเครื่องดื่ม, ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
17 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (โรบินสัน จันทบุรี)
- ให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสิทธิประโยชน์ของบัตรกดเงินสด A money แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหน้าสาขา - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบสมัคร, เอกสารสำคัญส่วนตัวของลูกค้า - ทำกิจกรรมทางการตลาด...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาย่อยจันทบุรี)
1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์ 2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน ร...

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
17 . พนักงานส่งเสริมการขาย(เคมีเกษตร)
- ดูแลและรับผิดชอบการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ - จัดกิจกรรม เช่น ประชุมเกษตรกร การสาธิตแปลงทดลองและอื่นๆ - ให้ความรู้ทางด้านสินค้ากับทางเกษตรกร ร้านค้า ที่ใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประจำพื้นที่...

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ค. 62
18 . Agent Coordinator รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ เอ็ทน่าฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะน...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+Incentive
17 พ.ค. 62
19 . ช่างสำรวจ
สำรวจพื้นที่ วางระดับ วัดระยะพื้นที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
17 พ.ค. 62
20 . วิศวกร
งานถอดแบบโครงสร้างงานทาง,เขื่อน,ประตูระบายน้ำ ควบคุมงานก่อสร้างทาง,เขื่อน,ประตูระบายน้ำ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-40,000
17 พ.ค. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ