JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายรับสมัครด่วน !
- ข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน,สัญญาต่าง ๆ

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานคดีทั้งในชั้นศาล ชั้นบังคับคดีของบริษัทโดยรวบรวม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี 2.จัดทำนิติกรรมสัญญา เช่น จ...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
18 ก.ค. 62
3 . พนักงานนิติกรรม
1.ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,ขอรังวัดแบ่งแยก,รังวัดสอบเขต,รังวัดรวมโฉนด,ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2.ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน,โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด,บ้านจัดสรร,ที่ดิน  3.ตรวจร่างทำสัญญ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ