JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ขายสินค้า - ขยายตลาด - ดูแลการขาย - ติดต่อลูกค้า - ขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ (งานขายเป็น Lot) - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (ในนามบริษัท Adtec) - มีประกันสังคมให้ ค่าโทรศัพท์ ค่าครองชีพ(ผ่านทดลองงาน...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . Marketing Specialist
๋Job Brief We are looking for an enthusiastic Marketing Specialist to help us in our overall marketing efforts. You will be an integral part of the development and execution of marketing plans to re...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ค. 62
3 . Assistant Communication (25,000-35,000/ Wellgrow/ Contract 6 Months)รับสมัครด่วน !
•Produce content marketing copy for media online in both English & Thai •Helping to coordinating online and offline campaigns. •Coordinate with external departments such as organizers for branding a...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000/ สัญญาจ้าง 6 เดือน
19 ก.ค. 62
4 . Sales Engineer or Sales Executive (Mold) (ปฎิบัติงานที่สุวินทวงศ์ - ฉะเชิงเทรา)
Job Description - Visiting Clients (Manufacturing) in their assigned area to promote and sell the company's products, establishing commercial agreements and action plans to reach the established sal...

T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน According to Experience
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนการขนส่งรับสมัครด่วน !
วางแผนการทำงานให้กับพนักงานขับรถ - ตรวจเช็คความพร้อมของคนและรถ - วางแผนรับงานจากลูกค้า ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด - เอกสารหรือรายงานที่ต้องส่งให้ลูกค้า - เ...

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 บาทขึ้นไป
19 ก.ค. 62
6 . Sales & Marketing officerUrgently Required !
- รับผิดชอบด้าน Sale และ Marketing - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - สรุป วิเคราห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
19 ก.ค. 62
7 . Marketing and Business Development
1. วิเคราะห์การตลาด 2. ขาย หาตลาด หาลูกค้าใหม่ (และส่งต่องานให้ sales) 3. ขายออนไลน์

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62

บริษัท มารูอิ ซัม (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
19 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
กำหนดนโยบายและแผนงานของฝ่าย กำหนดประเด็นวิจัยการตลาดและกลุ่มเป้าหมาย กำหนดกลยุทธและจัดทำแผนการตลาด ประเมิน วัดผล และทบทวนแผนกิจกรรมการตลาด

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ระดับ 7
1. ควบคุมดูแลวางแผนการจำหน่ายแอลกอฮอล์ 2. วางแผนติดตามลูกค้ารายเก่าเพื่อรักษาฐานลูกค้า 3. แสวงหาลูกค้ารายใหม่ จากฐานลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าเก่า การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม และพันธมิตรในธุรกิจลักษณะเด...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
19 ก.ค. 62
11 . หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย ระดับ 8
1.ให้นโยบาย และทิศทางในการวางแผนงานของหน่วยงานภายใต้บังคับบัญชา 2.กำกับ ดูแลสั่งการ มอบหมายติดตาม เร่งรัด และสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินงาน ตามแผนและนโยบายขององค์กร และปฏิบัติงานได้อย่างม...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
1 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามอัตราโครงสร้างเงินเดือนของรัฐวิสาหกิจ
19 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Staff)
- ดูแลงานด้านการตลาด - ดูแลงานด้านการซื้อ-ขาย และส่งเสริมการขายเศษโลหะจากชิ้นส่วนเครื่องยนต์และยานยนต์ - การตรวจสอบและควบคุมสินค้าและอื่นๆ

GREEN METALS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
19 ก.ค. 62
13 . Sale&Marketing
1.การวิเคราะห์ด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของบริษัทฯ 2.การติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเปิดโอกาสด้านธุรกิจการขนส่งและบริการของบริษัทฯ 3.วางแผนงานด้านการตลาด จัดทำแบบสำรวจ และวิเคราะห์ความต้อง...

บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62

บริษัท เอกา แพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Attractive salary will commensurate with related skills & work experience
18 ก.ค. 62
15 . Marketing Communication Officer
- การสร้างภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ของบริษัท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) - วางแผนงานร่วมกับทีมด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - จัดทำ Contents เพื่อทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนงานประจำวัน.ประจำสัปดาห์และประจำเดือน 2.ติดต่อรับงานจากลูกค้า 3. เขียนสรุปข้อมูลงานโดยละเอียดเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท เอส.วี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและตามตกลง
18 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและหน่วยงานอื่นๆในบริษัทฯ - รวบรวมข้อมูลแผนการส่งงาน,PO จากลูกค้าแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ออก Invioce สำหรับเปิดบิลขายให้กับลูกค้า - ติดตามแผนการส่งงาน ประ...

T.J.P. Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
18 . Marketing Officer
• Prepare & Maintain Quotation for material adjustment period. • Prepare sales Result and Forecast Report. • New Project Handling and corporate with team since sourcing through SOP Quotation corpora...

TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
19 . Senior Admin
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและส่วนกลางที่ได้รับมอบหมาย 2. บันทึกรายงานการประชุม 3. สนับสนุนฝ่ายการตลาด 4. สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และสรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 5. จัดเตรียมและจ...

บริษัท เมคคานิคอล คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.ค. 62
20 . Sales Executive/MarketingUrgently Required !
- Timely response to customer's query and follow up with factory for correct and prompt reply. - Obtain customer's latest demand and update to factory for material and production preparation. -Hub i...

Delta Electronics (Thailand) Public Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 Positions
เงินเดือน Negotiable
15 ก.ค. 62
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ