JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ERP AX Support (ปฏิบัติงานที่โรงงาน อ.บางปะกง)
1. ตรวจสอบ, แก้ไข และหาสาเหตุของปัญหาใน AX ได้ดี 2. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 3. ทดสอบการทำงานของโปรแกรม 4. Config โปรแกรม AX ใน Module ต่างๆ 5. ให้คำปรึกษาทีมงานทั้ง ERP และ Business 6. ดูแลระบบ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . IT Admin
- บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวอร์คภายในบริษัท

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
3 . Developer (Internal Enterprise Applications)รับสมัครด่วน !
Tasks ● Develop internal enterprise applications -Resources management -Workflow management -Custom patches in existing applications ● Develop tools to aid analysing internal data -Collecting da...

TPN FlexPak Co.,Ltd. / TPN Food Pakaging Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
4 . Programmer
- ดูแลและสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม ERP ในหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ - เขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . Programmer (ประจำบางปะกง)รับสมัครด่วน !
- เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาระบบ - ออกแบบและพัฒนาระบบ - ทำรายงาน และอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า - เรียนรู้ในผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้กับความต้องการของลูกค้า

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000
18 ก.ค. 62
6 . Officer / Senior Officer (Programmer)รับสมัครด่วน !
- พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML5 + CSS3 (สามารถเข้าใจโค้ดต่างๆ ได้) - พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP+MySQL - พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ JavaScript/ jQuery/ AJAX - พัฒนา Flow-chart/system analysis

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 ก.ค. 62
7 . IT Supervisor / IT Ast. Managerรับสมัครด่วน !
1. วางแผน และ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนงานแผนกและองค์กร ทั้ง Network, Server และ AX ERP 2. สนับสนุนการเข้าถึงระบบของ User และ ดูแลเสถียรภาพของระบบ 3. ดูแลระบบ website ข...

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน ต่อรองได้
18 ก.ค. 62
8 . IT officer (Production and Test room)
- Implementation MES system, Prepare IT device for MES , User training and solve system problem - User support for ERP system - Create Document to support project - Supporting users on computer iss...

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ค. 62
9 . IT Manager
- ดูแลติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ของบริษัท - ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงรวมถึงระบบเครือข่าย - ดูแลและปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด - จัดซ...

Royal Sharpening Co., Ltd.
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
10 . Programmer
เขียนโปรแกรมเว็บแอพพลิเคชั่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
11 . IT Technical Supportรับสมัครด่วน !
-Have knowledge and skill to use VC# and SQL -Networking ( switch configuration + cabling ) -Install and Configuration computer hardware/OS and software application -Troubleshooting in computer, so...

CCL Label (Thai) Co., Ltd.
17 ก.ค. 62
12 . Programmer
1.พัฒนา Program และสร้างการรายงานให้สามารถใช้งานได้ 2.แก้ไขปัญหาการใช้ program ตามที่ได้รับแจ้ง 3.จัดทำคู่มือการใช้งาน Program ให้กับผู้ใช้งาน 4.อบรมการใช้งาน program ให้กับผู้ใช้งาน 5.ประสานงานกั...

Alumet Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
13 . วิศวกรฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค (Support Engineer)
1. ประสานงานกับ Sales เพื่อทราบความต้องการของลูกค้า และกำหนด Spec Computer ทั้ง Hardware และ Software ที่จะใช้งานกับเครื่อง X-Ray 2. ทำการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์กับเครื่อง X-Ray 3. แนะนำวิธีการใช้ง...

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
17 ก.ค. 62
14 . IT Officer(Programmer)
1. Support user and support configuration (Software / Hardware / CCTV / Server) 2. Excellent skill in help desk and technical problem. (Hardware Problem Solving) 3. Can write the program. (C#.net , ...

Siam Kubota Metal Technology Co.,Ltd.
304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
16 ก.ค. 62
15 . IT Support
-Support in production line day and night data base programing -support and re-solve basic problem of SAP -Monitoring and checking about it infrastructure system

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ค. 62

บริษัท ที ที เอส พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ค. 62
17 . IT Support (สาขาบางปะกง)
ติดตั้ง/ดูแล/แก้ไขปัญหา/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเอตร์และระบบคอมพิวเตอร์(Hardware และ Software) และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด เป็นต้น

บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด, บริษัท แพคเซิร์ฟ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
11 ก.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ