JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินทั้งระบบ 2. บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3. ทำ Clash Flow และบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. รับผิดชอบและตรวจสอบยอดการรับจ่ายเงิน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัับบัญช...

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผลงาน และประสบการณ์
17 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ