JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขนส่งรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานจัดส่งสินค้ากรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ค. 62

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
3 . Cross border officer
-coordinate and implement activities related to international transport -increasing the customer of the international transportation business -coordinate with purchasing section to provide efficient...

บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
4 . พนักงานขับโฟร์คลิฟท์ CBD รับสมัครด่วน !
-จัดส่งสินค้าสำเร็จรูป ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วโดยคำนึงความปลอดภัย ในทรัพย์สินบุคคลรอบข้าง -จัดวางสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ -บำรุงรักษายานพหนะให้อยุ่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานขนส่งยานยนต์
- ขนส่งรถใหม่ของโตโยต้า ส่งตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ และท่าเรือ

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด
11 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 28,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ค. 62
6 . พนักงานขับรถบรรทุก
1.ขับรถบรรทุกพ่วง รถสิบล้อ 2.ดูแรรักษารถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน 3.รับผิดชอบเรื่องเอกสารการขนส่งนำกลับมาให้ครบถ้วน 4.วิ่งงานขนส่งให้ได้ตามเป้าหมายทีตกลงกัน

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
7 . พนักงานขนถ่ายสินค้า(เด็กติดรถ) ประจำนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง
- เดินทางพร้อมกับรถขนส่งของบริษัท - ยกสินค้าขึ้นและลงรถขนส่งสินค้า - ช่วยดูเส้นทางและสถานที่สำหรับการจัดส่งสินค้า - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
8 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
1.รับผิดชอบงานขนส่งสินค้า ตรวจสอบสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 2.ส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด 3.ดูแลบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนาฟู้ดส์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ