JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า (ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - วางแผนการจัดส่งสินค้าภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง - จัดทำตารางการทำงานของพนักงาน - สรรหา และควบคุมการทำงานของพนัก...

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าโรงบรรจุ (คลองเปรง)
- ดูแล ควบคุม การจัดส่ง รับ-จ่ายก๊าซ ของคลัง - ดูแลการจัดการ บริหารสต๊อกสินค้า - ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการปฏิบัติงานคลังและขนส่ง - ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย - ประสานงานกับฝ่ายคลั...

บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- จัดการ ดูแล และติดตามให้มีการตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามชั้นตอนที่กำหนด - จัดการดูแล ติดตาม และผลักดัน ให้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่าง...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
23 ก.ค. 62
4 . หัวหน้างานฝ่ายคลังสินค้า / Warehouse Supervisorรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการรับจ่าย การจัดเก็บสินค้า ความถูกต้องของเอกสารรับและจ่ายสินค้า 2. ควบคุมและประสานงานการจัดส่งกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนกขายปลีก แผนกขายส่ง ตามใบเบิกของที่ส่งมาที่คลังสินค้า จัดเตรียมส...

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
23 ก.ค. 62
5 . Group Manager
1. วางแผน ควบคุมการทำงาน บริหารหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย 2. ควบคุมกระบวนการ รับเข้า (Receiving) จัดเก็บ (Stock Control) เบิกจ่าย จัดส่ง (Shipping) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการจัดการข้อมูลในระ...

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
6 . Warehouse Supervisor (คลังรับวัตถุดิบเนื้อสัตว์)
1. ตรวจสอบกระบวนการรับ จัดเก็บ เบิกจ่ายคลังวัตถุดิบ(เนื้อสัตว์) ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมและวางแผนการจัดเก็บ วัตถุดิบ 3. ดำเนินการคีย์ข้อมูล และ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
7 . Manager, Warehouse Operation (ปฏิบัติงาน ณ Ticon Bangna KM.39)
• To implement warehouse quality procedures for supervisor, forklift, loaders and administration • To implement warehouse work instructions for supervisor, forklift, loaders and administration • To ...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
8 . Logistic Supervisor
- จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง - พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการส่งสินค้าให้กับลุกค้าอย่างถูก...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 27,000 บาท
23 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)
- กำหนดเป้าหมาย แนวทางในการบริหารระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่เหมาะสม - วางแผนการขนส่ง การกระจายสินค้า และบริหารจัดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วางแผนการบริ...

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่าย Logistic & คลังสินค้า FG (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา -บริหารงานจัดการ วางแผนการผลิต และวางแผนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต -ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการสั้งซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
23 ก.ค. 62
11 . Operation Performance Improvement DIV (คลังสินค้าสุวินทวงศ์ ซ.ตลาดปองพล)
- บริหารจัดการข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และอัพเดทอยู่เสมอ รวมถึงสนับสนุนข้อมูลต่างๆแก่หน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน - รวบรวมข้อมูลรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อ...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
22 ก.ค. 62
12 . Logistics Strategy & Improvement & Project DM
Job Summary Responsible for the logistics development to planning or coordinating the logistics operations within the activities of business that are engaged in storing or distributing goods to c...

บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป และธุรกิจในเครือ
1 อัตรา
22 ก.ค. 62

Toyofuji Logistics (Thailand) Co., Ltd.
22 ก.ค. 62
14 . Leading Hand ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนก Packing
1. ตรวจสอบการทำงานและให้คำแนะนำแก่พนักงานในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้ถูกต้อง 2. ร่วมมีส่วนสร้างพนักงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมการตระเตรียมอุปกรณ์บรรจุสินค้าให้ครบถ้วนก่อนเริ่มสายการผลิ...

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
-ตรวจรับสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของการรับ-เบิกสินค้า -ตรวจนับสต็อกสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด -ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของคลังสินค้า -จัดเตรียมรายงานการเบิกจ่ายสินค้ารายวัน -ช่วยติดตั้งสินค...

Kang Xuan Cultural and Education (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท
18 ก.ค. 62
16 . Operation and Chartering Section Leader
Chartering 1. Evaluate potential business and compile a full feasibility to select business with most benefit to the company 2. Review Charter Party or Fixture Note with internal customer and exter...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000-29,000 บาท
18 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าคลังสินค้า
1. ทำการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบตามหมวดหมู่และสถานที่ รวมทั้งตรวจนับยอดสต้อกสินค้าและวัตถุดิบ 2. ทำการจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับจัดส่งให้ฝ่ายผลิต 3. จัดทำเอกสารรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าวัต...

DSG Advanced Material (Thailand) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ