JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting (Cost) Supervisor ประจำที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- จัดทำ และตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีต้นทุน - ประสานงาน และตรวจสอบสินค้าเข้าออก สินค้าคงคลัง - อัพเดทราคาต้นทุนมาตรฐานและราคาจริง - จัดทำและสรุปรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BOI - จัดทำรายงานที่เกี...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี/บัญชีต้นทุน
1. ควบคุมตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษี-ปิดงบการเงิน 3. ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติใบสำคัญการจ่าย ...

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร ใบแจ้งหนี้ -ดำเนินการบันทึกข้อมูล และออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จรับเงิน และติดตามยอดค้างชำระ -ปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี (ไซด์ ศูนย์ซ่อม ชัยโย มอเตอร์ เซอวิส จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
5 . Accounting (Cost) Supervisor
1.Construct data accumulation systems for a cost accounting system 2.Create and review the controls needed for data accumulation and reporting systems 3.Coordinate physical inventory counts and cycl...

YMC Translation Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
25 มิ.ย. 62
6 . Accounting Staff - เกตเวย์
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลในเรื่องบัญชีทั่วไป 2.ดูแลบัญชีต้นทุน 3.ดูแลบัญชีเจ้าหนี้...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Baht
25 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนประจำโรงงานบางปะกง (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารในขบวนการผลิต 2. ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่าย 3. ตรวจนับสต็อก 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
8 . Accounting Officer /ผู้หญิงเท่านั้น /ปสก.2 ปี /20K /บางปะกง (A)
คุณสมบัติผู้สมัคร - ผู้หญิงเท่านั้น - จบปริญญาตรี สาขาบัญชี - มีประสบการณ์สายงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี - มีความรู้เกี่ยวกับ GL ,AP - สามารถใช้ Excel ได้อย่างดี และโปรแกรม ERP ลักษณะงาน - คำนวณ ...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
25 มิ.ย. 62
9 . Accountant PT19051604
-General accounting duty. -Coordinate with outsourced accounting firm. -Taxation duty -Working hours: Monday-Saturday 08:00-17:00.(Saturday as company calendar)

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 40,000 Baht
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสารเข้าระบบ แจ้งหนี้ วางบิล

บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ แลนด์ฟิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
25 มิ.ย. 62
11 . บัญชีแปรรูป
บึนทึกการรับ-จ่ายสินค้า ทำไฟล์สรุปปิดJOB ชั่งน้ำหนักรถรับ-ส่งสินค้า เช็คสต๊อกสิ้นเดือน

บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ด้านลงบันทึก รับจ่ายระบบบัญชี express - มีพื้นฐาน หรือ ทำ ภงด 1,3,53 - รวบรวมเก็บเอกสารด้านบัญชี และ ลงบันทึก

บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 62
13 . Accounting OfficerUrgently Required !
- Accounting officer report to Accounting and Finance section manager - Manage and control account receivable & account payable in domestic & overseas - Responsible in sale and purchase report of do...

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
19 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ (Officer) - แผนกบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Division)
คำนวณ ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (W/T) ตั้งบัญชีลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ จัดทำ Payment สำหรับลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ รับผิดชอบด้าน Cost - Factory Supply เก็บเอกสารใบเบิกจ่ายและงานอื่นๆที่ไ...

บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ