JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
Report to Finanace Manager & Controller Responsible for Coordinate with HQ(China) for Finance & Accounting report, AR, AP, BOI, Costing and Fix asset.

Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd.
16 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตาม Job งาน 2.คำนวณราคาต้นทุนสินค้า 3.สรุปรายงานสินค้าที่คงเหลือ 4.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเบิก - จ่าย วัตถุดิบ 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 6.ปฏิบัต...

บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างขององค์กร
16 ก.ค. 62
3 . Accounting Staff - เกตเวย์
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลในเรื่องบัญชีทั่วไป 2.ดูแลบัญชีต้นทุน สวัสดิการ : 1.เบี้ยข...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Baht
16 ก.ค. 62
4 . บัญชีทั่วไป/ต้นทุน เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี (ไซด์ ศูนย์ซ่อม ชัยโย มอเตอร์ เซอวิส จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
16 ก.ค. 62
6 . Accountant PT19051604
-General accounting duty. -Coordinate with outsourced accounting firm. -Taxation duty -Working hours: Monday-Saturday 08:00-17:00.(Saturday as company calendar)

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 40,000 Baht
16 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสารเข้าระบบ แจ้งหนี้ วางบิล

บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ แลนด์ฟิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
16 ก.ค. 62
8 . Accounting Officer /ผู้หญิงเท่านั้น /ปสก.2 ปี /20K /บางปะกง (K)
- คำนวณ ภ.พ.30 ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (W/T) - ตั้งบัญชีลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ - จัดทำ Payment สำหรับลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ - รับผิดชอบด้าน cost – Factory Supply - เก็บเอกสารใบเบิกจ่าย และง...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
15 ก.ค. 62
9 . Accounting (Cost) Supervisor ประจำที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- จัดทำ และตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีต้นทุน - ประสานงาน และตรวจสอบสินค้าเข้าออก สินค้าคงคลัง - อัพเดทราคาต้นทุนมาตรฐานและราคาจริง - จัดทำและสรุปรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BOI - จัดทำรายงานที่เกี...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนประจำโรงงานบางปะกง (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารในขบวนการผลิต 2. ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่าย 3. ตรวจนับสต็อก 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.ค. 62
11 . พนักงานบัญชีประจำสถานีบริการ
-คีย์ข้อมูลเงินเชื่อ -สรุปเงินเชื่อรายวัน -สรุปยอดขายรายวัน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (จ้างพิเศษ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
15 ก.ค. 62

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ก.ค. 62
13 . Accounting OfficerUrgently Required !
- Accounting officer report to Accounting and Finance section manager - Manage and control account receivable & account payable in domestic & overseas - Responsible in sale and purchase report of do...

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
12 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน - จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.2,3,53,54 และจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม - ปรับปรุงเอกสารรายงานทางบัญชี - บันทึกค่าใช้จ่าย อื่นๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Latex Systems Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62

บริษัท ทอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ด้านลงบันทึก รับจ่ายระบบบัญชี express - มีพื้นฐาน หรือ ทำ ภงด 1,3,53 - รวบรวมเก็บเอกสารด้านบัญชี และ ลงบันทึก

บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง ตามประสบการณ์
12 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร ใบแจ้งหนี้ -ดำเนินการบันทึกข้อมูล และออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ใบเสร็จรับเงิน และติดตามยอดค้างชำระ -ปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีที มารูโนะอุจิ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
10 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ (Officer) - แผนกบัญชีและการเงิน (Accounting & Finance Division)
คำนวณ ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (W/T) ตั้งบัญชีลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ จัดทำ Payment สำหรับลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ รับผิดชอบด้าน Cost - Factory Supply เก็บเอกสารใบเบิกจ่ายและงานอื่นๆที่ไ...

บริษัท บันได นัมโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.ค. 62
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ