JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่างๆ หักณ.ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม - จัดปิดงบการเงิน

บริษัท สำนักงาน นพชัย-อัยรัฐ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2. จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เป็นต้น 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เค.เอ.ซัคเซส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ