JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting (Cost) Supervisor ประจำที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- จัดทำ และตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีต้นทุน - ประสานงาน และตรวจสอบสินค้าเข้าออก สินค้าคงคลัง - อัพเดทราคาต้นทุนมาตรฐานและราคาจริง - จัดทำและสรุปรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ BOI - จัดทำรายงานที่เกี...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
2 . Assistant Accounting Manager ประจำที่บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา รับสมัครด่วน !
1.Managing daily transaction entries. 2.Ensureing that cash flows are adequate to allow business units to operate effectively 3.Preparing and presenting financial reports. 4.Prepare budgets and tra...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 42,000 บาท
18 ก.ค. 62
3 . Accounting Officer
Report to Finanace Manager & Controller Responsible for Coordinate with HQ(China) for Finance & Accounting report, AR, AP, BOI, Costing and Fix asset.

Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนประจำโรงงานบางปะกง (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารในขบวนการผลิต 2. ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่าย 3. ตรวจนับสต็อก 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกงรับสมัครด่วน !
- ทำรายละเอียดเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนผลิต - จัดทำต้นทุนมาตรฐานในส่วนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ตรวจสอบต้นทุนและระบบใบสำคัญของสินค้าคงเหลือ - ควบคุมเงินสดย่อย เงินทดรอง สินทรัพย์ - งานอื่นๆ ที่ได...

Aroma Group
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2. จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เป็นต้น 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เค.เอ.ซัคเซส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
7 . บัญชีทั่วไป/ต้นทุน เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี (ไซด์ ศูนย์ซ่อม ชัยโย มอเตอร์ เซอวิส จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
18 ก.ค. 62
9 . Accounting Staff - เกตเวย์
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลในเรื่องบัญชีทั่วไป 2.ดูแลบัญชีต้นทุน สวัสดิการ : 1.เบี้ยข...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Baht
18 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.กำกับ ดูแล ควบคุมระบบการทำงานของฝ่ายบัญชีทั้งหมด 2.สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ฯ
18 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการวางระบบและจัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ภาษี และงบประมาณ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามตกลง
18 ก.ค. 62
12 . Accounting Specialist
•To develop and provide annual operating budget. •To provide monthly management report related to operational figures in comparison with budget and monthly expenses. •To control and monitoring opera...

Thai Compressor Manufacturing Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตาม Job งาน 2.คำนวณราคาต้นทุนสินค้า 3.สรุปรายงานสินค้าที่คงเหลือ 4.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการเบิก - จ่าย วัตถุดิบ 5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 6.ปฏิบัต...

บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างขององค์กร
18 ก.ค. 62
14 . Accounting Supervisor
- This post is responsible for the overall accounting & importation administration of Branch Office. - Raise / prepare all sales tax invoices and sales delivery orders. - Raise/prepare all relevant ...

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
15 . หัวหน้า / เจ้าหน้าที่บัญชี / ศูนย์บริการรถยนต์
- งานเอกสาร - คีย์ข้อมูล - งานศูนย์บริการรถยนต์ - งานธุรการต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว / บริษัท ชุนหลี ยูโรคาร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่างๆ หักณ.ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม - จัดปิดงบการเงิน

บริษัท สำนักงาน นพชัย-อัยรัฐ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี/Accounting Manager
- งานทางด้านบัญชี, Finance, Invoicing - Tax reporting and payments - Bank reconciliation - International customers, financial reporting - Payroll

Royal Sharpening Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
17 ก.ค. 62

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
19 . Accounting Officer /ผู้หญิงเท่านั้น /ปสก.2 ปี /20K /บางปะกง (K)
- คำนวณ ภ.พ.30 ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (W/T) - ตั้งบัญชีลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ - จัดทำ Payment สำหรับลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ - รับผิดชอบด้าน cost – Factory Supply - เก็บเอกสารใบเบิกจ่าย และง...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
17 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ด้านลงบันทึก รับจ่ายระบบบัญชี express - มีพื้นฐาน หรือ ทำ ภงด 1,3,53 - รวบรวมเก็บเอกสารด้านบัญชี และ ลงบันทึก

บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ