JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง
- เปิด P/R สั่งซื้อเครื่องจักรและติดตามสถานะการส่งซื้อ - ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร - สรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่วางแผน/ISO/QC 1 ตำแหน่ง ,เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 1 ตำแหน่ง
1.เจ้าหน้าที่วางแผน/ISO/QC 1 ตำแหน่ง - ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างผลิต - ตรวจสอบชิิ้นงานระหว่างตกแต่ง - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งลูกค้า - จัดทำเอกสาร QC ทั้งหมด - วิเคราะห์ปัญหางานที่เกิดขึ้น พร้อมกับหาว...

บริษัท ซินอี้ อินดัสเทรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์ภายนอกและรับเรื่องเบื้องต้น

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
22 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริษัทฯ 2. ดูแลแม่บ้าน,พ่อบ้าน,รปภ. 3. ประชาสัมพันธ์ 4. Messeger 6. งานเอกสารสำคัญของบริษัทฯ 7. ต้อนรับลูกค้า

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร
รายละเอียดงาน/เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร 1.การท าเอกสาร –กรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมธุรกิจพลังงาน,รายงานกาก ขยะบางปู,กรมปศุสัตว์อ าเภอ,ค่าน ้า-ค่าไฟ-ค่าน ้าเสีย,จัดหางาน ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ,ตม.ฉะเชิงเท...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . Admin ประสานงาน
- ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน - ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน - ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง
1.ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร ตรวจเช็ค Spare part ของเครื่องจักรต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนด 2.เปิด P/O สั่งซื้อและติดตามสถานะการสั่งซื้อ 3.ทำบันทึกแบบฟอร์มซ่อมบำรุง Spec เครื่องจั...

บริษัท อินทัช อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามโครงสร้างขององค์กร
22 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสาร - นับสต๊อควัตถุดิบและสินค้า - ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต(สาขาเวลโกร์ว)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผลิต - จัดทำรายละเอียดการผลิตให้กับหน่วยงานผลิต - สรุปรายการผลิต ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี ***ทำงาน วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับผิดชอบดูแลงานเอกสาร งานดูแลอาคารสถานที่ งานบริการต้อนรับ การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานยื่นขออนุญาตทางราชการ

Broker Solution Corporation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการก่อสร้าง
- ออก PR และประสานงาน PO ตลอดจนติดตามสินค้า - จัดทำสัญญาจัดจ้างงานก่อสร้าง - ติดตามเอกสารสั่งจ่ายให้กับผู้รับเหมาและ Supplier - ประสานงานขอราคาจาก Supplier ในท้องที่และสรุปให้จัดซื้อกลาง - จัดทำง...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก Production
1.บันทึกและจัดเก็บเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับรายงานต่างๆ เช่น ของเสีย, ใบลา, โอที, Skill map พนักงาน 2.ขอ RFQ และเปิด PR ของแผนก Production 3.รับและควบคุม Stock ที่เป็นวัสดุสนับสนุนการผลิต เช่น สารเคมี, S...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ช่วงทดลองงาน 325 บาท / วัน หลังผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน 9,750-10,126 บาท
19 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกประกันคุณภาพ
1. งานธุรการแผนกประกันคุณภาพ 2. งานเอกสารระบบคุณภาพ

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
19 ก.ค. 62
14 . ธุรการประจำหน่วยงาน
ธุรการประจำหน่วยงาน

บริษัท ดี ดับเบิลยู พี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด
16 ก.ค. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ