JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor/Manager
บริหารงานเอกสารเข้า – ออก บริษัท - บริหารงานด้าน Payroll officer บันทึกเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ในบริษัท รวมทั้งจัดทำเอกสาร 50 ทวิ - รับผิดชอบด้านเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่นค่าโทรศัพย์ ค่าอิน...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง - จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในหน่วยงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ - จัดส่งเอกสาร และรับเอกสาร ประจำโครงก...

บริษัท วัชราดล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตลาด Packaging
1. รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สรุปรายงานการขาย และจัดทำเอกสารการขาย

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ Production Planing
1. เปิดเอกสาร PO, PDS 2. ควบคุมแผนการผลิตประจำวัน 3. ประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อมูล,ประสานงานทั่วไปภายในบริษัท - ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานนิติบุคคล
- ติดตามจัดเก็บค่าส่วนกลางลูกบ้านพร้อมสรุปรายรับรายจ่ายค่าส่วนกลางประจำปี - งานดูแลสาธารณูปโภคของโครงการ รวบรวมจัดเก็บ ตั้งเบิก ชำระ - จัดทำแผนงานการทำความสะอาดคนสวน พร้อมจัดทำตารางการเ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
7 . Assistant, QA (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- ประสานงานด้านธุรการในแผนกและนอกแผนก - ประสานงานรับข้อมูลด้านคุณภาพภายในแผนก QA - จัดทำเอกสารควบคุมการบันทึกเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก!
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง
1.ดูแล วางแผนและประสานงาน ด้านการจัดการเชื้อเพลิงตามแผนผลิต ทั้งด้านการรับ ส่ง ย้าย และกอง ทั้งวัตถุดิบและเชื้อเพลิงพร้อมใช้ รวมถึงการบริหารสต๊อก เพื่อสนับสนุ่นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเป...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคล (โครงการบ้าน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานระบบแสงสว่างส่วนกลาง - ดูแลรับผิดชอบงานดูแลบ้านเช่าและบ้านรอการขายของโครงการ - จัดเก็บค่าส...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
10 . General Administration Officer
- External & Internal coordinator - Support External & Internal meeting - Apply visa & work permit - Support visitor & guest - Other jobs

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ