JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศทั้งเก่าและใหม่ - ทำการติดต่อเรื่องส่งออก นำเข้าเอกสารและอื่นๆ - ใช้E-mail ในการตอบโต้ลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษได้ - ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้

บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 มิ.ย. 62
2 . Assistant, QA (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- ประสานงานด้านธุรการในแผนกและนอกแผนก - ประสานงานรับข้อมูลด้านคุณภาพภายในแผนก QA - จัดทำเอกสารควบคุมการบันทึกเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก!
เงินเดือน N/A
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ตลาด Packaging
1. รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สรุปรายงานการขาย และจัดทำเอกสารการขาย

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
4 . ประสานงานทั่วไป
- ประสานงานกับช่างและคนขับรถ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของงานที่ได้รับ - ตรวจสอบ GPS รถของบริษัท - ประสานงานภายในกับเซลล์และโรงงาน ,สำนักงานใหญ่ - ดำเนินงานด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ - ตรวจเช็คสินค้า...

บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
5 . Design R&D Officer
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับแบบงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และควบคุมเรื่องของวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิต

บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 มิ.ย. 62
6 . Assistant Project Engineer
งาน BOQ , ประสานงานลูกค้า, ทำเอกสารประมาณราคา ,งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

P.C. TAKASHIMA (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
18 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่บริหารงานนิติบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานระบบแสงสว่างส่วนกลาง - ดูแลรับผิดชอบงานดูแลบ้านเช่าและบ้านรอการขายของโครงการ - จัดเก็บค่าส...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการต่างประเทศรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและองค์กรต่างประเทศ

Broker Solution Corporation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- จัดทำข้อมูล,ประสานงานทั่วไปภายในบริษัท - ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 มิ.ย. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ