JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคล (โครงการบ้าน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานระบบแสงสว่างส่วนกลาง - ดูแลรับผิดชอบงานดูแลบ้านเช่าและบ้านรอการขายของโครงการ - จัดเก็บค่าส...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . Sourcing Manager (Consumer Electronics & Air Condition)[T01257]
- Responsible for the Import Direct Material and Control the delivery schedule according to Users & Master Plan Schedule (MPS) requirement and find sourcing vendor for good price and quality requireme...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000THB -80,000 (Depend on experience)
18 ก.ค. 62
3 . Buyer
- Report to Procurement Supervisor - Responsible for Issue purchase orders and amendments as well as other purchasing documents, Negotiate price term, lead time and other conditions with suppliers,...

Loyal Hailiang Copper (Thailand) Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริษัทฯ 2. ดูแลแม่บ้าน,พ่อบ้าน,รปภ. 3. ประชาสัมพันธ์ 4. Messeger 6. งานเอกสารสำคัญของบริษัทฯ 7. ต้อนรับลูกค้า

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง
- เปิด P/R สั่งซื้อเครื่องจักรและติดตามสถานะการส่งซื้อ - ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร - สรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ดำเนินการและประสานงานจัดซื้อวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) 2. วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล่เครื่องจักร วัสดุการพิมพ์ 3. งานจ้างบริการซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์จาก Supplier ต่าง ๆ 4. จัดทำสรุ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
18 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (สาขาฉะเชิงเทรา)
1.วางแผนการจัดการ จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ และวัตถุดิบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2.กำหนดวิธีการและกระบวนการในการจัดซื้อ และควบคุมการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 3....

บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท
18 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างๆ เช่น วัตถุดิบ , ชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรมโรงงาน,อุปกรณ์ก่อสร้าง,ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร -ดูแลจัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขอ...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
18 ก.ค. 62
11 . พนักงานสถิติและข้อมูล
1.เก็บรวบรวมรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2.จัดทำสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของการผลิตเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อรายงานให้หัวหน้างานรับทราบ 3.เก็บรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน จาก...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสาร - นับสต๊อควัตถุดิบและสินค้า - ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
18 ก.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร
รายละเอียดงาน/เจ้าหน้าที่ธุรการนิติกร 1.การท าเอกสาร –กรมโรงงานอุตสาหกรรม,กรมธุรกิจพลังงาน,รายงานกาก ขยะบางปู,กรมปศุสัตว์อ าเภอ,ค่าน ้า-ค่าไฟ-ค่าน ้าเสีย,จัดหางาน ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ,ตม.ฉะเชิงเท...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
14 . Data Administrator (สัญญาจ้าง 1 ปี)
Summary & Scope : The key scope is ensure that data is accurate, complete and up-to date for NPI and on-going replenishment. There will be a requirement to produce regular error reports and identify/...

RB (Thailand) - Durex
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
15 . Purchase Engineer
Sourcing the Vendor to negotiate Conduct to price bidding with Vendor Conduct to purchasing about raw material to use Manufacturing Control the budget of the purchase according to the polic...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
16 . Purchasing Officer
- Supplier management - RFQ - Price compare and analysis - Price Accessment - The other jobs that assign from management

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
17 . General Administration Officer
- External & Internal coordinator - Support External & Internal meeting - Apply visa & work permit - Support visitor & guest - Other jobs

JOYSON-TOA SAFETY SYSTEMS
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
18 . Admin ประสานงาน
- ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน - ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับฝ่ายอาคาร ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน - ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
19 . Supervisor/Manager
บริหารงานเอกสารเข้า – ออก บริษัท - บริหารงานด้าน Payroll officer บันทึกเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ในบริษัท รวมทั้งจัดทำเอกสาร 50 ทวิ - รับผิดชอบด้านเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่นค่าโทรศัพย์ ค่าอิน...

บริษัท ไอเอ็มพี ซัพพลายเซอร์วิสเซส จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนก Production
1.บันทึกและจัดเก็บเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับรายงานต่างๆ เช่น ของเสีย, ใบลา, โอที, Skill map พนักงาน 2.ขอ RFQ และเปิด PR ของแผนก Production 3.รับและควบคุม Stock ที่เป็นวัสดุสนับสนุนการผลิต เช่น สารเคมี, S...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ช่วงทดลองงาน 325 บาท / วัน หลังผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน 9,750-10,126 บาท
17 ก.ค. 62
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ