JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างเทคนิคเครื่องจักร (จันทร์-ศุกร์)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -ซ่อมตรวจเช็คอะไหล่และอุปกรณ์ -ซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าและประปาภายในโรงงาน -จัดทำเอกสาร และแผนงานซ่อมบำรุง -ช่วยงานเดินเครื่องจักรแวคคั่ม ขึ้นรูปพลาสติก -ปฏิบัติงานตามที่ได้รั...

บริษัท ฟาฟา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-17,000 (หรือตามโครงสร้างและประสบการณ์)
18 ก.ค. 62
22 . Maintenance Engineer (สาขาบางปะกง)
1.Responsible for inspecting and performing maintenance plans. preventive maintenance, corrective maintenance and predictive maintenance 2.Responsible for operation and maintenance of calibration ins...

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 0
18 ก.ค. 62
23 . Technician /ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมเวลโกรว์)
1. ดูแลซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบทำความเย็น แอร์ เครื่องปรับอากาศ และระบบ สาธารณูปโภคต่างๆ 2. ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง 3. ดูแลระบบไฟฟ้า

บริษัท แกลโลไทย จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
24 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรในลายการผลิต

Asia Kangnam Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 62
25 . ช่างแผนกซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักร 2.ดูแลงานด้านไฟฟ้า

Thai Sanei Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
26 . Technician
1.ซ่อมเครื่องจักร บำรุงรักษาเครื่องจักร 2.ควบคุมดูแล รักษา แก้ไขปัญหา สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร โรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3.ปรับปรุง แก้ไข บำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิ...

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 Positions
เงินเดือน Negotiate
17 ก.ค. 62
27 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครนที่ใช้ในโรงงาน - งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฮดรอลิก, ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์, เครนไฮดรอลิคติดรถบรรทุก, กระเช้าไฮดรอลิกติดรถบรรทุก - งานเชื่อมเหล็ก โครงสร้างเครนไฟฟ้าที...

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด และ บริษัทในเครือไทแทนกรุ๊ป
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
28 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - ตรวจเช็คเอกสารเครื่องจักร

บริษัท เค.เค.ไดคาสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
29 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ PLC 2. Support เกี่ยวกับไฟฟ้า และงาน Facility ต่างๆ

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
15 ก.ค. 62
30 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2.ดูแลงานไฟฟ้า 3.งานสาธาณูปโภค 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ค. 62
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ