JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างสปริงเกอร์
- ดูแลระบบงานไฟฟ้าตู้คอนโทรลในสนามกอล์ฟ - ซ่อมแซม,บำรุงรักษา,ควบคุม,ดูแล ระบบสปริงเกอร์ในสนามกอล์ฟ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1 ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน PM 3 ซ่อม/สร้างงานตามใบแจ้งซ่อมและงานทั่วไปซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 2. ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักร เมื่อเกิดการขัดข้องหรือชำ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
17 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 ส.ค. 62
5 . ช่างเครื่องกล
- ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - บันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร - เรียนรู้ระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
17 ส.ค. 62
6 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครนที่ใช้ในโรงงาน - งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฮดรอลิก, ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์, เครนไฮดรอลิคติดรถบรรทุก, กระเช้าไฮดรอลิกติดรถบรรทุก - งานเชื่อมเหล็ก โครงสร้างเครนไฟฟ้าที...

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด และ บริษัทในเครือไทแทนกรุ๊ป
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 62
8 . Maintenance Engineer
1.Control and preparation for Third party audit of IATF16949 2.Control and preparation for Third party audit of ISO14001:2015 3.Control and preparation for second party audit for customer audit 4.T...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience
16 ส.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน - ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ช่วงทดลองาน 325 บาทต่อวัน หลังผ่านทดลองงานตามวุฒิ ปวช.9,750 บาท/เดือน ปวส.10,126 บาท/เดือน
16 ส.ค. 62
10 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
16 ส.ค. 62
11 . ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 2.ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลจัดการอะไหล่สำหรับงานช่าง 3.ควบคุม/บำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักรใ...

CTE TECH (THAILAND) Co., Ltd.
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
2 คน
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างประจำเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักร 2 อัตรา 1. ทำการตรวจสอบประจำวันสำหรับเครื่องจักรงานพร้อมทำการบันทึกในเอกสารอย่างถูกต้อง 2. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประส...

บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
16 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ส.ค. 62
15 . Maintenance Technician (Power Plant)Urgently Required !
The Power Plant Maintenance Technician is responsible for assisting with the performance of all PV plant maintenance operations, to include but not limited to testing, maintenance, and repair of all m...

PSS Group
1 อัตรา
16 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง( Maintenance )
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
16 ส.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - ตรวจเช็คเอกสารเครื่องจักร

บริษัท เค.เค.ไดคาสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
18 . Asst.Suppervisor (ฉะเชิงเทรา)
1.แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา 2.ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3.ทำตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่กำหนดไว้ 4.ซ่อมเครื่องจักรที่มีปัญหา 5.รายงานและบันทึกต่างๆที่กำหนดไว้ 6.งานอื่นๆตามท...

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ส.ค. 62
19 . Technicians (boiler)(ฉะเชิงเทรา)
- ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ปฏิบัติงานส่วนงานควบคุม Boiler และระบบบำบัดน้ำเสีย - ทำงานอื่นที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ความรู้ความสามารถ
15 ส.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานชำแหละไก่ได้ 2.ดูแลซ่อมแซมเครื่องลวกขนไก่ 3.ดูแลซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง 4.ดูแลซ่อมแซมสายพราน และราวแขวนไก่ได้ 5.ดูแลซ่อมแซมทั่วๆไปตามเอกสารใบแจ้ง...

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
15 ส.ค. 62
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ