JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer
ดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน ทำ Preventive maintenance เครื่องจักร ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ระบบ Control Motor. ออกแบบและติดตั้งเครื่...

Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
2 . Maintenance Engineer
1.Control and preparation for Third party audit of IATF16949 2.Control and preparation for Third party audit of ISO14001:2015 3.Control and preparation for second party audit for customer audit 4.T...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน Depend on experience
17 มิ.ย. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน - ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ช่วงทดลองาน 325 บาทต่อวัน หลังผ่านทดลองงานตามวุฒิ ปวช.9,750 บาท/เดือน ปวส.10,126 บาท/เดือน
17 มิ.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintainince) ประจำโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.งานพื้นฐานตามสายงาน เช่น งานประกอบ งานเชื่อมไฟฟ้า งานเชื่อมแก๊ส 2.งานตรวจสอบและซ่อมเครื่องจักรภานในโรงงานได้ 3.งาน PM/CM ได้ตามสายงานพร้อมทั้งสามารถทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
7 . Maintenance Engineer
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และพยากรณ์การบำรุงรักษา (Predictive Maintenance) รวมทั้งซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค P...

Great Foam Products Co., Ltd.
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
8 . Technician Support (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ศูนย์บางปะกง
- ตรวจสอบอาการสินค้าที่มีการแจ้งซ่อม และแก้ไขปัญหาหากเกิดการชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ - จัดเก็บตรวจนับอะไหล่ในการซ่อม - ดูแลการจัดวางสินค้าที่แจ้งซ่อม/อุปกรณ์/อะไหล่ ให้เป็นระเบียบในโกดัง ปฏิบั...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
17 มิ.ย. 62
9 . Technician Support (เครื่องถ่ายเอกสาร) ศูนย์บางปะกง
- ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร และลงระบบการใช้งานให้กับลูกค้า - สาธิตและสอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า/ให้คำปรึกษาการใช้งาน การแก้ปัญหาเครื่องถ่ายเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา/ใบสั่งซ่อม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
17 มิ.ย. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงและช่างติดตั้ง
- ควบคุมงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน - วางแผนการทำงาน - รายงานความก้าวหน้าของงาน - ติดตั้งหน้างานและซ่อมบำรุงนอกสถานที่ ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ ทั่วประเทศ - ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ที่...

บริษัท เอสบีที เวิลด์วายด์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
11 . Maintenance Technician (Power Plant)Urgently Required !
The Power Plant Maintenance Technician is responsible for assisting with the performance of all PV plant maintenance operations, to include but not limited to testing, maintenance, and repair of all m...

PSS Group
1 อัตรา
17 มิ.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. PM และ BM เครื่องยนต์ และโครงสร้างรถเทรลเลอร์ 2. งานซ่อมเมื่อเสียทั่วไป (เครื่องยนต์ ช่วงล่าง ยาง ระบบไฟ และโครงสร้าง) 3. ดูแลความสะอาดเรียบร้อย (5ส) ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง คาร์ แคริเออร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาท
14 มิ.ย. 62
14 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
14 มิ.ย. 62
15 . ช่างแผนกซ่อมบำรุง
1.ซ่อมเครื่องจักร 2.ดูแลงานด้านไฟฟ้า

Thai Sanei Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 มิ.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2.ดูแลงานไฟฟ้า 3.งานสาธาณูปโภค 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
17 . Maintenance Engineer (สาขาบางปะกง)
1.Responsible for inspecting and performing maintenance plans. preventive maintenance, corrective maintenance and predictive maintenance 2.Responsible for operation and maintenance of calibration ins...

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 0
13 มิ.ย. 62
18 . Maintenance Technicianรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมเครื่องจักรตามอาการและหาวิธีป้องกัน 2.จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 3.จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา 4.ควบคุมสต๊อกอะไหล่ 5.วางแผนร่วมกับฝ่ายผลิต 6.สั่งซื้อ / รับอะไหล่ 7.นำเสนองานโครงก...

CCL Label (Thai) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
12 มิ.ย. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 มิ.ย. 62
20 . ช่างซ่อมจักรอุตสาหกรรมโรงงาน
ซ่อมจักรอุตสาหกรรมในโรงงาน

บริษัท คอร์ติน่า สยาม สปอร์ต จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 มิ.ย. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ