JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ /ฉะเชิงเทรา)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัทฯ - รับผิดชอบงานซ่อมสาธารณูปโภคต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
2 . TECHNICIAN (MAINTENANCE)(Chachoengsao)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทีมงานช่างทั่วไป แ...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ PLC 2. Support เกี่ยวกับไฟฟ้า และงาน Facility ต่างๆ

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
22 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุง
-ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
22 ก.ค. 62
7 . Technician Support (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ศูนย์บางปะกง
- ตรวจสอบอาการสินค้าที่มีการแจ้งซ่อม และแก้ไขปัญหาหากเกิดการชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ - จัดเก็บตรวจนับอะไหล่ในการซ่อม - ดูแลการจัดวางสินค้าที่แจ้งซ่อม/อุปกรณ์/อะไหล่ ให้เป็นระเบียบในโกดัง - ปฏิ...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
22 ก.ค. 62
8 . Technician Support (เครื่องถ่ายเอกสาร) ศูนย์บางปะกง
- ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร และลงระบบการใช้งานให้กับลูกค้า - สาธิตและสอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า/ให้คำปรึกษาการใช้งาน การแก้ปัญหาเครื่องถ่ายเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา/ใบสั่งซ่อม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
22 ก.ค. 62
9 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
22 ก.ค. 62
10 . Maintenance Technician (Power Plant)Urgently Required !
The Power Plant Maintenance Technician is responsible for assisting with the performance of all PV plant maintenance operations, to include but not limited to testing, maintenance, and repair of all m...

PSS Group
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ซ่อมแซมและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
22 ก.ค. 62
12 . ช่างประจำอาคารสำนักงาน
- ดูแลงานซ่อมบำรุง อาคารสำนักงาน 5 ชั้น ของบริษัท - ต้องชำนาญงานไฟฟ้า ดูแลตู้ MDB ได้ - ดูแลระบบประปา ระบบกรองน้ำบาดาล - ดูแลระบบน้ำเสีย - ตรวจตรา ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ภายในอาคารทั้วหมด ให้พร้อมใช้ง...

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท
22 ก.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า/เครื่องกล และเครื่องจักร 2. งานซ่อมสร้างเครื่องกล/ไฟฟ้า และเครื่องจักร 3. งานPM เครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องจักร 4. ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 5. งานช่างอืนๆที่เกี...

TOYOTOMI Auto Parts (Thailand) Co., Ltd.
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
22 ก.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลการซ่อมบำรุงและระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานได้เสมอ 2.ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย 3.รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ 4.ติดตามการดำเนินง...

บริษัท อาซาฮี เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง( Maintenance )
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
18 . ช่างเครื่องกล
- ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - บันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร - เรียนรู้ระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 ก.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2.ดูแลงานไฟฟ้า 3.งานสาธาณูปโภค 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
20 . Maintenance Engineer
1.Control and preparation for Third party audit of IATF16949 2.Control and preparation for Third party audit of ISO14001:2015 3.Control and preparation for second party audit for customer audit 4.T...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน Depend on experience
19 ก.ค. 62
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ