JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2.ดูแลงานไฟฟ้า 3.งานสาธาณูปโภค 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง (จบไฟฟ้ากำลัง ไม่จำกัดอายุ)
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
23 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการซ่อม-สร้างงานตามใบแจ้งงานที่กำหนด โดยควบคุม วัน เวลา กำหนด เสร็จตามแผนที่วางไว้ 2.ตรวจเช็คและตรวจสอบตามแผนเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อควบคุมคุณภาพงานลำเลียงขวด,สายพานเตาอบ,Single ตาม KPI ที่กำห...

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟต่างๆภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
6 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
23 ส.ค. 62
7 . Asst.Suppervisor (ฉะเชิงเทรา)
1.แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา 2.ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3.ทำตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่กำหนดไว้ 4.ซ่อมเครื่องจักรที่มีปัญหา 5.รายงานและบันทึกต่างๆที่กำหนดไว้ 6.งานอื่นๆตามท...

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
8 . Technicians (boiler)(ฉะเชิงเทรา)
- ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ปฏิบัติงานส่วนงานควบคุม Boiler และระบบบำบัดน้ำเสีย - ทำงานอื่นที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ความรู้ความสามารถ
23 ส.ค. 62
9 . ช่างสปริงเกอร์
- ดูแลระบบงานไฟฟ้าตู้คอนโทรลในสนามกอล์ฟ - ซ่อมแซม,บำรุงรักษา,ควบคุม,ดูแล ระบบสปริงเกอร์ในสนามกอล์ฟ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1 ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน PM 3 ซ่อม/สร้างงานตามใบแจ้งซ่อมและงานทั่วไปซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - ตรวจเช็คเอกสารเครื่องจักร

บริษัท เค.เค.ไดคาสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 2. ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักร เมื่อเกิดการขัดข้องหรือชำ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง( Maintenance )
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ซ่อมแซมและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
23 ส.ค. 62
16 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครนที่ใช้ในโรงงาน - งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฮดรอลิก, ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์, เครนไฮดรอลิคติดรถบรรทุก, กระเช้าไฮดรอลิกติดรถบรรทุก - งานเชื่อมเหล็ก โครงสร้างเครนไฟฟ้าที...

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด และ บริษัทในเครือไทแทนกรุ๊ป
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
17 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
18 . Maintenance Engineer
1.Control and preparation for Third party audit of IATF16949 2.Control and preparation for Third party audit of ISO14001:2015 3.Control and preparation for second party audit for customer audit 4.T...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience
22 ส.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน - ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ช่วงทดลองาน 325 บาทต่อวัน หลังผ่านทดลองงานตามวุฒิ ปวช.9,750 บาท/เดือน ปวส.10,126 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ตามเอกสารการแจ้งซ่อม - งานซื่อมสร้าง...

บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ