JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง (จบไฟฟ้ากำลัง ไม่จำกัดอายุ)
*ทำงานวันอังคาร-วันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์), บริษัทคนไทย100%, ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
23 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการซ่อม-สร้างงานตามใบแจ้งงานที่กำหนด โดยควบคุม วัน เวลา กำหนด เสร็จตามแผนที่วางไว้ 2.ตรวจเช็คและตรวจสอบตามแผนเวลาที่ได้กำหนดไว้เพื่อควบคุมคุณภาพงานลำเลียงขวด,สายพานเตาอบ,Single ตาม KPI ที่กำห...

บริษัท เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟต่างๆภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำโรงงานบางปะกง)
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรดำเนินการผลิตได้ตลอดเวลา -เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ตามแผนหรือตามสถานณ์ -ซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยุ่เสมอ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
5 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
23 ส.ค. 62
6 . Asst.Suppervisor (ฉะเชิงเทรา)
1.แก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา 2.ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3.ทำตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่กำหนดไว้ 4.ซ่อมเครื่องจักรที่มีปัญหา 5.รายงานและบันทึกต่างๆที่กำหนดไว้ 6.งานอื่นๆตามท...

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ส.ค. 62
7 . Technicians (boiler)(ฉะเชิงเทรา)
- ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ - ปฏิบัติงานส่วนงานควบคุม Boiler และระบบบำบัดน้ำเสีย - ทำงานอื่นที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (Pure Chem Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ความรู้ความสามารถ
23 ส.ค. 62
8 . ช่างสปริงเกอร์
- ดูแลระบบงานไฟฟ้าตู้คอนโทรลในสนามกอล์ฟ - ซ่อมแซม,บำรุงรักษา,ควบคุม,ดูแล ระบบสปริงเกอร์ในสนามกอล์ฟ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1 ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2 ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน PM 3 ซ่อม/สร้างงานตามใบแจ้งซ่อมและงานทั่วไปซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมเครื่องจักรต่างๆในโรงงาน - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด - ตรวจเช็คเอกสารเครื่องจักร

บริษัท เค.เค.ไดคาสติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุง
1. งานตรวจสอบรักษาบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 2. ตรวจสอบสาเหตุ วิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขซ่อมแซมระบบเครื่องจักร เมื่อเกิดการขัดข้องหรือชำ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติ - งานสาธารณูปโภค - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง( Maintenance )
1.ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ซ่อมแซมและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
23 ส.ค. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม,ช่างซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า เครนที่ใช้ในโรงงาน - งานซ่อมบำรุง ติดตั้งระบบไฮดรอลิก, ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์, เครนไฮดรอลิคติดรถบรรทุก, กระเช้าไฮดรอลิกติดรถบรรทุก - งานเชื่อมเหล็ก โครงสร้างเครนไฟฟ้าที...

บริษัท ไทแทนเครน จำกัด และ บริษัทในเครือไทแทนกรุ๊ป
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
17 . Maintenance Engineer
1.Control and preparation for Third party audit of IATF16949 2.Control and preparation for Third party audit of ISO14001:2015 3.Control and preparation for second party audit for customer audit 4.T...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience
22 ส.ค. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรประจำวัน - ควบคุมและดูแลการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป - จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ช่วงทดลองาน 325 บาทต่อวัน หลังผ่านทดลองงานตามวุฒิ ปวช.9,750 บาท/เดือน ปวส.10,126 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ตามเอกสารการแจ้งซ่อม - งานซื่อมสร้าง...

บริษัท บางกอกเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
20 . Maintenance Technician (Power Plant)Urgently Required !
The Power Plant Maintenance Technician is responsible for assisting with the performance of all PV plant maintenance operations, to include but not limited to testing, maintenance, and repair of all m...

PSS Group
1 อัตรา
22 ส.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ