JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างพิมพ์ (Flexo)/ช่างเทคนิค 2 กะ หลายอัตรา (บางปะกง)
1. ควบคุม ดูแลเครื่องพิมพ์ระบบ Flexo และปรับตั้งค่าเครื่องให้สามารถผลิตได้ตามแบบ 2. ดูแลสภาพของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ลดของเสียจากกระบวนการผลิต 4. ซ่อมเครื่องจักรเบื้องต...

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
2 . ช่างปรับฉีดพลาสติกUrgently Required !
• เช็คสภาพเครื่องจักร • ปรับปรุงป้องกันการทำงานของเครื่องจักร • สามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ และขึ้นแม่พิมพ์ได้ • ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติกได้ • แนะนำการทำงานห...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
17 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักร/New Model /งาน Tooling

บริษัท วี.ซี.เอส.(ไทยแลนด์) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และข้อตกลง
15 ก.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ