JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างาน ส่วนงานติดตั้ง
ติดตั้งเครื่องจักร ,งานระบบ Scubber,งาน Maintance และควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
19 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และ สาธารณูปโภค -สนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆมีประสิทธิภาพและปลอดภัย -ดูแลเครื่องจักรหลักของบริษัทให้มีประสิทธิภาพพร้อม...

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/โครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุง
1.ควบคุม/ดำเนินงาน หน่วยงานซ่อมบำรุง 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา/แก้ไข/ซ่อมบำรุง 3.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 4.วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thaispirit Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
4 . MN and Facility Supervisor
To manage, supervise and development both maintenance and facility tasks to implement total productive maintenance & production machine,to working with efficiency and effectiveness.To Support the Main...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
19 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
- ดูแลรับผิดชอบแก้ซ่อมแซมแก้ไข และดูแลระบบไฟฟ้าในระบบการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ - ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงกระบ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากโครงสร้างค่าจ้างของบริษัทและคุณสมบัติของผู้สมัคร
19 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงUrgently Required !
- วางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงเชิงการป้องกัน และการบำรุงเครื่องจักรการผลิต - บริหารจัดการงานและสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตกล...

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่งงาน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานซ่อมแซม บำรุงรักษา และติดตั้งเครื่องจักรในไลน์ผลิต และงานเครื่องกลอื่นๆ ทั้งหมดในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ประเมินงานซ่อม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน 3.จ...

บริษัท มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
8 . Maintenance Leader / Maintenance Staff
1.ดำเนินการดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อชำรุด ตามใบแจ้งซ่อมและบันทึกการปฏิบัติงาน 2.มีความรู้ความสามารถด้าน เครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3.รายงานผลการปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชาโดยต...

บริษัท นาดากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่าย-หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร วางแผนการซ่อมงาน จัดทำแผนสั่งทำ และสั่งงาน - อบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง 1.แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไข และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ประเมินสภาพเครื่องจักร , อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รั...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
11 . Maintenance Supervisor/ Engineer
- Must be experience in trouble shooting and repair machine especially in packing automatic form-fill-seal machine ต้องมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และสามารถซ่อมแซมเครื่องจักรโดยเฉพาะเครื่อ...

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
1. บริหารจัดการวางแผน ควบคุม การบริหารงานซ่อมบำรุง 2. บริหารจัดการงบประมาณการซ่อม 3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแก้ไข เครื่องจักร Break Down และป้องกัน 4. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย และระบบสาธารณูปโภค 5. ก...

บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ