JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Production Planing
1. เปิดเอกสาร PO, PDS 2. ควบคุมแผนการผลิตประจำวัน 3. ประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอชเอสแอล คาร์ตอนส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานนิติบุคคล
- ติดตามจัดเก็บค่าส่วนกลางลูกบ้านพร้อมสรุปรายรับรายจ่ายค่าส่วนกลางประจำปี - งานดูแลสาธารณูปโภคของโครงการ รวบรวมจัดเก็บ ตั้งเบิก ชำระ - จัดทำแผนงานการทำความสะอาดคนสวน พร้อมจัดทำตารางการเ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดการต้นทุนเชื้อเพลิง
1.ดูแล วางแผนและประสานงาน ด้านการจัดการเชื้อเพลิงตามแผนผลิต ทั้งด้านการรับ ส่ง ย้าย และกอง ทั้งวัตถุดิบและเชื้อเพลิงพร้อมใช้ รวมถึงการบริหารสต๊อก เพื่อสนับสนุ่นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและเป...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคล (โครงการบ้าน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของโครงการ - ดูแลรับผิดชอบงานระบบแสงสว่างส่วนกลาง - ดูแลรับผิดชอบงานดูแลบ้านเช่าและบ้านรอการขายของโครงการ - จัดเก็บค่าส...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
5 . Marketing Communication Officer
- การสร้างภาพลักษณ์และการสร้างแบรนด์ของบริษัท(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) - วางแผนงานร่วมกับทีมด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ - จัดทำ Contents เพื่อทำให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ค. 62
6 . Operation and Chartering Section Leader
Chartering 1. Evaluate potential business and compile a full feasibility to select business with most benefit to the company 2. Review Charter Party or Fixture Note with internal customer and exter...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000-29,000 บาท
18 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการก่อสร้าง
- ออก PR และประสานงาน PO ตลอดจนติดตามสินค้า - จัดทำสัญญาจัดจ้างงานก่อสร้าง - ติดตามเอกสารสั่งจ่ายให้กับผู้รับเหมาและ Supplier - ประสานงานขอราคาจาก Supplier ในท้องที่และสรุปให้จัดซื้อกลาง - จัดทำง...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการขนส่งระหว่างประเทศ ( Oversea logistic executive)
The Overseas Logistics officer responsible for: • Monitor the logistics services in oversea countries. • Coordinate with related parties to update the current situation in overseas. • Solve effic...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
9 . Internal Auditor
ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลการตรวจสอบ เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ลดจุดที่มีความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อบริ...

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) Double A (1991) Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ