JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์
-บริหาร ควบคุม ดูแลงานอพาร์ทเม้นท์ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ -บริหารเพิ่มยอดของผู้เช่าให้มากขึ้น -บริหารและควบคุมงบประมาณภายในอพาร์ทเม้นท์ -จัดทำแผนงาน งบประมาณและติดตามการทำงาน ให้เป็นไปตามแ...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร -ดูแลจัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขอ...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 ก.ค. 62
4 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานคดีทั้งในชั้นศาล ชั้นบังคับคดีของบริษัทโดยรวบรวม จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี 2.จัดทำนิติกรรมสัญญา เช่น จ...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
24 ก.ค. 62
5 . เลขาผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 2. ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารเสนอเซ็นต์ให้มีความเรียบร้อยก่อนเสนออนุมัติ 2. จัดตารางงานให้กับผู้บริหาร 3. ตรวจสอบเอกสารต่างๆและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 4. ตรวจสอบร...

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 62
6 . วิศกรไฟฟ้า/เครื่องกล ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าเกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
Under direction from the Electrical-Mechanical Leader, Assistant Electrical Leader to maintain and repair electrical equipment in the plant in safe, efficient, economical and timely manner includes in...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
7 . บัญชีทั่วไป/ต้นทุน เกาะขนุน จ.ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.แจ้งหนี้ 6.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานภาษีก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี (ไซด์ ศูนย์ซ่อม ชัยโย มอเตอร์ เซอวิส จำกัด)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการจ่ายเงิน 2.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งหมด 3.จัดทำใบสั่งจ่าย 4.ตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงินกับระบบบัญชีของบริษัท 5.จัดทำรายงานอายุลูกหนี้,เจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบรายงานภาษีก่อนยื่นให้กร...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1.ตรวจควบคุมการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.กำกับดูแลตรวจเช็คการผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดทำรายงานบันทึกตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอ...

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ / ตรวจสอบคุณภาพไข่ไก่
- สวัสดิการบริษัท : ประกันสังคม, วันหยุดตามประเพณี , วันลาพักร้อน/วันพักผ่อนประจำปี, โบนัสประจำปี/การปรับเงินเดือน(ขึ้นอยู่กับผลประการบริษัท) , ทีพักสำหรับพนักงาน

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฟาร์ม/สัตวบาล/ สัตวแพทย์ ประจำฟาร์มไก่ไข่ ไก่รุ่น
- ดูแล จัดการ และรับผิดชอบ รายงานผลการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่รุ่น ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำการจัดการกับปัญหาในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ร่วมมิตรกรุ๊ป(2007) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงมีปะสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
23 ก.ค. 62
12 . นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ส่งเสริมการเกษตรในภาคสนาม

บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
13 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
1.รับผิดชอบงานขนส่งสินค้า ตรวจสอบสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 2.ส่งสินค้าที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด 3.ดูแลบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนาฟู้ดส์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานชำแหละไก่ได้ 2.ดูแลซ่อมแซมเครื่องลวกขนไก่ 3.ดูแลซ่อมแซมเครื่องทำความเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง 4.ดูแลซ่อมแซมสายพราน และราวแขวนไก่ได้ 5.ดูแลซ่อมแซมทั่วๆไปตามเอกสารใบแจ้ง...

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 62
15 . พนักงานขับรถบรรทุก
1.ขับรถบรรทุกพ่วง รถสิบล้อ 2.ดูแรรักษารถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน 3.รับผิดชอบเรื่องเอกสารการขนส่งนำกลับมาให้ครบถ้วน 4.วิ่งงานขนส่งให้ได้ตามเป้าหมายทีตกลงกัน

บริษัท เอเซียฟาร์ม แอนด์ ฟูดส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล HRD
1.ควบคุมดูแลเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกอบรม ทั้งในหมวดที่เกี่ยวข้องกับวิชาเสริม วิชาทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วิชาความรู้ในงาน และหมวดที่เกี่ยวกับความรู้ในงาน (OJT) 2.ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ให้เป...

บริษัท ไทยลีการเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
17 . พนักงานส่งเสริมการขายภาคตะวันออก
พนักงานส่งเสริมการขายภาคตะวันออก

บริษัท สิงห์มังกร เจเนอร์เรชั่น จำกัด
1 อัตรา
17 ก.ค. 62
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ