JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับผิดชอบดูแลงานเอกสาร งานดูแลอาคารสถานที่ งานบริการต้อนรับ การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานยื่นขออนุญาตทางราชการ

Broker Solution Corporation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
2 . หัวหน้างานบุคคล
1.วางแผนดูแลระบบโครงสร้างการบริหารงานบุคคลทั้งหมดของบริษัท 2.ดูแลงานระบบบริหารจัดการด้านเอกสารทั้งหมดของบริษัท 3.จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Broker Solution Corporation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ