JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician (52521)
Job Description - Yearly, Monthly and Daily maintenance - Improve the system - Electrical system control - Cooling system control - Water system control - Air system control Benefit - Socia...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000
18 ก.ค. 62
2 . ISO Staff (Senior Staff level) (28K – 33K) (SDG-28546)
- Be responsible for ISO14001 activities and any other related to environmental issues - Conduct internal/external audit - Train audit staff - Collect KPI reports and hold internal meeting to achi...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000–33,000THB
18 ก.ค. 62
3 . Quality Control Engineer(CMM Specialist) (30K – 35K) (SDG-28196)
・Program Design for coordinate measuring machine (CMM) Mitutoyo, Faro Arm ・Clear issues with headquarter in Japan , Customer , Supplier. ・Attend Co-check , Audit and Drawing. ・Continuous improvemen...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000–35,000THB
18 ก.ค. 62
4 . Transportation & Logistics Planner (Japanese Autoparts Manufacturing Company)Urgently Required !
- To control overall process in the warehouse - To plan the daily transportation schedule - To arrange the vehicle for the delivery - To plan the delivery routing - To control the process of p...

Profound Search & Consulting Co., Ltd.
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 28,000 baht
18 ก.ค. 62
5 . HR Supervisor / Well grow ฉะเชิงเทรา (V)
- ดูและจัดฝึกอบรมพัฒนาตามแผนงาน -ศึกษา สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรทุกระดับ -จัดเตรียม จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรม - รับผิดชอบกระบวนการสรรหา / สวัสดิการ ค่าตอบแทน HRD (Train...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
18 ก.ค. 62
6 . Accounting Officer /ผู้หญิงเท่านั้น /ปสก.2 ปี /20K /บางปะกง (K)
- คำนวณ ภ.พ.30 ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (W/T) - ตั้งบัญชีลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ - จัดทำ Payment สำหรับลูกหนี้ในประเทศและต่างประเทศ - รับผิดชอบด้าน cost – Factory Supply - เก็บเอกสารใบเบิกจ่าย และง...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
18 ก.ค. 62
7 . QC Supervisor
สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30น. รายละเอียดงาน - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพการตจรวจดักจับปัญ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 24,000 - 25,000 บาท
18 ก.ค. 62
8 . Production Planning Supervisor
- ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด - ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์และ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 28,000 บาท
18 ก.ค. 62
9 . Logistic Supervisor
- จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง - พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่การรับเข้าจนถึงการส่งสินค้าให้กับลุกค้าอย่างถูก...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 27,000 บาท
18 ก.ค. 62
10 . Engineer (New Model)
สถานที่ทำงาน - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันและเวลาทำงาน - จันทร - ศุกร์ 08.00 - 16.30น. รายละเอียดงาน 1. งานNew Model -ออกแบบและสั่งซื้อ Tooling (Die Cut) -ออกแบบกระบวนการ ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 - 21,000 บาท
18 ก.ค. 62
11 . Japanese Interpreter N2 ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ - ตามนายเข้าไปแปลในไลน์ผลิต Automotive รถใหญ่ - และงานอื่นๆที่นายมอบหมาย ทำงานจันทร์-ศุกร์ (วันเสาร์บางเสาร์ตามปฏิทินบริษัท) เวลา 08.00 - 17.00 น. มีรถรับระยะ 60 กม.รอบสถานที...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท
18 ก.ค. 62
12 . Assistant Communication (25,000-35,000/ Wellgrow/ Contract 6 Months)รับสมัครด่วน !
•Produce content marketing copy for media online in both English & Thai •Helping to coordinating online and offline campaigns. •Coordinate with external departments such as organizers for branding a...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000/ สัญญาจ้าง 6 เดือน
18 ก.ค. 62
13 . Service Engineer Supervisor (ไฟฟ้า) ปฎิบัติงาน Well Grow 35-55K รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร และเครื่องมืออุปกรณ์ ประเภท compressor ให้กับลูกค้า - สื่อสารและตอบคำถามลูกค้า - เดินทางไป service ลูกค้า ตามโซนอุตสาหกรรม

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-55,000
18 ก.ค. 62
14 . Japanese Interpreter - ฉะเชิงเทรา
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์,เครื่องใช้ไฟฟ้า วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ (6 เสาร์ต่อปี) เวลาทำการ : 08.00 - 17.30 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : - ล่ามในออฟฟิศ ...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 70,000 Baht
18 ก.ค. 62
15 . Accounting Staff - เกตเวย์
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลในเรื่องบัญชีทั่วไป 2.ดูแลบัญชีต้นทุน สวัสดิการ : 1.เบี้ยข...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Baht
18 ก.ค. 62
16 . Production Planning Officer - เกตเวย์ซิตี้
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.วางแผนการใช้วัตถุดิบ 2.หา Supplier และสั่งซื้อ 3.วางแผนการผลิต 4...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 Baht
18 ก.ค. 62
17 . HR Officer/Supervisor (Japanese Speaking)
・Responsible for all HRM (Recruitment, Compensation & Benefit, Employee Relation, HR Policy and Strategy) ・Manage company's Payroll (check clock-in & clock-out, OT, leave, attendance) ・Review, r...

Manpower Thailand Co., Ltd.
ทีพาร์ค บางนา ฉะเชิงเทรา
18 ก.ค. 62
18 . ช่างเทคนิคงานไฟฟ้า
1. ตรวจเช็ดเครื่องมือไฟฟ้า/อุปกรณ์ต่างๆที่ส่งกลับจากงานนอกชายฝั่งทะเล (Offshore) 2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตามรายการงานนอกชายฝั่งทะเล (Offshore) 3. แพ็คและส่งเครื่องมือ/อุปกรณ์สำหรับเตรียมทำงานนอ...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
19 . Senior Officer - Human Resources
1. Responsible for all function of HR; Recruitment, Manpower outsource, Employment contract, Benefits & Welfare, Employee Relation 2. Coordinate with hiring managers to creat job descriptions for ope...

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ค. 62
20 . Quality Control Engineer PT19061407
-Program design for Coordinate Measuring Machine (CMM) Mitutoyo. -Program design for Faro arm. -Clear issues with headquarter in Japan , Customer , Supplier. -Attend Co-check , Audit and Drawing. ...

PA & CA RECRUITMENT Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 Baht
18 ก.ค. 62
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ