JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยช่างรับสมัครด่วน !
- ซ่อม - ประกอบชิ้นส่วน - ถอด เกี่ยวกับชิ้นส่วนตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ

บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,750 + โอที + ค่างาน
16 ก.ค. 62
2 . Assistant Technical Sales Manager (Consumer Electronics & Air Condition)[T01258]
Assist manager to the overall responsibility for sales & marketing department. - Undertake overall responsibility in terms of technical sales and marketing (EC & AC sector). - Prepare annual sales ...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000THB -55,000 (Depend on experience)
15 ก.ค. 62
3 . Sourcing Manager (Consumer Electronics & Air Condition)[T01257]
- Responsible for the Import Direct Material and Control the delivery schedule according to Users & Master Plan Schedule (MPS) requirement and find sourcing vendor for good price and quality requireme...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000THB -80,000 (Depend on experience)
15 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผลิตเส้นใยสังเคราะห์ [T01227]
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - - เตรียมเอกสารด้านความปลอดภัยทั้งหมด - - ออกแบบพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย - - ทำหน้าที...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 -30,000 บาท
15 ก.ค. 62
5 . Planning Supervisor
1.Oversee Planning staff, assigned work orders to all Planning staff and assists in problem solving 2.Coordinate with concerned section to Pursue the Production Schedule and solve any issues that may...

YMC Translation Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
15 ก.ค. 62
6 . QC Engineer
1.Planning Measurement incoming, Inprocess, before and after Delivery parts. 2.Handled about Non-Conformity parts 3.Isued NCR for Internal and External and Follow up to Closed the Problem 4.Summar...

YMC Translation Center Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
15 ก.ค. 62
7 . พนักงานบริการลูกค้า (ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.รับสายโทรศัพท์ รับจองคอนกรีต รับเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้า ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก ภายใน 2.บริหารคิวงานจัดส่งคอนกรีต 3.ทำรายงานตารางรถขนส่ง พนักงานจัดส่ง ตารางงา...

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000/ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
8 . พนักงานคลังสินค้า ( 400 บาท/วัน)ประจำที่บางปะกงรับสมัครด่วน !
- ดึงแฟ้ม และจัดเก็บเอกสาร ให้ถูกต้อง - ขับรถ ยกไฟฟ้า - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 400บาท/วัน
15 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ( ประจำที่บางปะกง )รับสมัครด่วน !
- จัดเรียง Work order และ Scan เข้าระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องของ Work order - เปิด E-mail ลูกค้าที่ขอใช้บริการ และตอบรับการบริการเบื้องต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ก.ค. 62
10 . Central Planning ( วางแผน ส่วนกลาง ) ประจำที่บางปะกง *รับสมัครด่วนรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งนี้อยู่ในส่วนของบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด - วางแผนการดำเนินงานของแผนกต่างๆ ด้านคลัง การขนส่ง งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เสนอ และติดตามผลการดำเนินงาน - สรุปผลการดำเนินงาน - ปรับปรุง และแก้...

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
11 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำที่บางปะกง)รับสมัครด่วน !
- เก็บกล่องเอกสาร ดึงกล่องเอกสาร - ขับบรถ stock picker - ใช้ Mobile Scanner ในการตรวจเช็คสินค้า - ดูแลการทำงานของพนักงานรายวัน

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,000 บาท
15 ก.ค. 62

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 350บาท/วัน
15 ก.ค. 62
13 . Programmer (ประจำบางปะกง)รับสมัครด่วน !
- เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาระบบ - ออกแบบและพัฒนาระบบ - ทำรายงาน และอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า - เรียนรู้ในผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้กับความต้องการของลูกค้า

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000
15 ก.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีประจำสถานีบริการ
-คีย์ข้อมูลเงินเชื่อ -สรุปเงินเชื่อรายวัน -สรุปยอดขายรายวัน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (จ้างพิเศษ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
15 ก.ค. 62
15 . Technician ประจำสาขา P&G (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ )รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตรงเวลาและพอใจในผลงานที่ได้...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000
12 ก.ค. 62
16 . พนักงานรักษาความสะอาด ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติงานทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติในการดูแลอุปกรณ์ เช่น รถเข็น ฯลฯ • ควบคุม ดูแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 350-380
12 ก.ค. 62
17 . FM Supervisor งานอาคาร/ ซ่อมบำรุง - ประจำสาขา P&G นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบร...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
12 ก.ค. 62
18 . พนักงานขาย / ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1 พบปะลูกค้าหลัง โทรติดต่อ และ เสนอราคาสินค้า 2 มีประสบการณ์ในการขาย 3 มีมนุษย์สัมพันธ์ และ รักในการขาย

บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ ด้านลงบันทึก รับจ่ายระบบบัญชี express - มีพื้นฐาน หรือ ทำ ภงด 1,3,53 - รวบรวมเก็บเอกสารด้านบัญชี และ ลงบันทึก

บริษัท เอ็ม ดี ซี ซี จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง ตามประสบการณ์
12 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสารเข้าระบบ แจ้งหนี้ วางบิล

บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ แลนด์ฟิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
9 ก.ค. 62
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ