JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าโรงบรรจุ (คลองเปรง)
- ดูแล ควบคุม การจัดส่ง รับ-จ่ายก๊าซ ของคลัง - ดูแลการจัดการ บริหารสต๊อกสินค้า - ติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการปฏิบัติงานคลังและขนส่ง - ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย - ประสานงานกับฝ่ายคลั...

บริษัท พี เอ พี แก๊ส วัน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
2 . จัดซื้อ
- จัดซื้อวัตถุติบ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่บบริษัทต้องการ - ต้องเดินทางต่างจังหวัดเพื่อรับซื้อวัตถุติบล้อยางเก่าตามความจำเป็น - สามารถขับรถได้ - หากประจำภาคอีสานหรือภาคเหนือได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอสพี รีไฟน์เนอรี่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
3 . ล่ามคนไทย-ล่ามคนจีนรับสมัครด่วน !
1. แปลเอกสารและรายงานการประชุมของฝ่ายควบคุมการผลิต 2. เป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานคนไทยและพนักงานคนจีน 3. ประสานงานฝ่ายบัญชี ในการแปลเอกสาร 3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ BOI & IMPORT-EXPORT รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้าน BOI,Import&Export - รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการใช้สิทธิBOI สำหรับนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ/เครื่องจักร - ตรวจสอบเอกสารการนำเข้า-ส่งออกและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (Shipping and BOI) - จ...

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
5 . พนักงานควบคุมบำบัดน้ำเสียรับสมัครด่วน !
1.เดินระบบน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2.ตรวจสอบดูแลสิ่งปกติในน้ำและบำรุงรักษอย่างสม่ำเสมอ 3.ดูแลบริเวณของระบบน้ำตามกำหนดเวลา ให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัท 4.บริหารทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5.งานอื่นๆตา...

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
6 . พนักงานวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร /ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร 2.ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้ดี 3.ตรวจเช็คเชิงป้องกันเครื่องจักร 4.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
7 . พนักงานช่างไฟฟ้า
1.ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 2.บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน 3.ตรวจเช็คเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 62
8 . วิศวกรแผนกผลิต
1.วางแผนงานผลิต 2.จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน 3.ดูแลงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 4.ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โนว์ฮาว ทรานสเฟอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . HR & Admin Manager
1. Developing and implementing overall HR strategies, systems, tactics and procedures across the company that aligned with overall business strategy. 2. Bridging management & employee relations by id...

KNM Projects (Thailand) Co.,Ltd. / บริษัท เคเอ็นเอ็ม โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
15 ก.ค. 62
10 . พนักงานควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler Field Operator)
• ควบคุมการเดินเครื่องหม้อไอน้ำ และเครื่องจักรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ดูแลและจัดการด้านเชื้อเพลิงและขี้เถ้า • ตรวจเช็ค อุปกรณ์ ดูแลเครื่องมือและเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา • ดูแลความสะอาดบ...

KNM Projects (Thailand) Co.,Ltd. / บริษัท เคเอ็นเอ็ม โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
15 ก.ค. 62
11 . Boiler Shift Supervisor
• Receive instructions from Boiler and utility superintendent, and/or information, from outgoing reliever, regarding status of operations, breakdowns and other jobs. • Monitor, closely, all steam gen...

KNM Projects (Thailand) Co.,Ltd. / บริษัท เคเอ็นเอ็ม โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
15 ก.ค. 62
12 . Utility and Boiler superintendent (Based in Chacheongsao)
1. Receive instructions from Boiler and utility superintendent, and/or information, from outgoing reliever, regarding status of operations, breakdowns and other jobs. 2. Monitor, closely, all steam g...

KNM Projects (Thailand) Co.,Ltd. / บริษัท เคเอ็นเอ็ม โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
15 ก.ค. 62
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ