JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician Support (เครื่องใช้ไฟฟ้า) ศูนย์บางปะกง
- ตรวจสอบอาการสินค้าที่มีการแจ้งซ่อม และแก้ไขปัญหาหากเกิดการชำรุดเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ - จัดเก็บตรวจนับอะไหล่ในการซ่อม - ดูแลการจัดวางสินค้าที่แจ้งซ่อม/อุปกรณ์/อะไหล่ ให้เป็นระเบียบในโกดัง - ปฏิ...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
19 ก.ค. 62
2 . Technician Support (เครื่องถ่ายเอกสาร) ศูนย์บางปะกง
- ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร และลงระบบการใช้งานให้กับลูกค้า - สาธิตและสอนวิธีการใช้งานให้กับลูกค้า/ให้คำปรึกษาการใช้งาน การแก้ปัญหาเครื่องถ่ายเอกสาร - จัดทำใบเสนอราคา/ใบสั่งซ่อม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
19 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ