JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Control EGR/ Engineer (Gateway)
• Set-up 3D program (routine) to automatize measuring (CMM) • Analyse, write, deploy and archive measurement reports • Analyse customer requirement, specification in term of dimension and con...

Tokyo Roki (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 62
2 . Production Assistance Section Manager ประจำสาขาบ้านโพธิ์Urgently Required !
Schedule the production planning flexibly consistent with the short and long-term interests of the sales forecast demand. Successful management and coordination of the supply chain activities by cros...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างๆ เช่น วัตถุดิบ , ชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Inventory&Costing)
ตรวจสอบการบันทึกรายการสินค้าคงคลังและ ปรับปรุงแก้ไขรายการที่ผิดพลาดให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
5 . QC Supervisor
ขอบเขตหน้าที่ของงาน ควบคุมดูแลการตรวจ / ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ / ชิ้นส่วน ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในสายการผลิต ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
6 . Production Supervisor
Production Supervisor -ปฏิวางแผนการผลิต ปฏิบัติการควบคุมรวบรวมจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพของแผนกผลิตและวิเคราะห์แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็น ไปตามข้อกำหนดตามระบบคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองความต้องก...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
3 อัตรา
20 ก.ค. 62
7 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. ประสานงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้บริหารคนไทยให้เข้าใจและ ปฎิบัติงานในส่วนงานของฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ร่วมประชุมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นติดตามและประสานงานผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน 3. ติดต...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนกรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต,กำหนดเป้าหมายการผลิต(คุณภาพ,ต้นทุน) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับการกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนกา...

บริษัท ดี โอ อี พรีซิชั่น จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ค. 62
9 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คระยะระถยนต์ ตามาตรฐานศูนย์บริการ - ซ่อมบำรุงรถยนต์ และดูแลเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่คอลโทรลรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของใบสั่งซ่อมให้ตรงตามมาตรฐาน - บันทึกข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - วางแผนและเตรียมงานให้กับช่างในวันถัดไป - วางแผนการจ่ายงานให้กับช่างเทคนิคตาม Skill - ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของงานให...

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผลงาน และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
ทำรายงานการรับเงิน ออกใบกำกับภาษี จ่ายเช็ค คิดค่าคอมมิชชั่น เรียกเก็บเงินจากลูกค้าเครดิตและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามผลงาน และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่รับรถศูนย์บริการ/ ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับลูกค้า - ตรวจสอบสภาพรถรอบคันร่วมกับลูกค้า - เปิดเอกสารใบสั่งซ่อม ตามที่ลูกค้าแจ้ง - ประเมินราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และระยะเวลาซ่อม - ติดตามความคืบหน้าของงานซ่อม แจ้งลูกค้าทรายเป็นระยะ - ...

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามผลงาน และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
13 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินทั้งระบบ 2. บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3. ทำ Clash Flow และบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. รับผิดชอบและตรวจสอบยอดการรับจ่ายเงิน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัับบัญช...

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผลงาน และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประกันภัยรับสมัครด่วน !
ดำเนินงานด้านประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า อาทิเช่น การต่อประกันภัย การแจ้งประกันภัย การออกกรมธรรม์และส่งให้แก่ลูกค้า หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าช่าง/ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
ตรวจเช็ค / ซ่อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์ฯ
20 ก.ค. 62
16 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อรถยนต์ Ford /นำเสนอการขาย /ปิดการขาย

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
20 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.กำกับ ดูแล ควบคุมระบบการทำงานของฝ่ายบัญชีทั้งหมด 2.สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์ฯ
20 ก.ค. 62
18 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
กำกับ ดูแล ควบคุม บริหารจัดการ งานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ (สรรหา/เงินเดือน/ภาษี/ประกันสังคม)

บริษัท บีเคเค ยูไนเต็ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
20 ก.ค. 62
19 . Group Manager
1. วางแผน ควบคุมการทำงาน บริหารหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมาย 2. ควบคุมกระบวนการ รับเข้า (Receiving) จัดเก็บ (Stock Control) เบิกจ่าย จัดส่ง (Shipping) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการจัดการข้อมูลในระ...

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62

AISIN AI (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 62
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ