JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ลูกค้ากลุ่มร้านฮาร์ดแวร์ วัสดุก่อสร้าง
- ออกพบลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ แนะนำสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ใช้รถยนต์ของบริษัท มีคนขับรถให้ ทางด่วนและเชื้อเพลิง ของบริษัท - สร้างยอดขาย และสายสัมพันธ์ที่ดี กับลูกค้า - วางแผนการจัดส่งสินค้า ให้...

บริษัท เอ็มเอส เคมีเทค จำกัด
เงินเดือน 17,000-30,000
17 ก.ค. 62
2 . หัวหน้า / เจ้าหน้าที่บัญชี / ศูนย์บริการรถยนต์
- งานเอกสาร - คีย์ข้อมูล - งานศูนย์บริการรถยนต์ - งานธุรการต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว / บริษัท ชุนหลี ยูโรคาร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการโซนคลัง(ประจำสาขาบางนาตราด)
1.กำหนดแผนงาน บริหารจัดการ และเป้าหมายในการทำงาน ของคลังสินค้า เพื่อมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุม ดูแล การบริหารงานลงสินค้า งานสร้างตำแหน่งเก็บสินค้า งานโอนสินค้าชำรุด งานแปรสภาพสินค้า ง...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกเครื่องมือช่าง/ศูนย์บริการค้าปลีก/กิ๊ฟช็อป(ประจำสาขาบางนาตราด)
1. บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลงานในแผนก และดูแลยอดขาย ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด 2. กำกับ ควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ติดตามผลการปฏิบัติงาน และประเมินผล 3. ให้บริการที่เกี่ยวกับการขายส...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ ค่าคอมมิชชั่น
17 ก.ค. 62
5 . รษก.รองหัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ผลิตแผ่นหลังคา PU ตามแผนการผลิต

บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(ก่อสร้าง)
-เขียนแบบ 2D และ 3D แบบขยายงานติดตั้ง

บริษัท ไทยซินคอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
7 . Draftman
- ออกแบบ เขียนแบบ งานระบบต่างๆ งานโครงสร้าง เพื่อการก่อสร้าง ตกแต่ง ตรวจ BOQ การเสนอประมูลราคางานระบบต่างๆ - เตรียมแบบ For Bidding สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูลงานระบบและตรวจ BOQ การเสนองานประมูลระบบต่...

กลุ่มบริษัท สุธี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
8 . ธุรการประจำหน่วยงาน
ธุรการประจำหน่วยงาน

บริษัท ดี ดับเบิลยู พี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
9 . วิศวกรเครื่องจักร (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- วางแผนดูแลเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องจักร บริหารจัดการอะไหล่เครื่องจักร และงานที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
17 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการฝ่าย Logistic & คลังสินค้า FG (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา -บริหารงานจัดการ วางแผนการผลิต และวางแผนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต -ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการสั้งซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
17 ก.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำจ.บุรีรัมย์ 1อัตรา/อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- กำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - วางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายประจำสัปดาห์/เดือน/ไตรมาส - วางแผนนำเสนองานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทั้งในประเทศและนอกประเทศ - ควบคุ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
17 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายผลิต/Line Leader/Process Leader (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับแผนผลิต ควบคุมและตรวจเช็คเครื่องจักร อัตรากำลังคน และกระบวนการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม Spec และมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานผลิตให้ทำงานได้ตรงตามแผน - พั...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
13 . ผจก.ฝ่าย/หน.แผนกบุคคล (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา - กำหนดแผนงานในการบริหารงานบุคคล งานสรรหา, การพัฒนาบุคลากร, งานแรงงานสัมพันธ์, งานธุรการ, งานด้านความปลอดภัย และงานระบบ ISO - พัฒนาระบบการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภา...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการ - หัวหน้าแผนกวางแผนผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนการติดตาม Sale Forecast จากฝ่ายขายล่วงหน้า เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของฝ่ายขายและลูกค้า -วางแผนและบริหารจัดการ วางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบาย...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
15 . ช่างยนต์/ช่างเครน/ช่างไฟ/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง(ประจำอ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.ช่างยนต์ ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ภายในบริษัท 2.ช่างเครน ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครน 3.ช่างไฟฟ้าและประปา ดูแลรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและแสงสว่างภายในบริษัท 4.งานเชื่...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการวางระบบและจัดทำแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ภาษี และงบประมาณ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามตกลง
17 ก.ค. 62
17 . Sale Engineer (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ดูแลให้คำปรึกษา บริการ ประสานงาน กับลูกค้าด้านงานคอนกรีตอัดแรง - บริหารงานขายให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด - จัดทำแผนงานการขาย การจัดส่ง การบริการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายง...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
17 ก.ค. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.จัดการและบริหารงานสายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมด 2.ดูแลควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด 3.บริหารควบคุมงานคุณภาพสินค้า และบริการ ทั้งภายนอกและภายในให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4.เพิ่มประสิทธิภ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่าย-หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (ประจำอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร วางแผนการซ่อมงาน จัดทำแผนสั่งทำ และสั่งงาน - อบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ...

Best-Pac Concrete Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
20 . Production Engineer
รับผิดชอบการวิเคราะห์ชิ้นงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และงาน New Model ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิต ปรัปปรุงพัฒนากระบวนการ จัดเก็บข้อมูลฝ่ายผลิต

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
17 ก.ค. 62
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ