JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ QA (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต -ติดต่อประสานงาน แก้ไข้ปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า -งานระบบบริหารคุณภาพ ISO.16946

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ QC (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ IE
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.พัฒนา และปรับปรุงระบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ ป้องกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต 4.ควบคุมกา...

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
5 . หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
ขอบข่ายงาน 1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณพ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ติดตามปัญหาคุณภาพของปลิตภัณฑ์ พร้อมประสานงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไช และป้องกันการเกิดซ้ำ...

Asia Kangnam Co., Ltd.
1 อัตรา
12 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ดูและรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ดูและระบบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001,14001,18001 และมาตรฐานอื่นตามที่ลูกค้าร้องขอ

บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ แล้วแต่ตกลง
11 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขอบข่ายงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ลูกค้าร้องขอ และความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการให้ประสิทธิภาพดีขึ้น หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. วิจัยและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ ...

Asia Kangnam Co., Ltd.
1 อัตรา
11 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1.ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรในลายการผลิต

Asia Kangnam Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ