JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการเงิน ( ประจำสำนักงาน จ.ฉะเชิงเทรา )
- วางแผนการเงินทั้งด้านรับและจ่าย - ควบคุมเงินสดย่อย - ควบคุมการจ่ายเช็ควางบิลของทางบริษัทฯ

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด
16 ก.ค. 62

บริษัท มารวย เรียลเอสเตท จำกัด
16 ก.ค. 62
3 . วิศวกร (ก่อสร้าง)
1.ควมคุมงานก่อสร้างอาคาร 2.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุมงานร่วมกับคอนเซ้าท์และผู้รับเหมา 4.ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 5.งานเอกสารด้านวิศวกรรม 6.ถ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
4 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
1.จัดทำตารางการนัดหมาย ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ให้กรรมการผู้จัดการ 2.จัดทำรายงานการประชุม, Presentation ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย 3.พิมพ์จดหมายโต้ตอบทาง E-Mail 4.ดูแลจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของกรรมกา...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 ก.ค. 62
5 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารทางบัญชี 2.จัดเอกสารและหลักฐานการบันทึกบัญชี 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี 5.ร่วมตรวจนับทรัพย์สิน และ Inventory ประจำปี 6.งานอื่น...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 ก.ค. 62
6 . โฟร์แมน (ก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 ก.ค. 62
7 . พนักงานนิติกรรม
1.ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,ขอรังวัดแบ่งแยก,รังวัดสอบเขต,รังวัดรวมโฉนด,ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2.ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน,โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด,บ้านจัดสรร,ที่ดิน  3.ตรวจร่างทำสัญญ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยกุ๊ก / กุ๊ก รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมวัตถุดิบและประกอบอาหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับให้บริการ - จัดเตรียมอาหารประเภทต่างๆ ให้เพียงพอ - ตัก ขายอาหาร - ดูแลความเรียบร้อย ความสะอา...

บริษัท พี.เจ.กรีนพาร์ค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง - จัดเก็บเอกสารและควบคุมเอกสารภายในหน่วยงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในบริษัทฯ - จัดส่งเอกสาร และรับเอกสาร ประจำโครงก...

บริษัท วัชราดล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
11 ก.ค. 62
10 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์บ้าน ทาวน์โฮม คอนโดมิเนียม ติดต่อธนาคารเพื่อทำเรื่องยื่นกู้ ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้า

บริษัท วัชราดล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ