JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล/ HR Manager
- ควบคุมด้านงานสวัสดิการ,ค่าจ้าง,การฝึกอบรม,แรงงานสัมพันธ์ - เจรจาและควบคุมดูแลงานในแผนกของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา - ปรับปรุงและพัฒนาแผนการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ - ชี้แจงกฎระเบียบเพื่อให้พนักง...

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
4 . Production Supervisor/Assistant(Frozen Seafood )
- วางแผนการผลิต - วางกำหนดการการผลิต - จัดทำรายงานการผลิต - อื่นๆ

บริษัท คิทเช่นส์ ออฟ ดิ โอเชี่ยนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
5 . กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก/แคชเชียร์/พนักงานต้องรับ/รับออเดอร์/เสริฟ/เช็คเกอร์-เทคออเดอร์
ฝ่ายบริการในห้องครัว 1. กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก รับผิดชอบงานจัดเตรียมอาหารเพื่อทันต่อความต้องการลูกค้า 2. เช็คเกอร์ /เทคออเดอร์ รับผิดชอบอ่านออเดอร์ให้ผู้ช่วยกุ้กและตรวจสอบ คุณภาพอาหารก่อนส่งถึงลูกค้...

บริษัท โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
6 . ช่างอิเลคโทรนิค / ช่างไฟฟ้า
-ซ่อมแซมบำรุงรักษาและดูแลเครื่องจักรประจำแผนกและเครื่องจักรในไลน์การผลิต -ดูแลสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และปลอดภัย -รับผิดชอบงานซ่อมตามแผนบำรุงรักษาที่ได้รับมอบหมายให้อยูในระบบISO -งานอ...

บริษัท โคคา ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
7 . QA Packing
ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการบรรจุ

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
8 . พนักงาน Coating
-จัดเตรียม ตรวจสอบไขมันและสารผสมเพื่อใช้ในการสเปรย์ไขมันและสารผสม -ควบคุมดูแลการสเปรย์ไขมันและสารผสมในกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมความสะอาดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการ Coating ตั้ง...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ก.ค. 62
9 . ช่างเครื่องกล
- ตรวจสอบ ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - บันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร - เรียนรู้ระบบของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 ก.ค. 62
10 . วิศวกรเครื่องกล (Process / Project Engineer)
- ค้นหา ริเริ่ม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของกระบวนการทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงาน เช่น Project เกี่ยวกับพลังงาน - ควบคุม และประสานงานในระบบการจัดการพลังงานทั้งหมดภาย...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/เจ้าหน้าที่ผลิต
ควบคุมคุณภาพ : ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผลิต : ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการแผนกซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)
- กำหนดเป้าหมาย แนวทางในการบริหารระบบโลจิสติกส์ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่เหมาะสม - วางแผนการขนส่ง การกระจายสินค้า และบริหารจัดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วางแผนการบริ...

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง
- วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามแผนที่กำหนด - ซ่อมสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่สรรหา
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถตามตำแหน่งงาน ตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี วิเคราะห์และรายงานผลด้านบัญชี

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
16 . หัวหน้าเเผนกซ่อมบำรุง
1.ควบคุม/ดำเนินงาน หน่วยงานซ่อมบำรุง 2.สามารถวิเคราะห์ปัญหา/แก้ไข/ซ่อมบำรุง 3.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 4.วิเคราะห์และแก้ไชปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Thaispirit Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
17 . ช่างยนต์ สาขาฉะเชิงเทรา
- ให้บริการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะของบริษัท ตามแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,บริการรับ-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ให้แก่หน่วยงานขาย กระจายสินค้าและคลังสินค้า - ทำการการเบิก-เปลี่ยนอะไหล่ใน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
18 . รองหัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานบางปะกง CBD)
1.วางแผนการผลิตตามแผนที่ได้รับ 2.ควบคุมอัตรากำลังการผลิตและอัตรากำลังคน 3.ตรวจสอบและควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 4.ร่วมวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่สรรหา (โรงงานบางปะกง CBD)
- บริหารจัดการอัตรากำลัง - บริหารจัดการใบขออัตรากำลัง - จัดหาอัตรากำลังตามใบขอ - สรุปข้อมูล KPI ประจำเดือน - งานกิจกรรมและแรงงานสัมพันธ์ - งานสรุปข้อมูลประจำเดือน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- รับผิดชอบระบบไฟฟ้าส่งจ่ายหลักของโรงงาน - ระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น - Preventive Maintenance & Maintenance - Energy Saving - Water Control

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ค. 62
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ